Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktory_rzy

wypromowani w Zakładzie Zarządzania Kulturą

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Agnieszka Szostak

dr Agnieszka Szostak

Nauki o zarządzaniu i jakości

Menadżerka kultury, badaczka, doktorka w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania (zarządzanie strategiczne, podstawy zarządzania), organizacji i zarządzania kulturą w Polsce oraz projektowania badań w Instytucie Kultury UJ. W stowarzyszeniu Instytut Badań Organizacji Kultury IBOK pełni funkcję skarbniczki.  Stypendystka Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w konkursie o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2021 (projekt „Muzea prywatne. Zarządzanie i finansowanie”).

W latach 2004 – 2022 pracowała w Muzeum Krakowa, gdzie zajmowała się pozyskiwaniem funduszy, promocją oraz wsparciem zarządzania. W latach 2008 – 2015 kierowała Sekcją Strategii i Rozwoju i koordynowała tworzenie i wdrażanie kolejnych strategii rozwoju Muzeum. Ponadto zajmowała się monitorowaniem realizacji projektów, badaniami publiczności oraz kontrolą zarządczą. Obecnie pracuje jako Główna Specjalistka ds. Zarządzania i Rozwoju w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie.

Więcej informacji na www.szostak.edu.pl

agnieszkaszostak@alumni.uj.edu.pl
Promotor: dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ

ResearchGate
Academia
Linkedin
Scholar
USOS
Orcid

 1. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i obroniła pracę doktorską w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości zatytułowaną „Zarządzanie strategiczne w polskich muzeach publicznych”.

 2. Ukończyła studia licencjackie i magisterskie w zakresie zarządzania i marketingu specjalność zarządzanie kulturą w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 3. Słuchaczka studiów podyplomowych:

 • „Akademia Dziedzictwa” (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie),

 • „Badania społeczne i marketingowe” (Wyższa Szkoła Europejska im. Józefa Tischnera w Krakowie),

 • „Ekonomia społeczna” (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),

 • „Studium Doradztwa Europejskiego” (Akademia Ignatianum w Krakowie).

Zarządzanie strategiczne w kulturze

Zarządzanie instytucjami kultury (w szczególności muzeami)

Badania w sektorze kultury

Ekonomika kultury oraz finansowanie działalności kulturalnej

W 2021 roku zrealizowała projekt badawczy „Muzea Publiczne. Zarządzanie i finansowanie” w ramach Stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w konkursie o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury: www.zarzadzaniemuzeami.pl.

W 2020 roku pracowała w zespole projektu badawczego „Badania o badaniach. Czy i jak instytucje kultury pozyskują wiedzę o sobie i swoim otoczeniu?” realizowanego w Instytucie Badań Organizacji Kultury – IBOK: http://www.ibok.org.pl/projekty/badania-o-badaniach/

W latach 2017-2019 pracowała w zespole projektu badawczego „Krakowski odbiorca kultury”, którego celem było poznanie preferencji publiczności krakowskich instytucji kultury. Jest też współautorką raportu podsumowującego projekt: https://badania.kultura.uj.edu.pl/projekt-krakowski-odbiorca-kultury

W latach 2018-2019 z ramienia Muzeum Krakowa brała udział w projekcie „Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji”. Projekt współfinansowany był w ramach programu POWER – INNOHUMAN. (opiekunka dwóch studentek piszących prace magisterskie na temat Muzeum Krakowa): https://isp.uj.edu.pl/nauka/projekty/projekty-w-trakcie-realizacji/badania_dla_praktyki

Od 2004 do 2022 praca w Muzeum Krakowa:

w Dziale Promocji i Marketingu jako specjalistka ds. promocji oraz pozyskiwania funduszy oraz w Sekcji Strategii i Rozwoju jako kierowniczka oraz Sekcji Wspomagania Procesów Zarządzania):

koordynacja tworzenia i wdrażanie kolejnych strategii rozwoju Muzeum (na lata 2005 – 2013 i aktualizacja 2012 – 2016, na lata 2017 – 2021 oraz na lata 2022 – 2027),

monitorowanie realizacji projektów,

koordynacja badań publiczności,

kontrola zarządcza (samoocena i analiza ryzyka),

usprawnianie procesów wewnętrznych Muzeum.

Od roku 2020 - współzałożycielka oraz skarbniczka stowarzyszenia – Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK https://www.ibok.org.pl/wladze/

W latach 2019, 202- i 2022 Współorganizatorka konferencji naukowych na temat badań w sektorze kultury (I, II i III edycja) (www.badania.kultura.uj.edu.pl)

Od 2011 do 2021 roku praca w charakterze eksperta oceniającego projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej – programy regionalne Województwa Małopolskiego, Podlaskiego oraz Warmińsko – Mazurskiego w dziedzinach: kultura (inwestycje, ochrona dziedzictwa oraz infrastruktura kultury), dziedzictwo gospodarcze regionu, turystyka.

Członkini Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM POLSKA): https://icom-poland.mini.icom.museum/wykaz-czlonkow-indywidualnych-icom-polska/

oraz

Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU: https://pau.krakow.pl/index.php/pl/struktura/wydzialy-i-komisje/komisje-miedzywydzialowe/komisja-zarzadzania-kultura-i-mediami

 1. Raport „Muzea prywatne. Zarządzanie i finansowanie”: www.zarzadzniemuzeami.pl

 2. Raport “Badania o badaniach. Czy i jak instytucje kultury pozyskują wiedzę o sobie i swoim otoczeniu”, 2020, wspólnie z Małgorzatą Ćwikłą, Agnieszką Konior, Marcinem Laberschekiem, Anną Pluszynską, Instytut Badań Organizacji Kultury, Kraków: http://www.ibok.org.pl/projekty/badania-o-badaniach

 3. Using Action Research for Improvement of Project Knowledge Management in the Public Museum, 2020, wspólnie z Kamilą Brodzińską i Beatą Jałochą, w: “Knowledge Management Practices in the Public Sector”, IGI Global, USA: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/245742

 4. „Krakowski odbiorca kultury. Raport z projektu badawczego”, 2019, wspólnie z Łukaszem Gawłem, Filipem Skowronem, Iwoną Parzyńską, Patrycją Król, Wydawnictwo Attyka, Kraków: http://www.attyka.net.pl/pl/p/Raport-z-projektu-badawczego-Krakowski-odbiorca-kultury/42

 5. Współpraca muzeum z organizacją pozarządową na przykładzie działalności wybranych muzeów krakowskich 2019, w: „Strategie zarządzania instytucjami i projektami kulturalnymi” pod red. Kamy Pawlickiej i Anny Wróblewskiej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa: https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/humanistyka/532--e-book-strategie-zarzadzania-instytucjami-i-projektami-kulturalnymi.html

 6. Misja jako element zarządzania strategicznego w Polsce, 2017, w: „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” nr 107: https://czasopisma.kul.pl/abmk/article/view/12144

 7. Marketing w organizacjach non profit. Strategia marketingowa Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 2013, w: „Akademia Dziedzictwa 2001–2013” pod red. Barbary Szyper, Michała Wiśniewskiego, Wydawnictwo MCK, Kraków

 8. Zastosowanie zrównoważonej karty wyników w zarządzaniu strategicznym na przykładzie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 2012, w: „ZARZĄDZANIE. Kultura. Media. Dziedzictwo”, Wydawnictwo Attyka”, Kraków: http://www.attyka.net.pl/pl/p/ZARZADZANIE.-Kultura.-Media.-Dziedzictwo/77

 9. Bariery przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii oraz jej wpływ na zarządzanie Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, 2011, wspólnie z Michałem Niezabitowskim, w: „Zarządzanie publiczne nr 3(15): https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2011/Zarzadzanie-Publiczne-3-2011/art/1903/