Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracowniczki_cy

Instytutu Kultury UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Marzena Barańska, prof. UJ

Dr hab. Marzena Barańska, prof. UJ

Doktor habilitowany Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (UJ) od roku 2015, uprzednio Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Profesor w Instytucie Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w Krakowie.

Po zakończeniu studiów na kierunku nauki polityczne i dziennikarstwo (specjalność dziennikarstwo) rozpoczęła pracę w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych UAM (aktualnie Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa). W roku 1995 ukończyła studia prawnicze na UAM. Aplikację sędziowską  ukończyła w  roku 1997, zaś w roku 2006 zdała egzamin aplikacyjny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu i została wpisana na listę członków Izby. W roku 1999 uzyskała tytuł doktora nauk społecznych, zaś w roku 2013 tytuł doktora habilitowanego nauk społecznych.

Zdobywając interdyscyplinarne wykształcenie w zakresie nauk politycznych, dziennikarstwa i prawa, realizuje badania dotyczące: funkcjonowania systemów prasowych na świecie, poszukując możliwych powiązań między instytucjonalnymi rozwiązaniami działalności mediów w poszczególnych krajach, a zwłaszcza w Europie; funkcjonowania nadawców telewizyjnych na świecie w dobie konwersji; reglamentowania wolności wypowiedzi gospodarczej w odniesieniu do pojęcia interesu publicznego, a także zagadnienia dotyczące form i zasad emisji przekazu marketingowego w telewizji i tzw. „nowych mediach" oraz zarządzania mediami.

Wyniki analiz prezentowała na wielu zagranicznych i krajowych konferencjach naukowych, sympozjach i kongresach.

Radca prawny (własna kancelaria), a także ukończona aplikacja sędziowska, sekretarz Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A. od roku 2014.

Jest inicjatorem wielu przedsięwzięć o charakterze organizacyjnym. Od roku 2002 do 2015  realizowała autorski program Studium Podyplomowego Public Relations na UAM, którym także kierowała.  

W latach 2003 - 2009 r. pełniła funkcję rzecznika prasowego i kierowała zespołem do spraw marketingu na Uniwersytecie, a także była członkiem Zespołu do spraw Promocji UAM.

Poza działalnością zawodową, angażuje się także w działania społeczne. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Dziennikarstwa; członkiem – założycielem Polskiego Towarzystwa Prawa Prasowego,  Stowarzyszenie Politologów oraz WBC Womens Club.

Rezultaty badań naukowych zostały zaprezentowane w wielu artykułach oraz następujących publikacjach zwartych:

  • Sponsoring telewizyjny. Teoria i praktyka Poznań (2008)
  • Reklama i jej ograniczenia. Standardy europejskie a prawo polskie. Warszawa (2011)
  • Polityka ograniczania reklamy w polskiej telewizji. Studium politologiczno – prawne ( Poznań 2012), za którą w roku 2013 otrzymała nagrodę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji im. P. Stępki.

Laureatka licznych wyróżnień, nagród i podziękowań przyznawanych zarówno przez władze uczelni, jak również środowisko dziennikarzy (Wyróżnienie Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polski w roku 2008, nominacja za uzyskanie w rankingu dziennikarzy największej liczby głosów na najbardziej kreatywnego rzecznika prasowego w Wielkopolsce).