Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

działaność naukowo-badawcza

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Minigrant Talent Management POB Anthropocene dla zespołu doktoranckiego i pracownika Instytutu Kultury

Minigrant Talent Management POB Anthropocene dla zespołu doktoranckiego i pracownika Instytutu Kultury

Z przyjemnością informujemy o pomyślnych dla Instytutu Kultury UJ wynikach pierwszej edycji konkursu na mini-granty w ramach działania „Talent Management” Priorytetowego Obszaru Badawczego (POB) Anthropocene.

Gratulujemy związanemu z Instytutem zespołowi doktoranckiemu ze Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ - Nauki o zarządzaniu i jakości, w składzie: Aleksandra Jaszczyk, Bogna Halska-Pionka, Krzysztof Kula i doktorowi Michałowi Pałaszowi z Instytutu Kultury (opiekun naukowy/mentor) uzyskania grantu na realizację projektu: Kryzys pandemiczno-ekologiczny a rezyliencja organizacyjna. Studium przypadku uniwersytetów ludowych!

Link do ogłoszenia >>>

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

23
czwartek
23.09.2021
Przejdź do wydarzeń