Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jednostki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Jarosław Klaś

mgr Jarosław Klaś

Kulturoznawca, animator i menadżer kultury. Kończy pracę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie o zarządzaniu dziedzictwem kulturowym Nowej Huty. Kieruje Nowohuckim Laboratorium Dziedzictwa w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie. Współpracuje z różnymi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi. Prowadzi zajęcia ze studentami i słuchaczami studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (zakres tematyczny: animacja kultury i etnografia otwierająca, zarządzanie projektami i pisanie projektów, ochrona dziedzictwa kulturowego i zarządzanie nim). Pomysłodawca i koordynator takich projektów, jak Korowód Nowohucki (2016), Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie (2017), Nowa Huta – architektoniczny portret miasta (2018), Nowa Huta w kulturze – kultura w Nowej Hucie (2019). Główne zainteresowania badawcze: animacja kultury, zarządzanie instytucjami kultury i dziedzictwem kulturowym (zwłaszcza Nowej Huty).

fot. Aleksander Hordziej