Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

działaność naukowo-badawcza

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja "Odpowiedzialne wsparcie a zrównoważony rozwój" - 16.04.2018

Termin: 16.04.2018
Miejsce: Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33
Organizator: Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK
Kontakt: ewelina.marc@uj.edu.pl
Konferencja

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zapraszają na konferencję "Odpowiedzialne wsparcie a zrównoważony rozwój", organizowanej w ramach XI Krakowskich Dni Integracji. Wydarzenie objął patronatem honorowym rektor UJ prof. Wojciech Nowak.

Celem konferencji jest wspólne nakreślenie strategicznych priorytetów zmniejszenia w Polsce wykluczenia społecznego w oparciu o najwyższe standardy wsparcia edukacyjnego oraz współpracę nauki z biznesem w obszarze włączenia grup słabszych i wykluczanych do rozwoju poprzez zatrudnienie w dużych firmach, przedsiębiorczość własną i tworzenie nowych, w pełni dostępnych usług i produktów.

Zamiarem organizatorów jest umożliwienie wspólnej refleksji nad zmianą paradygmatu spojrzenia na niepełnosprawność oraz dyskusja nad przekształceniem systemu wsparcia z mocno socjalnego na promujący postawy kreatywne i proaktywne.

Polska, aby dokonać skoku cywilizacyjnego, potrzebuje zmniejszenia wykluczenia społecznego wśród wielu grup, w tym osób z niepełnosprawnościami. Proces ten może odbywać się dzięki edukacji włączającej, w pełni dostępnym produktom i usługom oraz współpracy nauki z biznesem w obszarze zrównoważonego rozwoju. Środowisko krakowskie pragnie zainicjować debatę na ten temat oraz nakreślić obszary współpracy, aby cel ten mógł być efektywnie realizowany.

Niepełnosprawność to nie problem – to nieodkryty potencjał w rozwoju cywilizacyjnym i gospodarczym Polski. Nie istnieje zrównoważony rozwój bez zagospodarowania tego kapitału.

Jako środowisko osób działających od tak wielu lat na rzecz włączenia społecznego, organizatorzy zapraszają do dialogu wszystkich, którym bliska jest ta idea, często marginalizowana i uważana za nieatrakcyjną politycznie. Konferencji przyświecać będzie ważna dla ruchów walczących o równe traktowanie osób z niepełnosprawnościami zasada, obecna również w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – "Nic o nas bez nas".

Szczegóły dotyczące wydarzenia oraz jego program można poznać na oficjalnej stronie internetowej konferencji.

Data opublikowania: 13.04.2018
Osoba publikująca: Wiesław Bracha

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

26
wtorek
26.10.2021
Przejdź do wydarzeń