Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Katarzyna Plebańczyk

Dr Katarzyna Plebańczyk
dr Katarzyna Plebańczyk, adiunkt, pracownik naukowo - dydaktyczny Zespołu Katedr Nauk o Kulturze. Zajmuje się badaniami nad informacją w kulturze, obserwatoriami kultury, relacjami podaży i popytu na rynku dóbr i usług kulturalnych, metodami i technikami kształtowania tożsamości i autokreacji instytucji kultury, ich wpływem na popyt i wizerunek. Współpracuje z wieloma instytucjami kultury, m.in. z Teatrem "Bagatela" czy "Groteska". Jest również asesorem w Małopolskim regionalnym Programie Operacyjnym.

Koordynatorka międzynarodowego programu Synaxis Baltica - sieci współpracy między uczelniami zajmującymi się kształceniem menedżerów kultury (pod auspicjami ENCATC) i organizacją letnich szkół dla studentów zarządzania kulturą www.synaxisbaltica.com.

Koordynatorka i współautorka programu Podyplomowych Studiów Zarządzanie Kulturą w latach 2002-2005. Autorka i współautorka licznych projektów badawczych, m.in. badań nad wizerunkiem Starego Teatru wśród jego publiczności (2002), czy badania oferty kulturalnej Krakowa (2005). 

Bierze udział w pracach /Working Group: Cultural Observatories and  Cultural Information and Knowledge/ w ramach sieci ENCATC  www.encatc.org

kontakt e-mail: katarzyna.plebanczyk@uj.edu.pl

 

  • Dokąd zmierza współczesny teatr? [w:]Teatry Miasta Krakowa. Doświadczenie-przyszłość. Raport., Wyd. Bagatela, Kraków 2008;
  • Oferta kulturalna Krakowa 2005 w opinii jej odbiorców, Lettra-Graphic, Kraków 2006 (współautorka);
  • Konsumpcja usług kulturalnych na przykładzie teatru [w:] Goban - Klas T. (red.), Komunikacja marketingowa - kształtowanie społeczeństwa konsumpcyjnego?, WSH, Radom 2006;
  • Badania publiczności jako element sprawnego zarządzania teatrem [w:] Gaweł Ł., Plebańczyk, K., Orzechowski E., Barańska K.,(red.), Zarządzanie w kulturze, tom 5, Wyd. UJ, Kraków 2004);
  • Determinanty uczestnictwa w kulturze w procesie zarządzania teatrem,[w:] II Międzynarodowa Konferencja Teatry w Europie. Teatr - otoczenie społeczne, prawne i finansowe, Opera na Zamku, Szczecin 2004;
  • Jaki Teatr? Próba określenia wizerunku krakowskiego teatru "Bagatela" [w:] Kardzis R., Orzechowski E. (red.), Zarządzanie w kulturze, Wyd.UJ, Kraków 2000;
  • Festyn obsuwający się w absurd. Notatki z prób. (współautorka), "Notatnik Teatralny" 1996/11.