Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia podyplomowe

zarządzanie kulturą

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katarzyna Olesiak

Katarzyna Olesiak

magister zarządzania działalnością gospodarczą, managerka kultury i finansów, MBA

Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej na Wydziale Marketingu i Zarządzania o specjalizacji finanse i bankowość. Ukończyła studia podyplomowe z przygotowania i zarządzania projektami UE w Instytucie  Biznesu Stowarzyszenia Inicjatyw Menedżerskich. Posiada Certyfikat Project Management Associate (IPMA level D) z zakresu zarządzania projektami. Jest także absolwentką Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W 2023 roku ukończyła studia podyplomowe MBA in Public Management w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z wynikiem bardzo dobry broniąc pracę dyplomową pt. „Wpływ instytucji kultury na rozwój Krakowa na przykładzie podmiotów tworzących Krakowskie Centrum Muzyki".

Pracuje w sektorze kultury od prawie 20 lat współpracując z wieloma instytucjami, twórcami i artystami. Doświadczenie zawodowe zdobywała w wielu obszarach kultury, kierowała samorządowymi instytucjami kultury i wydziałami kultury miast wojewódzkich. Od 2013 roku piastowała stanowisko zastępcy dyrektora, a następnie od października 2016 do marca 2024 roku sprawowała kierownictwo nad Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego krakowskiego Magistratu. Pod jej kierunkiem został opracowany i był realizowany Program Rozwoju Kultury do roku 2030 i wynikające z niego działania związane z przeprowadzaniem badań i raportów dla poszczególnych dziedzin kultury (m.in. literatury, filmu, sztuk wizualnych, teatru, dziedzictwa) oraz bieżąca współpraca dot. realizacji Strategii Rozwoju Krakowa.

W zakresie jej obowiązków była m.in. koordynacja i nadzór nad prawie trzydziestoma instytucjami kultury w Krakowie, planowanie, realizacja i wykonanie prawie pięciuset milionowego budżetu na kulturę; prowadzenie spraw związanych z inwestycjami w infrastrukturę kultury, udzielaniem dotacji dla instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych, a także przygotowanie i realizacja własnych projektów i cykli artystycznych wzbogacających ofertę kulturalną Miasta (m.in. Krakowskie Noce). Ponadto zadania wynikające z mecenatu Miasta Krakowa w dziedzinie kultury i sztuki oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym wspieranie twórców i artystów. Sprawuje nadzór merytoryczny w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego nad dwoma krakowskim spółkami komunalnymi – Agencją Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o. oraz Kraków 5020 sp. z o.o.

Podczas pracy w krakowskiej kulturze dokonało się wiele ważnych wydarzeń, które odbyły się z jej udziałem, a to: przyjęcie Programu Miasta Literatury UNESCO, program wsparcia dla księgarń i kin studyjnych, połączenie czterech krakowskich bibliotek w Bibliotekę Kraków, powstanie nowego miejskiego Teatru Variete, wzmocnienie i dynamiczny rozwój krakowskich instytucji kultury. Ponadto uczestniczy w realizacji ważnych inwestycji miejskich w zakresie kultury, w tym modernizacji i rozbudowie teatrów, muzeów i galerii, budowie i remontach domów kultury i bibliotek, budowie Krakowskiego Centrum Muzyki oraz Centrum Literatury i Języka Planeta Lem.

Była przedstawicielką Krakowa w Komisji ds. Kultury Związku Miast Polskich  oraz reprezentantką Miasta Krakowa w Komisji Unii Metropoli Polskiej ds. Kultury i Sportu (w zakresie kultury).

Od kwietnia 2024 roku objęła funkcję prezesa zarządu krakowskiej spółki komunalnej Agencji Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o., gdzie najważniejsze realizowane zadania to budowa i uruchomienie Krakowskiego Centrum Muzyki oraz rewitalizacja i ponowne zagospodarowanie obszaru „Kraków – Wesoła”, w tym budowa nowej siedziby Biblioteki Kraków.

Systematycznie bierze udział w konferencjach i debatach. Jest członkiem licznych kapituł konkursowych, zespołów zadaniowych i komisji działających w obszarze krakowskiej kultury oraz członkinią rad muzeów.

Wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim na studiach podyplomowych od kilku lat przedmiot pn. „Organizacja i zarządzanie kulturą w Polsce”, a od 2024 roku także „Ekonomikę kultury”.

Od stycznia 2024 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Spółce Pałac Saski jako reprezentantka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa w 2023 roku została odznaczona brązowym medalem Prezydenta RP za długoletnią służbę.

Uhonorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” za zasługi w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.