Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

działaność naukowo-badawcza

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt Instytutu Kultury UJ laureatem konkursu partnerstw strategicznych w programie Erasmus+

Projekt Instytutu Kultury UJ laureatem konkursu partnerstw strategicznych w programie Erasmus+

Projekt realizowany przez konsorcjum czterech ośrodków akademickich z Polski, Grecji i Malty, którego liderem jest zespół z Instytutu Kultury UJ, otrzymał 212 187 euro dofinansowania w ramach programu Erasmus+. Przedsięwzięcie ma na celu rozwój kadr naukowo-dydaktycznych, oferty kształcenia dla artystów oraz menadżerów kultury i mediów w zakresie nowych technologii immersyjnych.

Projekt realizowany przez konsorcjum czterech ośrodków akademickich z Polski, Grecji i Malty, którego liderem jest zespół z Instytutu Kultury UJ, otrzymał 212 187 euro dofinansowania w ramach programu Erasmus+. Przedsięwzięcie ma na celu rozwój kadr naukowo-dydaktycznych, oferty kształcenia dla artystów oraz menadżerów kultury i mediów w zakresie nowych technologii immersyjnych. 

Międzynarodowy zespół koordynowany przez dr Martę Materską - Samek z Instytutu Kultury UJ otrzymał dofinansowanie w ramach akcji 2 „Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji cyfrowej w sektorze Szkolnictwa wyższego” w programie Erasmus+  dotyczącym partnerstwa strategicznego na rzecz innowacji. Projekt pt. „Experience and immersive technologies - from creative practice to educational theory” jest realizowany we współpracy z Państwową  Wyższą  Szkołą Filmową, Telewizyjną  i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi, Uniwersytetem Maltańskim i Uniwersytetem  Narodowym im. Kapodistriasa w Atenach.

Innowacje naukowe i dydaktyczne 

Przedsięwzięcie ma na celu rozwój kadr naukowych i dydaktycznych instytucji uczestniczących w projekcie, oferty kształcenia dla artystów oraz menadżerów kultury i mediów w zakresie nowych technologii immersyjnych, takich jak rozszerzona rzeczywistość, rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość mieszana oraz sposobów ich wykorzystania do angażowania odbiorców. Do współpracy z projekcie zostaną zaproszeni także studenci instytucji partnerskich, którzy będą mogli wziąć udział w szkołach letnich organizowanych na Malcie, w Grecji i Polsce. 

W ramach realizacji przedsięwzięcia zespół zamierza opracować nowe programy nauczania, sylabusy kursów poświęconych technologiom immersyjnym oraz podręcznik „Zarządzanie doświadczeniem i technologie immersyjne”. Rezultatem działań ma być także opracowanie nowatorskich metod dydaktycznych w zakresie kształcenia. Efekty projektu mogą zostać również wykorzystane poprzez niezależnych młodych artystów, którzy posiadając dostęp do wypracowanych sylabusów i Otwartych Zasobów Edukacyjnych  będą mogli samodzielnie poszerzać swoje pasje i zainteresowania w ramach nieformalnej ścieżki edukacji.  

Współpraca na rzecz innowacji

Celem programu Erasmus+ jest współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk poprzez wspólną realizację międzynarodowego projektu. Projekt realizowany przez pracowników Instytutu Kultury UJ znalazł się na trzecim miejscu listy rankingowej, uzyskując dofinansowanie w kwocie  212 187,00 Euro. W zespole projektowym pracują naukowcy z Instytutu Kultury  UJ: dr hab. Marzena Barańska, prof. UJ, dr Katarzyna Kopeć, dr Agnieszka Konior,  dr Marta Materska-Samek (koordynator), dr Anna Modzelewska,  dr Malwina Popiołek,  dr Anna Pluszyńska,  dr inż. Anna Szopa i  dr Michał Wójciak.  

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

23
czwartek
23.09.2021
Przejdź do wydarzeń