Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

naukowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja naukowa „Zarządzanie dziedzictwem. Teoria a praktyka" 15-17 października 2015

Doktoranci Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają do uczestnictwa w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Zarządzanie dziedzictwem

Doktoranci Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają do uczestnictwa w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Zarządzanie dziedzictwem. Teoria a praktyka", która odbędzie się w dniach 15-17 października 2015 r. w Krakowie.

Dziedzictwo kulturowe nie jest zjawiskiem ani hermetycznym, ani operującym na stałych, skończonych zasobach, które łatwo można zdefiniować. Ponadto, w zależności od dyscypliny naukowej, jest ono inaczej interpretowane i badane. Dzięki współczesnym instytucjom kultury i nowym mediom, dziedzictwo przedostaje się do świadomości szerokiego grona odbiorców. Coraz częściej mówi się więc o nim nie tylko w kontekście historii sztuki czy konserwacji zabytków, ale także podejmując punkt widzenia ekonomii, turystyki, rozwoju regionalnego, urbanistyki itd. Czy możliwe jest wobec tego w ogóle zarządzanie tak zmiennym, różnorodnym i wrażliwym obszarem rzeczywistości? Jak podstawy teoretyczne mają się do praktyki zarządzania dziedzictwem? Pragniemy, aby konferencja była interdyscyplinarnym miejscem intelektualnej wymiany młodych naukowców i praktyków, którzy reprezentując odmienne kierunki i stanowiska, odniosą się do tematyki zarządzania dziedzictwem.  Do udziału zapraszamy urbanistów, historyków sztuki, prawników, menadżerów i wszystkich tych, którzy w swojej pracy zajmują się dziedzictwem.

Proponujemy następujące obszary tematyczne:

  • Filozoficzne podstawy zarządzania dziedzictwem kulturowym.
  • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego.
  • Rola instytucji kultury, w szczególności muzeów, w propagowaniu dziedzictwa kulturowego.
  • Zarządzanie dziedzictwem niematerialnym.
  • Specyfika zarządzania dziedzictwem poprzemysłowym.
  • Nowe technologie w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym.
  • Ekonomia a dziedzictwo kulturowe.
  • Prawne aspekty zarządzania dziedzictwem.
  • Rola konserwacji zabytków w zarządzaniu dziedzictwem.

Ostatni dzień obrad odbędzie się w formie sesji wyjazdowej.

Zgłoszenia abstraktów wystąpień, których długość nie powinna przekraczać 20 min, prosimy nadsyłać do 31 sierpnia 2015 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej konferencji. Informacje dotyczące przyjęcia referatów na konferencję zostaną rozesłane do 15 września 2015 r. Planowana jest publikacja pokonferencyjna, jeżeli zostanie nadesłana wystarczająca liczba artykułów. Opłata konferencyjna wynosi 150 zł.

Strona konferencji: https://zarzadzaniedziedzictwem.wordpress.com/

Wydarzenie na Facebooku

Opiekun naukowy konferencji: dr hab. Łukasz Gaweł

Komitet organizacyjny:

mgr Weronika Pokojska – przewodnicząca komitetu

mgr Michał Murzyn

mgr Joanna Pelczar

mgr Agnieszka Pudełko

mgr Agnieszka Szostak