Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

naukowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowy tekst dra Laberscheka z IK UJ w Elementach

Nowy tekst dra Laberscheka z IK UJ w Elementach

Ukazał się 3 numer czasopisma "Elementy. Sztuka i design", którego wydawcą jest krakowska Akademia Sztuk Pięknych. Tytuł numeru to "Końce świata" i poświęcony został zagadnieniom oraz strukturze pola sztuki. Numer stara się przybliżać te obiegi sztuki, które same dla siebie stanowią bogaty i samowystarczalny obszar z własnymi punktami odniesienia, autorytetami, sposobami wartościowania. W numerze znajduje się tekst dra Marcina Laberscheka "Folklor monumentalny. O figurach przestrzennych polskiej prowincji".

 

Używana w artykule kategoria folkloru monumentalnego odnosi się do współczesnych pomnikowych obiektów przestrzennych stawianych na terenie polskiej prowincji. W tekście zaprezentowano i opisano kilkanaście obiektów tej kategorii, które zaklasyfikowano do czterech grup: monumentalnych ludzkich postaci, monumentalnych roślin, monumentalnych zwierząt i monumentalnych postaci mitycznych. Dokonano też interpretacji tych obiektów ze względu na manifestowany przez nie rodzaj kultury współczesnej prowincji. Z przeprowadzonej analizy można wyciągnąć wniosek, że współczesne obiekty folkloru monumentalnego są przejawem kultury glokalnej, będąc jednocześnie „zanurzone” w dwóch odmianach kultury – lokalnej (tradycyjnej) i globalnej (nowoczesnej).

Tekst dostępny pod adresem:

https://elementymag.art/folklor-monumentalny-o-figurach-przestrzennych-polskiej-prowincji/

 

Ilustracje:

Na okładce fragment pracy Daniela Rycharskiego w Kunstmuseum w Bonn, 2022, fot. David Ertl; obok rys. Bartosz Zaskórski