Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

działaność naukowo-badawcza

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Misją Instytutu jest kształcenie profesjonalnych menedżerów kultury, sztuki oraz mediów, a także badanie zjawisk związanych z zarządzaniem kulturą, ekonomiką mediów i szeroko rozumianym interdyscyplinarnym opisem aktualnej kultury.

Badania: Krakowski odbiorca kultury

o projekt, którego celem badań jest poznanie preferencji publiczności krakowskich instytucji kultury. Jest realizowany przez Zakład Zarządzania Kulturą w Instytucie Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Filharmonię Krakowską, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa oraz Muzeum Narodowe w Krakowie przy współpracy z Urzędem Miasta Krakowa i Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.
 
W toku badań zostaną zanalizowane najczęściej wybierane kanały komunikacji z odbiorcami; motywacje, jakie kierują uczestnikami w wyborze konkretnego wydarzenia; źródła, z jakich czerpią informacje oraz moment podjęcia decyzji. Istotne wydaje się również zanalizowanie współodwiedzania, czyli odpowiedź na pytanie, jakie placówki są wybierane wspólnie przez jednego odbiorcę, a więc w jaki sposób publiczność grupuje „sektory” krakowskich instytucji kulturalnych i jak między nimi „przepływa”. Jednocześnie zostanie sprawdzona kwestia towarzyskości krakowskich odbiorców kultury, to znaczy charakteru odwiedzin indywidualnych, towarzyskich, rodzinnych itp. w placówkach kulturalnych. W ten sposób powstanie pewnego rodzaju mapa zależności między odbiorcami poszczególnych instytucji kulturalnych Krakowa.
 
W projekcie udział biorą krakowskie instytucje kultury - muzea, teatry, instytucje muzyczne.

Cel badań

Celem badań jest poznanie preferencji publiczności krakowskich instytucji kultury. Zostaną zanalizowane najczęściej wybierane kanały komunikacji z odbiorcami; motywacje, jakie kierują uczestnikami w wyborze konkretnego wydarzenia; źródła, z jakich czerpią informacje; oraz moment podjęcia decyzji. Istotne wydaje się również zanalizowanie współodwiedzania, czyli odpowiedź na pytanie, jakie placówki są wybierane wspólnie przez jednego odbiorcę, a więc w jaki sposób publiczność grupuje „sektory” krakowskich instytucji kulturalnych i jak między nimi „przepływa”. Jednocześnie zostanie sprawdzona kwestia towarzyskości krakowskich odbiorców kultury, to znaczy charakteru odwiedzin indywidualnych, towarzyskich, rodzinnych itp. w placówkach kulturalnych. W ten sposób powstanie pewnego rodzaju mapa zależności między odbiorcami poszczególnych instytucji kulturalnych Krakowa.

Metoda

Badania polegają na przeprowadzeniu przez ankieterów wywiadów kwestionariuszowych z osobami odwiedzającymi zaangażowane instytucje. W każdym miejscu zostało zrealizowanych 100 wywiadów na podstawie wspólnej ankiety.

Efekt badań

Każda instytucja biorąca w badaniach otrzyma zbiorczy raport końcowy, zaproszenie na seminarium podsumowujące projekt badawczy, a także będzie miała dostęp do uzyskanych danych, co umożliwi opracowanie własnych wniosków. Dane dostarczone i opracowane w badaniu mogą posłużyć poprawie komunikacji z odbiorcami już korzystającymi z oferty instytucji oraz tymi, którzy dotychczas wybierali inne miejsca, jak również bardziej efektywnemu dysponowaniu środkami finansowymi i zasobami organizacyjnymi wewnątrz instytucji. Ponieważ badanie ma charakter przekrojowy wśród wielu różnorodnych instytucji w całym Krakowie, przedstawiać będzie ono aktualny obraz krakowskiego odbiorcy kultury – przygotowywanie takiego obrazu będzie można powtarzać w kolejnych latach.

Zespół badawczy:

 • dr hab. Łukasz Gaweł (kierownik projektu)
 • mgr Marcin Bańdo
 • mgr Iwona Parzyńska
 • mgr Filip Skowron
 • mgr Agnieszka Szostak
 • lic Patrycja Król

Strona projektu

Profil projektu na Facebooku

Zarządzanie karierą. Artyści. Twórcy. Menedżerowie. Etap 1

Realizujemy w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego projekt badawczy dotyczący zarządzania karierą. Chcemy przyjrzeć się karierom artystów, twórców, osób działających w kulturze na pograniczu różnych prac i zawodów. Mamy nadzieję, że wyniki badań będą miały wymiar nie tylko poznawczy, ale i praktyczny, zwłaszcza że dużo ostatnio dyskutujemy w Polsce na temat statusu twórcy/artysty, wypracowywane są rozwiązania systemowe.

Oddajemy w Państwa ręce anonimową ankietę, która jest pierwszym działaniem w ramach projektu i służy rozpoznaniu i poszerzeniu wiedzy. W dalszych etapach chcielibyśmy pogłębić poruszane problemy w formie wywiadów indywidualnych i grupowych.

Zespół: dr Katarzyna Plebańczyk, dr Anna Wierzchowska-Woźniak we współpracy ze studentami IK UJ

Link do ankiety

Badania o badaniach

Celem projektu badawczego jest pozyskanie wiedzy na temat prowadzonych badań przez publiczne instytucje kultury w Polsce, w zakresie ich funkcjonowania i zarządzania nimi. Chcielibyśmy pozyskać odpowiedzi na następujące pytania: 

 1. Jakie badania w danym zakresie realizowały publiczne instytucje kultury w ostatnich 5 latach? 
 2. Dlaczego instytucje kultury prowadzą badania?
 3. Jakie badania publiczne instytucje kultury chciałyby zrealizować i jakie są przeszkody w ich przeprowadzeniu?
 4. W jaki sposób instytucje kultury korzystają z wyników prowadzonych badań? 

Badania przeprowadzone są w formie ankiety internetowej, skierowanej do takich instytucji jak np.: teatry, opery, operetki, filharmonie, muzea, biblioteki, domy kultury, galerie sztuki i archiwa. 

Pozyskane dzięki ankiecie informacje będą miały wartość naukową i praktyczną:

 • staną się punktem wyjścia do napisania raportu i stosownych opracowań naukowych, 
 • wskażą, jakie są realne potrzeby i problemy instytucji kultury w zakresie ich bieżącej działalności. 

Badania są realizowane przez Instytut Badań Organizacji Kultury - IBOK, we współpracy z Zakładem Zarządzania Kulturą UJ. 

Koordynatorka zespołu badawczego: dr Anna Pluszyńska

Skład zespołu badawczego: 

 • Natalia Adamczewska
 • dr Małgorzata Ćwikła
 • dr Agnieszka Konior
 • mgr Olga Kosińska
 • mgr Krzysztof Kula
 • dr Marcin Laberschek
 • mgr Michał Murzyn
 • mgr Agnieszka Szostak