Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz

Krzysztof Pleśniarowicz – profesor nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1977). Na UJ uzyskał także doktorat (Teatr Śmierci Tadeusza Kantora, 1986, druk 1990, promotor: prof. Jan Błoński) i habilitację (Przestrzenie deziluzji. Współczesne modele dzieła teatralnego,1996; wydanie zmienione 2020).

W latach 1994-2000 był dyrektorem Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” w Krakowie.

Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2001. Stanowisko profesora zwyczajnego UJ objął w 2007. Od 2004  kieruje Katedrą Kultury Współczesnej UJ. Był zastępcą dyrektora Instytutu Spraw Publicznych UJ (2002–2007) i współtwórcą Instytutu Kultury UJ (2009), w latach 2008-2016 był prodziekanem Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Obecnie jest przewodniczącym Rady Instytutu Kultury UJ.

Wykładowca w USA w latach 1992 (Cleveland State University), 2000 (University of Rochester), 2005-2006 (University of Massachusetts Amherst). Visiting Fulbright Scholar w New York University w latach 1996-1997.

Autor, współautor i redaktor 22 książek z dziedziny historii i teorii teatru oraz literatury, a także ponad 200 artykułów i recenzji – opublikowanych w 11 językach. Wydał zbiory pism Tadeusza Kantora w Polsce (2000; 2004 – trzy tomy) i Rumunii (2014). Jego monografie o Tadeuszu Kantorze ukazały się na Węgrzech (2007) i w Wielkiej Brytanii (2004). W roku 2018 opublikował obszerną biografię Kantor.

Laureat Nagrody dla „Teatralnej Książki Roku” (1998) przyznawanej w ramach Nagrody im. Stanisława Ignacego Witkiewicza przez Polski Oddział Międzynarodowego Instytutu Teatralnego oraz Krakowskiej Nagrody Literackiej (1998) – za książkę Kantor. Artysta końca wieku, a także Nagrody indywidualnej Ministra Edukacji Narodowej (2005), za opublikowaną w Wielkiej Brytanii książkę The Dead Memory Machine. Tadeusz Kantor's Theatre of Death.