Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o Pracowni

Pracownia Dokumentacji Życia i Twórczości Heleny Modrzejewskiej została powołana przez Rektora UJ, prof. dra hab. Karola Musioła, 1 sierpnia 2009 roku.

Cele Pracowni to dbanie o pamięć o Helenie Modrzejewskiej, upowszechnianie wiedzy o jej życiu i twórczości zarówno w kręgach naukowych, jak i poza akademickich, dokumentowanie nowych, nieznanych faktów dotyczących artystki.

W Pracowni zgromadzone materiały źródłowe związane z życiem, działalnością, twórczością i recepcją twórczości aktorki są opracowywane i katalogowane. Prowadzona jest także dokumentacja  współczesnych działań, związanych z aktorką, projektów kulturalnych, publikacji naukowych, popularnonaukowych i beletrystycznych. Efekty badań są prezentowane w formie publikacji, podczas konferencji, seminariów naukowych i wykładów.

W celu realizacji założonych planów, Pracownia ściśle współpracuje z Fundacją Wspierania Badań nad Życiem i Twórczością Heleny Modrzejewskiej: www.modjeskafoundation.org