Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

działaność naukowo-badawcza

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja: badania publiczności w instytucjach kultury

Zapraszamy na konferencję “Badania publiczności w instytucjach kultury” organizowaną w ramach współpracy Zakładu Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego, która odbędzie się w dniach 11-12 kwietnia 2019 roku, na kampusie Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Będzie ona szansą do włączenia się w dyskusję na temat możliwości i potrzeb badań odbiorców instytucji kultury.

Poszukujemy wolontariuszy, chcących pomóc nam w działaniach organizacyjnych.

Zakres obowiązków obejmowałby m.in. pomoc na dwa dni przed konferencją w przygotowaniu materiałów konferencyjnych oraz pomieszczeń, a w trakcie wydarzenia: obsługę punktu recepcji konferencji i szatni, pomoc techniczną w salach plenarnych oraz dokumentację fotograficzną wydarzenia.

Zgłoszenie - wolontariat

Chcielibyśmy aby konferencja stała się okazją do prezentacji własnych badań i doświadczeń w zakresie:

 • prowadzonych badań preferencji odbiorców oferty instytucji kultury;
 • oceny oferty instytucji kultury przez odbiorców;
 • wykorzystywanych przez instytucje kultury kanałów dystrybucji informacji o swojej ofercie;
 • rozpoznawalności marki instytucji kultury;
 • badania poziomu identyfikacji i lojalności wobec instytucji kultury.

Będziemy także poszukiwać odpowiedzi na następujące pytania:

 • jakie są drogi wyboru oferty kulturalnej przez odbiorców?
 • jakie są relacje pomiędzy odwiedzającymi (użytkownikami), a współtwórcami kultury?
 • jakie są granice partycypacji odbiorców w kształtowaniu oferty instytucji kultury?

Potrzeba zorganizowania konferencji jest wynikiem wielu rozmów i spotkań z osobami pracującymi i zarządzającymi instytucjami kultury. Odbywały się one w dużej mierze przy okazji realizacji projektu badawczego Krakowski odbiorca kultury realizowanego pod kierownictwem dra hab. Łukasza Gawła (Zakład Zarządzania Kulturą, Instytut Kultury UJ). Celem badań było poznanie preferencji publiczności krakowskich instytucji kultury. Więcej informacji na stronie projektu: www.badania.kultura.uj.edu.pl 

Podczas konferencji zaprezentowany zostanie raport podsumowujący projekt badawczy "Krakowski odbiorca kultury" realizowany przez Zakład Zarządzania Kulturą w Instytucie Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Filharmonię Krakowską, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, oraz Muzeum Narodowe w Krakowie przy współpracy z Urzędem Miasta Krakowa i Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Zgłoszenie udziału w konferencji

Chęć udziału prosimy zgłaszać przez formularz dostępny na stronie:

Opłaty konferencyjne

Dla uczestników biernych (słuchaczy) wynosi 100 zł i obejmuje:

 • udział w konferencji,
 • materiały konferencyjne,
 • wyżywienie (przerwy kawowe i obiad w obu dniach konferencji)
 • udział w uroczystej kolacji w pierwszym dniu konferencji.

Dla uczestników czynnych (występujących z referatem) wynosi 300 zł i obejmuje:

 • udział w konferencji,
 • wystąpienie z referatem (czas 20 minut),
 • materiały konferencyjne,
 • wyżywienie (przerwy kawowe i obiad w obu dniach konferencji)
 • udział w uroczystej kolacji w pierwszym dniu konferencji,
 • możliwość publikacji artykułu w czasopiśmie “Zarządzanie w kulturze” (pierwszym w Polsce recenzowanym piśmie naukowym, które porusza problematykę zarządzania w obrębie działalności twórczej). Punkty MNISW: 14. Planowana data wydania: IV kwartał 2019. Data przesłania artykułów: 31.05.2019. Objętość artykułów do 20 stron standardowego maszynopisu. Istnieje również możliwość publikacji tekstów w języku angielskim. Szczegółowe wymagania edytorskie znajdują się w zakładce “Dla autorów”.  Redakcja zastrzega sobie, że teksty niespełniające wymagań merytorycznych i edytorskich nie zostaną zakwalifikowane do publikacji.

Dla uczestników czynnych (występujących z posterem) wynosi 200 zł i obejmuje:

 • udział w konferencji,
 • prezentację posteru (max 3 postery) - istnieje możliwość wydruku posteru na piance w formacie B1, cena 100 zł za jeden poster
 • materiały konferencyjne,
 • wyżywienie (przerwy kawowe i obiad w obu dniach konferencji)
 • udział w uroczystej kolacji w pierwszym dniu konferencji.

Dane do wpłat zostaną do Państwa przesłanie drogą mailową.

Istnieje możliwość wystawienia faktury - chęć jej otrzymania prosimy zgłaszać przez formularz rejestracji uczestnictwa.

Organizatorzy nie zapewniają noclegu.

Ważne terminy

 • do 28 lutego 2019 - przesyłanie abstraktów wystąpień lub posterów
 • do 15 marca - ogłoszenie listy zakwalifikowanych wystąpień i posterów
 • do 7 kwietnia 2019 - zgłoszenie udziału biernego w konferencji
 • do 7 kwietnia 2019 - wniesienie opłaty za udział czynny lub bierny w konferencji
 • do 31 maja 2019 - przesyłanie artykułów do czasopisma “Zarządzanie kulturą”

Miejsce konferencji

Dojazd środkami miejskiej komunikacji publicznej na Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (ul. prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków) możliwy tramwajami nr 11, 17, 18, 52 lub autobusami nr 194 - kierunek Czerwone Maki, najbliższy przystanek NORYMBERSKA.

Z przystanku NORYMBERSKA dojście pieszo 360 m wg poniższej trasy

Komitet naukowy konferencji

dr hab. Łukasz Gaweł, Uniwersytet Jagielloński (przewodniczący komitetu)
prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr hab. Katarzyna Barańska
dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Marek Ćwiklicki, prof. nadzw. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, Uniwersytet Jagielloński
dr Anna Góral, Uniwersytet Jagielloński

Komitet organizacyjny konferencji

dr Anna Pluszyńska
mgr Marcin Bańdo
mgr Agnieszka Konior
lic. Patrycja Król
mgr Iwona Parzyńska
mgr Weronika Pokojska
mgr Filip Skowron
mgr Agnieszka Szostak

Kontakt

Komitet organizacyjny konferencji "Badanie publiczności w instytuacjach kultury"

Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zakład Zarządzanie Kulturą

ul. Łojasiewicza 4

30-348 Kraków

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: badania.kultury@uj.edu.pl

Strona internetowa konferencji

Wydarzenie na Facebooku

Data opublikowania: 22.11.2018
Osoba publikująca: Agnieszka Konior

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

26
wtorek
26.10.2021
Przejdź do wydarzeń