Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Agnieszka Konior

Informacje ogólne

e-mail: agn.konior@uj.edu.pl

stanowisko: asystent
jednostka: Zakład Zarządzania Kulturą

USOSweb

W 2019 roku obroniła pracę doktorską na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, zatytułowaną "Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w kontekście procesu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych". Za swoją pracę doktorską otrzymała Nagrodę Miasta Krakowa (2020) oraz wyróżenienie w Konkursie im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską dotyczącą ustroju i działalności samorządu terytorialnego (2020).

Studiowała na Uniwersytecie w Bifrost (Islandia) w ramach programu FSS Mobility. 

Z Instytutem Kultury związana od 2008 roku. Ukończyła studia licencjackie z zarządzania kulturą oraz studia magisterskie na tym samym kierunku, uzyskała także magisterium z kultury współczesnej.

Uczestniczyła w realizacji projektów badawczych:

Interesuje się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem instytucjami kultury, zarządzaniem dziedzictwem kulturowym (w szczególności poprzemysłowym), turystyką kulturową (w tym turystyką literacką), badaniami w sektorze kultury oraz projektami miejskimi.

Obecnie pełni funkcję sekretarza zespołu doradczego ds. statystyki dziedzictwa, działającego przy Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Zadanie jest realizowane w ramach Krajowego programu ochrony zabytków i  opieki nad zabytkami na lata 2019–2022.

Współorganizatorka wielu konferencji naukowych, m.in. Badania w sektorze kultury, Humanistic Management Conference.

Prezeska stowarzyszenia Instytut Badań Organizacji Kultury - IBOK.

Członkini Humanistic Management Network - Poland Chapter.

W latach 2015-2020 koordynatorka studiów podyplomowych zarządzanie kulturą.

Współpracuje z Krakowskim Biurem Festiwalowym (program Kraków Miasto Literatury UNESCO) przy realizacji cyklu literackich spacerów po Krakowie.

 • Pluszyńska A., Konior A., Gaweł Ł. (2020), Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka, PWN
 • Gaweł Ł., Konior A., Pokojska W. (2020). Kształcenie menedżerów kultury na przykładzie studiów podyplomowych zarządzanie kulturą, “Zarządzanie w kulturze”, 2020, 21 z. 3, s. 253-273.
 • Konior A., Pokojska W. (2020). Study of the Baltic Sea Region [w:] Economic impact of the cultural routes of the Council of Europe in the European Union macro-regions. Strasbourg: European Commission, Council of Europe, p. 113-148.

 • Konior A., Pokojska W. (2020). Management of Postindustrial Heritage in Urban Revitalization Processes, “Sustainability” 12, 5034, s. 1-19. 

 • Konior A., (2018), The revitalization of the Old Harbor in Reykjavik by a cultural economy, "Space and culture", Vol. 4 (21), pp. 424-438
 • Pokojska W, Pudełko A. (2017), Masowość a turystyka kulturowa – doświadczenia uczestników Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, "Turystyka kulturowa", nr 4, s. 73-87
 • Gaweł Ł., Pokojska W., Pudełko A. red. (2017), Nowe życie dziedzictwa przemysłowego - materialne/niematerialne, Wydawnictwo Attyka
 • Pudełko A. (2016), Szlaki kulturowe w Polsce, [w]: Bogacz-Wojtanowska E., Gaweł Ł, Góral A. (red.), Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
 • Gaweł Ł., Pokojska W., Pudełko A. red. (2016), Zarządzanie dziedzictwem. Problemy, obszary, definicje, Wydawnictwo Attyka
 • Gaweł Ł., Pokojska W., Pudełko A. red. (2016), Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym, Wydawnictwo Attyka

 • Metodologia badań w zarządzaniu
 • Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym
 • Projekty miejskie
 • Turystyka kulturowa
 • Zarządzanie różnorodnością w organizacji