Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Katarzyna Barańska, prof. UJ

Informacje ogólne:

e-mail: katarzyna.baranska@uj.edu.pl

stanowisko: adiunkt
jednostka: Zakład Zarządzania Kulturą

USOSweb

Zajmuje się humanistycznym wymiarem zarządzania ze szczególnym zwróceniem uwagi na zarządzanie muzeami. Interesuje się kulturą współczesną, ale także dziedzictwem kulturowym, a także tworzeniem relacji pomiędzy organizacją i otoczeniem. 

Stały współpracownik Muzeum Zamku w Niedzicy, redaktor naczelny „Zbioru Wiadomości do Antropologii Muzealnej”, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (członek Zarządu Głównego),  ICOM (Międzynarodowa Rada Muzeów). Członek Rady ds. Dziedzictwa Niematerialnego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa narodowego oraz Rady Programowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Kultury Wsi. 

  • Seminarium magisterskie i doktoranckie
  • Antropologia organizacji
  • Zarządzanie instytucją kultury w środowisku posthumanistycznym