Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

działaność naukowo-badawcza

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monografia współautorstwa prof. Ewy Kocój

Monografia współautorstwa prof. Ewy Kocój

"Sacrum na płótnie malowane. Zasłony wielkopostne kościoła św. Jana Chrzciciela w Orawce"

Polecamy uwadze monografię współautorstwa prof. Ewy Kocój z Katedry Kultury Współczesnej Instytutu Kultury UJ - "Sacrum na płótnie malowane. Zasłony wielkopostne kościoła św. Jana Chrzciciela w Orawce".

Monografia przybliżająca dzieje, zabytki i tradycje kościoła św. Jana Chrzciciela w Orawce powstała dzięki widocznemu w pracy dużemu zaangażowaniu jej Autorek, które pozyskały niezbędne dane na drodze kwerend, rozmów i wywiadów oraz rewizji dotychczasowych opracowań. Opowieść o kościele w Orawce toczy się tu wokół zasłon liturgicznych – zabytku rzadkiego i cennego, a równocześnie na tyle nieopracowanego, że na przykład ich typologia proponowana w monografii opiera się na wzorach wypracowanych na gruncie niemieckim. W pracy widoczna jest obszerna materia badań, dobrze zaprezentowana i jasno wynikająca z różnych dróg powiązań omawianych zasłon – od tropów historycznych, przez etnograficzne i historycznosztuczne.

Kościół św. Jana Chrzciciela w Orawce należy do najcenniejszych polskich zabytków architektury drewnianej. Autorki monografii przybliżają go w kontekście warunków jego powstania i rozwoju. Pokazują, jak na jego dzisiejszy kształt wpłynęła historia regionu. Zwracają uwagę na ważną kwestię międzykulturowości, przenikanie się różnych tradycji: węgierskich, słowackich, polskich i wołoskich [...]. Wśród omawianych dekoracji szeroko analizowane są kurtyny liturgiczne. Ich kulturowa, etnograficzna wartość wiąże się zarówno z tym, co przedstawiają, jak i tym, jaką funkcję spełniają w roku liturgicznym. Monografia pokazuje, jak ważne dla kultury są obiekty symboliczne i funkcjonalne, ukształtowane w toku zmiennej historii i zaangażowania w przestrzeń religii. Historia zasłon i ich znaczenie, sumiennie przybliżone przez Autorki monografii, opowiada o kształtowaniu pewnej społeczności, o formowaniu się tradycji, o rytmie życia koncentrującego się wokół wydarzeń związanych z obrzędowością religijną (z recenzji dr hab. Beaty Bigaj-Zwonek, prof. Akademii Ignatianum).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

24
piątek
24.09.2021
Przejdź do wydarzeń