Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracowniczki_cy

Instytutu Kultury UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Katarzyna Barańska, prof. UJ

Dr hab. Katarzyna Barańska, prof. UJ

Zajmowała się humanistycznym wymiarem zarządzania ze szczególnym zwróceniem uwagi na zarządzanie muzeami. Interesowała się kulturą współczesną, ale także dziedzictwem kulturowym oraz tworzeniem relacji pomiędzy organizacją i otoczeniem. 

Była stałym współpracownikiem Muzeum Zamku w Niedzicy, redaktorką naczelną „Zbioru Wiadomości do Antropologii Muzealnej”, członkinią Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (członek Zarządu Głównego), ICOM (Międzynarodowa Rada Muzeów), Rady ds. Dziedzictwa Niematerialnego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa narodowego oraz Rady Programowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Kultury Wsi. 

  • Seminarium magisterskie i doktoranckie
  • Antropologia organizacji
  • Zarządzanie instytucją kultury w środowisku posthumanistycznym