Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyrekcja

Instytutu Kultury UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Cezary Woźniak, prof. UJ

Dyrektor Instytutu Kultury UJ

dr hab. Cezary Woźniak, prof. UJ

Ur. w 1961 r., studiował historię sztuki oraz filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W roku 1996 obronił doktorat na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie nadał mu w roku 2009 tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii. W latach 1988-1992 z Łukaszem Guzkiem i Krzysztofem Klimkiem prowadził niezależną Galerię QQ w Krakowie. W roku 1995 stypendysta Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa, Uniwersytet w Wuppertalu, Wydział Filozoficzny. W latach 2005 i 2006 stypendysta austriackiego Shang Shung Institut für tibetische Studien. Do 2010 profesor na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, wykładowca w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz gościnnie na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Autor książek Martina Heideggera myślenie sztuki (1998, 2004) i Okamgnienie (2013), Doświadczenie źródłowe a granice filozofii (2008). Publikacje m.in. w Biuletynie Historii Sztuki, Kwartalniku Filozoficznym, Principiach, Studiach Humanistycznych, Studia Philosophiae Christianae. Założyciel i redaktor naczelny Wydawnictwa A.

Główne obszary zainteresowań naukowych: fenomenologia, buddologia, filozofia kultury, estetyka.

cezary.wozniak@uj.edu.pl
więcej O dr hab. Cezary Woźniak, prof. UJ
dr Katarzyna Kopeć

Zastępczyni Dyrektora ds. Dydaktyki

dr Katarzyna Kopeć

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (Uniwersytet Jagielloński, 2013), absolwentka zarządzania kulturą (Hochschule Zittau/Görlitz, Uniwersytet Jagielloński). Od października 2018 r. pracuje w Zakładzie Zarządzania Kulturą (Instytut Kultury UJ).


katarzyna.kopec@uj.edu.pl
więcej O dr Katarzyna Kopeć