Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

działaność naukowo-badawcza

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania o badaniach

Czy i jak instytucje kultury pozyskują wiedzę o sobie i swoim otoczeniu?

Impulsem do podjęcia badań była oczywista skądinąd teza, że publiczne instytucje kultury w Polsce prowadzą badania i dotyczą one różnych zjawisk, zarówno organizacyjnych jak i artystycznych. Zespół badawczy, w którego skład wchodzili członkowie Stowarzyszenia IBOK, starał się pozyskać wiedzę na temat tego kto i jak bada, kiedy, z kim oraz dlaczego.

Badania zostały przeprowadzone w formie ankiety internetowej, skierowanej do takich instytucji jak: biblioteki, domy/centra kultury, instytucje wystawiennicze (galerie, muzea), opery i filharmonie, teatry oraz archiwa.

W wyniku przeprowadzonych badań pozyskaliśmy informacje m.in.  jakie badania realizują publiczne instytucje kultury w Polsce w zakresie ich funkcjonowania i zarządzania nimi, dlaczego instytucje kultury prowadzą badania, w jaki sposób korzystają z wyników oraz jakie są bariery w prowadzeniu badań.

Udostępniony raport stanowi syntezę badań. Zawiera rekomendacje skierowane do instytucji kultury oraz sformułowane dalsze luki badawcze.

Badania są realizowane przez Instytut Badań Organizacji Kultury - IBOK, we współpracy z Zakładem Zarządzania Kulturą UJ. 

Koordynatorka zespołu badawczego: dr Anna Pluszyńska

Skład zespołu badawczego: 

  • dr Małgorzata Ćwikła
  • dr Agnieszka Konior
  • dr Marcin Laberschek
  • mgr Michał Murzyn
  • mgr Agnieszka Szostak

Raport można pobrać ze strony: www.ibok.org.pl/projekty/badania-o-badaniach