Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus+

Zachęcamy do poznawania świata!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus+

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w programie Erasmus+, w ramach którego możliwe jest odbycie części studiów w zagranicznych uczelniach partnerskich Instytutu Kultury.

lp. Kod ERASMUS partnera Nazwa uczelni partnerskiej Miasto Kraj
1 BG BLAGOEV02 Jugozapaden Universitet "Neophit Rilski" - Blagoevgrad Blagoevgrad Bułgaria
2 CY NICOSIA01 University of Cyprus Nikozja Cypr
3 CZ PRAHA07 Univerzita Karlova v Praze Praga Czechy
4 SF KAUNIAI03 Humak University of Applied Sciences Helsinki Finlandia
5 F  LILLE03 Université Charles de Gaulles - Lille III (Uwaga! Studia odbywają się w języku francuskim) Villeneuve-d'Ascq Francja
6 G EGALEO02 University of West Attica Ateny Grecja
7 NL BREDA10 NHTV Breda university of Applied Sciences Breda Holandia
8 LV RIGA08 Latvijas Kulturas Akademija Ryga Łotwa
9 IS BORGARN01 Háskólinn á Bifröst Bifrost Islandia
10 D  FRANKFU08 Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Niemcy
11 D LUDWIGB01 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg Ludwigsburg Niemcy
12 D  ZITTAU01 Hochschule Zittau - Görlitz Żytawa Niemcy
13 N KONGSBE02 University of South-Eastern Norway Porsgrunn Norwegia
14 P COIMBRA01 Universidade de Coimbra Coimbra Portugalia
15 RO BRASOV01 Universitatea Transilvania din Brasov Brasov Rumunia
16 RO BUCURES09 Universitatea din Bucuresti Bukareszt Rumunia
16 HU PECS01 Pécsi Tudományegyetem Pecs Węgry
17 E BILBAO02 Universidad de Deusto San Sebastian Bilbao Hiszpania
18 MT MALTA01 University of Malta Msida Malta
19 ICOMO 05 Università degli Studi eCampus Novedrate Włochy
20 G ATHINE01 National & Kapodistrian University of Athens Ateny Grecja
21 CZ ZLIN01 Univerzita Tomase Bati ve Zline  Zlin Czechy

e-mail: erasmus.ik@uj.edu.pl, USOSweb

Rekrutacja odbywa się w USOSweb.
Należy zalogować się, wejść w zakładkę “Wymiana studencka” i złożyć wniosek.

Terminarz rekrutacji na semestr letni roku akademickiego 2023/2024:

 • 29.05. – 05.06.2023 - składanie wniosków przez USOSweb

 • 06.06. – 19.06.2023 - kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

 • 20.06. – 22.06.2023 - procedura odwoławcza

 • 23.06. – 30.06.2023 - rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

Przebieg rekrutacji

1. Proszę wypełnić formularz w USOSweb.

2. W przypadku przyznania wyjazdu konieczne jest uzupełnienie informacji w systemie USOSweb (szczegóły zostaną podane razem z informacją o przyjęciu do programu).

Kryteria kwalifikacyjne:

 • średnia ocen,
 • deklaracja znajomości języka wykładowego uczelni partnerskiej,
 • status studenta UJ - wymóg formalny

W konkursie uczestniczyć mogą studenci Instytutu Kultury, którzy

1. spełniają ogólne kryteria przystąpienia do programu,

2. znają język obcy w stopniu umożliwiającym udział w zajęciach w tym języku,

3. zapoznają się z informacjami ze strony https://erasmus.uj.edu.pl/outgoing,

4. złożą odpowiednie dokumenty przez USOS,

5. w trakcie wyjazdu będą studentami IK.

Lista wolnych miejsc w rekrutacji uzupełniającej:

 • Jugozapaden Universitet "Neophit Rilski" - Blagoevgrad (Bułgaria) - 2 miejsca
 • Humak University of Applied Sciences (Finlandia) - 1 miejsce
 • Université de Lille (Francja) - 2 miejsca WAŻNE! WYMAGANA UDOKUMENTOWANA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA FRANCUSKIEGO NA POZIOMIE B2
 • Latvijas Kulturas Akademija (Łotwa) - 2 miejsca
 • Europa-Universität Viadrina (Niemcy) - 3 miejsca
 • Hochschule Zittau - Görlitz (Niemcy) - 6 miejsc
 • Universitatea Transilvania Din Brasov (Rumunia) - 2 miejsca
 • Pécsi Tudományegyetem (Węgry) - 2 miejsca
 • Univerzita Tomase Bati ve Zline (Czechy) - 5 miejsc
 • National & Kapodistrian University of Athens (Grecja) - 3 miejsca
 • Universidad de Deusto San Sebastian - Bilbao (Hiszpania) - 2 miejsca
 • Háskólinn á Bifröst (Islandia) - 1 miejsce

UWAGA! Proszę o sprawdzenie w USOSie czy na Państwa roku i kierunku studiów wyjazd jest możliwy. Jeśli umowa między IK UJ a partnerem tego nie obejmuje, to w USOSie dany kierunek wyjazdu nie zostanie wyświetlony.

---

Aktualne informacje na temat programu ERASMUS+: https://erasmus.uj.edu.pl/outgoing.

Grupa w serwisie Facebook umożliwiająca kontakt z osobami z UJ, które były, są lub będą na stypendium programu Erasmus+ www.facebook.com/groups/735506573255118/.

Analogiczna grupa osób z Instytutu Kultury: www.facebook.com/groups/533014137254764.

Zespół "Erasmus+ Instytut Kultury UJ" w MS Teams: mfcoo3c

Wymogi formalne udziału w rekrutacji:

1.Deklaracja znajomości języka obcego wymaganego przez uczelnię partnerską na poziomie minimum B2 lub poziomie określonym przez uczelnię partnerską.

2.Status studenta lub doktoranta UJ.

Kryteria kwalifikacyjne:

1.Podstawą ustalenia wyniku kwalifikacji będzie:

1)średnia ocen za ostatni rok studiów lub

2)w przypadku studentów pierwszego roku studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich wynik z rekrutacji na studia lub

3)w przypadku doktorantów wynik z rekrutacji do szkoły doktorskiej.

Wynik kwalifikacji będzie określony w skali od 0 do 100.

Średnia ocen zostanie przeliczona wg. wzoru: wynik kwalifikacji = (średnia ocen - 2) / 3 * 100.

2.W przypadku uzyskania tego samego wyniku, pierwszeństwo na liście rankingowej będą miały osoby, posiadające (udokumentowaną) wyższą znajomość języka obcego. W przypadku takiego samego wyniku oraz poziom znajomości języka obcego, o kolejności na liście rankingowej zdecyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzonej przez koordynatora wydziałowego.

Skład Komisji Kwalifikacyjnej:

 1. Prorektor UJ ds. dydaktyki.
 2. Kierownik Działu Obsługi Studentów Zagranicznych.
 3. Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+.

Procedura przebiegu kwalifikacji:

 1. Kandydat w terminie: 16.01. – 05.02.2023 r. składa elektronicznie wniosek za pośrednictwem systemu USOSweb po uprzednim zalogowaniu się do systemu.
  1. w zakładce: Wymiana studencka wypełnia wniosek opisując motywację wyjazdu oraz deklarując znajomość języka obcego, wymaganego przez uczelnię partnerską na poziomie minimum B2 lub poziomie określonym przez uczelnię partnerską. UWAGA: Znajomość języka obcego może być weryfikowana na późniejszym etapie przez koordynatora instytutowego/wydziałowego. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zadeklarowanego poziomu znajomości języka obcego przez kandydata przyznany wyjazd zostanie anulowany.
  2. Kandydat ma możliwość wskazania do 3 uczelni partnerskich, do których chce wyjechać wg priorytetu wyboru.
 2. Komisja Kwalifikacyjna w terminie: 06.02. – 19.02.2023 r. rozpatrzy wnioski i przyzna kandydatom wyjazdy w USOSweb.
  1. Po zalogowaniu się do USOSweb w zakładce: Wymiana studencka kandydaci będą mieli możliwość sprawdzenia wyników rekrutacji.
  2. UWAGA: Po zakwalifikowaniu się do Programu Erasmus+ Studia kandydat w przeciągu 7 dni od przyznania uczelni partnerskiej w USOSweb musi zaakceptować przyznaną uczelnię poprzez uzupełnienie wniosku o brakujące informacje.

Procedura odwoławcza:

 1. Kandydat w terminie: 20.02. – 26.02.2023 r. składa pismo (wzór dostępny na stronie: erasmus.uj.edu.pl) wraz z dokumentacją potwierdzającą naruszenie procedury kwalifikacyjnej do Działu Obsługi Studentów Zagranicznych przy ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków. Odwołania dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Komisja odwoławcza pod przewodnictwem Prorektora UJ ds. dydaktyki w terminie: 27.02. – 05.03.2023 r. rozpatrzy podania i poinformuje kandydatów o wyniku.