Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

działaność naukowo-badawcza

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Misją Instytutu jest kształcenie profesjonalnych menedżerów kultury, sztuki oraz mediów, a także badanie zjawisk związanych z zarządzaniem kulturą, ekonomiką mediów i szeroko rozumianym interdyscyplinarnym opisem aktualnej kultury.

Badania: Krakowski odbiorca kultury

o projekt, którego celem badań jest poznanie preferencji publiczności krakowskich instytucji kultury. Jest realizowany przez Zakład Zarządzania Kulturą w Instytucie Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Filharmonię Krakowską, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa oraz Muzeum Narodowe w Krakowie przy współpracy z Urzędem Miasta Krakowa i Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.
 
W toku badań zostaną zanalizowane najczęściej wybierane kanały komunikacji z odbiorcami; motywacje, jakie kierują uczestnikami w wyborze konkretnego wydarzenia; źródła, z jakich czerpią informacje oraz moment podjęcia decyzji. Istotne wydaje się również zanalizowanie współodwiedzania, czyli odpowiedź na pytanie, jakie placówki są wybierane wspólnie przez jednego odbiorcę, a więc w jaki sposób publiczność grupuje „sektory” krakowskich instytucji kulturalnych i jak między nimi „przepływa”. Jednocześnie zostanie sprawdzona kwestia towarzyskości krakowskich odbiorców kultury, to znaczy charakteru odwiedzin indywidualnych, towarzyskich, rodzinnych itp. w placówkach kulturalnych. W ten sposób powstanie pewnego rodzaju mapa zależności między odbiorcami poszczególnych instytucji kulturalnych Krakowa.
 
W projekcie udział biorą krakowskie instytucje kultury - muzea, teatry, instytucje muzyczne.

Cel badań

Celem badań jest poznanie preferencji publiczności krakowskich instytucji kultury. Zostaną zanalizowane najczęściej wybierane kanały komunikacji z odbiorcami; motywacje, jakie kierują uczestnikami w wyborze konkretnego wydarzenia; źródła, z jakich czerpią informacje; oraz moment podjęcia decyzji. Istotne wydaje się również zanalizowanie współodwiedzania, czyli odpowiedź na pytanie, jakie placówki są wybierane wspólnie przez jednego odbiorcę, a więc w jaki sposób publiczność grupuje „sektory” krakowskich instytucji kulturalnych i jak między nimi „przepływa”. Jednocześnie zostanie sprawdzona kwestia towarzyskości krakowskich odbiorców kultury, to znaczy charakteru odwiedzin indywidualnych, towarzyskich, rodzinnych itp. w placówkach kulturalnych. W ten sposób powstanie pewnego rodzaju mapa zależności między odbiorcami poszczególnych instytucji kulturalnych Krakowa.

Metoda

Badania polegają na przeprowadzeniu przez ankieterów wywiadów kwestionariuszowych z osobami odwiedzającymi zaangażowane instytucje. W każdym miejscu zostało zrealizowanych 100 wywiadów na podstawie wspólnej ankiety.

Efekt badań

Każda instytucja biorąca w badaniach otrzyma zbiorczy raport końcowy, zaproszenie na seminarium podsumowujące projekt badawczy, a także będzie miała dostęp do uzyskanych danych, co umożliwi opracowanie własnych wniosków. Dane dostarczone i opracowane w badaniu mogą posłużyć poprawie komunikacji z odbiorcami już korzystającymi z oferty instytucji oraz tymi, którzy dotychczas wybierali inne miejsca, jak również bardziej efektywnemu dysponowaniu środkami finansowymi i zasobami organizacyjnymi wewnątrz instytucji. Ponieważ badanie ma charakter przekrojowy wśród wielu różnorodnych instytucji w całym Krakowie, przedstawiać będzie ono aktualny obraz krakowskiego odbiorcy kultury – przygotowywanie takiego obrazu będzie można powtarzać w kolejnych latach.

Zespół badawczy:

 • dr hab. Łukasz Gaweł (kierownik projektu)
 • mgr Marcin Bańdo
 • mgr Iwona Parzyńska
 • mgr Filip Skowron
 • mgr Agnieszka Szostak
 • lic Patrycja Król

Strona projektu

Profil projektu na Facebooku

Zarządzanie karierą. Artyści. Twórcy. Menedżerowie. Etap 1

Realizujemy w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego projekt badawczy dotyczący zarządzania karierą. Chcemy przyjrzeć się karierom artystów, twórców, osób działających w kulturze na pograniczu różnych prac i zawodów. Mamy nadzieję, że wyniki badań będą miały wymiar nie tylko poznawczy, ale i praktyczny, zwłaszcza że dużo ostatnio dyskutujemy w Polsce na temat statusu twórcy/artysty, wypracowywane są rozwiązania systemowe.

Oddajemy w Państwa ręce anonimową ankietę, która jest pierwszym działaniem w ramach projektu i służy rozpoznaniu i poszerzeniu wiedzy. W dalszych etapach chcielibyśmy pogłębić poruszane problemy w formie wywiadów indywidualnych i grupowych.

Zespół: dr Katarzyna Plebańczyk, dr Anna Wierzchowska-Woźniak we współpracy ze studentami IK UJ

Link do ankiety

Badania o badaniach

Celem projektu badawczego jest pozyskanie wiedzy na temat prowadzonych badań przez publiczne instytucje kultury w Polsce, w zakresie ich funkcjonowania i zarządzania nimi. Chcielibyśmy pozyskać odpowiedzi na następujące pytania: 

 1. Jakie badania w danym zakresie realizowały publiczne instytucje kultury w ostatnich 5 latach? 
 2. Dlaczego instytucje kultury prowadzą badania?
 3. Jakie badania publiczne instytucje kultury chciałyby zrealizować i jakie są przeszkody w ich przeprowadzeniu?
 4. W jaki sposób instytucje kultury korzystają z wyników prowadzonych badań? 

Badania przeprowadzone są w formie ankiety internetowej, skierowanej do takich instytucji jak np.: teatry, opery, operetki, filharmonie, muzea, biblioteki, domy kultury, galerie sztuki i archiwa. 

Pozyskane dzięki ankiecie informacje będą miały wartość naukową i praktyczną:

 • staną się punktem wyjścia do napisania raportu i stosownych opracowań naukowych, 
 • wskażą, jakie są realne potrzeby i problemy instytucji kultury w zakresie ich bieżącej działalności. 

Badania są realizowane przez Instytut Badań Organizacji Kultury - IBOK, we współpracy z Zakładem Zarządzania Kulturą UJ. 

Koordynatorka zespołu badawczego: dr Anna Pluszyńska

Skład zespołu badawczego: 

 • Natalia Adamczewska
 • dr Małgorzata Ćwikła
 • dr Agnieszka Konior
 • mgr Olga Kosińska
 • mgr Krzysztof Kula
 • dr Marcin Laberschek
 • mgr Michał Murzyn
 • mgr Agnieszka Szostak

Wademekum. Budowanie publiczności teatralnej w sieci

Zachęcamy do zapoznania się z "Wademekum. Budowanie publiczności teatralnej w sieci", które jest efektem projektu badawczego dr Małgorzaty Ćwikły. Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci. 

 
Pandemia COVID-19 wymusiła konieczność przeniesienia programu teatralnego do internetu. Szybko okazało się, że przy tej okazji należy trwale przedefiniować obecność teatru w sieci, tak aby nie tworzyć irytującego ersatzu spotkania na żywo, tylko strategię, która zaskoczy, zaciekawi i zaowocuje stworzeniem silnych relacji z widzami oraz zapewni możliwość organizacyjnego rozwoju. Wiele teatrów doskonale poradziło sobie z tym zadaniem, dla innych, wciąż szukających trybów sensownej obecności w internecie, zaprezentowano w wademekum kilka wskazówek, rozwiązań i przykładów dobrych praktyk. 
 
Tekst opracowany został na podstawie wywiadów z przedstawicielami środowiska teatralnego i widzów oraz analizy materiałów zamieszczany w ostatnich miesiącach w internecie. Całość składa się z kilku części. Oprócz stworzenia zaplecza teoretycznego dla omawianej problematyki, skupiono się na aspektach praktycznych, które mogą być inspiracją do podejmowania nowych wyzwań przez kadrę kultury. Dodatkowo przygotowano słowniczek podstawowych haseł, spis powiązanej literatury, formularz autorefleksji dla pracowników teatrów. W narrację wpleciono wątki związane z dynamicznym rozwojem sieci i jego znaczeniem dla nowatorskiej sztuki teatru.