Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

działaność naukowo-badawcza

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje o konferencji

Informacje o konferencji

Zakład Zarządzania Kulturą zaprasza na drugą edycję konferencji poświęconej badaniom w sektorze kultury

Kontynuując rozważania podjęte w trakcie konferencji “Badania publiczności w instytucjach kultury”, która odbyła się w 11-12 kwietnia 2019 w Krakowie, dostrzegając istotność tej tematyki oraz potrzebę dalszej dyskusji, chcielibyśmy poszerzyć tematykę wydarzenia o nowe zagadnienia.

Mamy w związku z tym przyjemność zaprosić Państwa na kolejną edycję zatytułowaną “Badania w sektorze kultury” organizowaną przez Zakład Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 19-20 listopada 2020 r. na kampusie Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Do udziału zapraszamy całe środowisko sektora kultury, zarówno badaczy, akademików, jak i praktyków.

Chcielibyśmy, aby konferencja stała się okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat badań w sektorze kultury. Przede wszystkim interesują nas następujące obszary i  zagadnienia:

 • metody badań w sektorze kultury,

 • badania interesariuszy sektora kultury i ich satysfakcji,

 • badania oferty sektora kultury,

 • finansowanie badań w sektorze kultury,

 • ewaluacja przeprowadzonych badań w sektorze kultury.

W trakcie konferencji oprócz paneli dyskusyjnych i referatów zostały zaplanowane warsztaty związane z podejmowaną tematyką. 

Opłaty konferencyjne

Dla uczestników czynnych z referatem opłata wynosi 400 zł i obejmuje:

 • udział w konferencji,

 • wystąpienie z referatem (czas 20 minut),

 • materiały konferencyjne,

 • wyżywienie (przerwy kawowe i obiad w trakcie obu dni konferencji),

 • udział w spotkaniu integracyjnym,

 • możliwość wydania artykułu w recenzowanej publikacji pokonferencyjnej. Redakcja zastrzega sobie, że teksty niespełniające wymagań merytorycznych i edytorskich nie zostaną zakwalifikowane do publikacji.

Dla uczestników czynnych z posterem opłata wynosi 300 zł i obejmuje:

 • udział w konferencji,

 • prezentację posteru w sesji posterowej,

 • materiały konferencyjne,

 • wyżywienie (przerwy kawowe i obiad w trakcie obu dni konferencji),

 • udział w spotkaniu integracyjnym.

Opłata dla każdego czynnego współautora referatu/posteru jest tej samej wysokości. 

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez  FORMULARZ.

W przypadku kilku autorów prosimy o wypełnienie osobno formularza dla każdego z nich.

Dla uczestników biernych (słuchaczy) opłata wynosi 200 zł i obejmuje:

 • udział w konferencji,

 • materiały konferencyjne,

 • wyżywienie (przerwy kawowe i obiad w trakcie obu dni konferencji),

 • udział w spotkaniu integracyjnym.

Udział w warsztatach dodatkowo płatny 100 zł:

 • uczestnicy warsztatów mogą wybierać z listy zaproponowanej przez organizatorów,

 • każdy uczestnik może wybrać max 2 warsztaty,

 • o przyjęciu na dany warsztat decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja uczestników biernych i zapisy na warsztaty będą prowadzone w późniejszym terminie.

Ważne terminy

 • 30 sierpnia 2020 - ostateczny termin przesyłania abstraktów referatów i propozycji posterów

 • 9 września 2020 - ogłoszenie listy zakwalifikowanych referatów i posterów

 • 1 października 2020 - ostateczny termin ogłoszenia pełnego programu konferencji wraz z harmonogramem warsztatów

 • 8 października - 8 listopada 2020 - termin rejestracji na konferencję i dokonywania wpłat

 • 19-20 listopada 2020 - termin konferencji

 • 31 grudnia 2020 - ostateczny termin przesyłania artykułów do publikacji pokonferencyjnej

Dołącz do wydarzenia

Link do wydarzenia na Facebooku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

3
środa
03.06.2020
Trwające
Ogólnouniwersytecki kurs dla klimatu z udziałem pracowników IK oraz WZKS
calendar Ogólnouniwersytecki kurs dla klimatu z udziałem pracowników IK oraz WZKS

26.02.2020 - 10.06.2020

Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych: perspektywa interdyscyplinarna
więcej o Ogólnouniwersytecki kurs dla klimatu z udziałem pracowników IK oraz WZKS
Powrót do góry