Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

działaność naukowo-badawcza

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Misją Instytutu jest kształcenie profesjonalnych menedżerów kultury, sztuki oraz mediów, a także badanie zjawisk związanych z zarządzaniem kulturą, ekonomiką mediów i szeroko rozumianym interdyscyplinarnym opisem aktualnej kultury.

Badania: Krakowski odbiorca kultury

o projekt, którego celem badań jest poznanie preferencji publiczności krakowskich instytucji kultury. Jest realizowany przez Zakład Zarządzania Kulturą w Instytucie Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Filharmonię Krakowską, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa oraz Muzeum Narodowe w Krakowie przy współpracy z Urzędem Miasta Krakowa i Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.
 
W toku badań zostaną zanalizowane najczęściej wybierane kanały komunikacji z odbiorcami; motywacje, jakie kierują uczestnikami w wyborze konkretnego wydarzenia; źródła, z jakich czerpią informacje oraz moment podjęcia decyzji. Istotne wydaje się również zanalizowanie współodwiedzania, czyli odpowiedź na pytanie, jakie placówki są wybierane wspólnie przez jednego odbiorcę, a więc w jaki sposób publiczność grupuje „sektory” krakowskich instytucji kulturalnych i jak między nimi „przepływa”. Jednocześnie zostanie sprawdzona kwestia towarzyskości krakowskich odbiorców kultury, to znaczy charakteru odwiedzin indywidualnych, towarzyskich, rodzinnych itp. w placówkach kulturalnych. W ten sposób powstanie pewnego rodzaju mapa zależności między odbiorcami poszczególnych instytucji kulturalnych Krakowa.
 
W projekcie udział biorą krakowskie instytucje kultury - muzea, teatry, instytucje muzyczne.

Cel badań

Celem badań jest poznanie preferencji publiczności krakowskich instytucji kultury. Zostaną zanalizowane najczęściej wybierane kanały komunikacji z odbiorcami; motywacje, jakie kierują uczestnikami w wyborze konkretnego wydarzenia; źródła, z jakich czerpią informacje; oraz moment podjęcia decyzji. Istotne wydaje się również zanalizowanie współodwiedzania, czyli odpowiedź na pytanie, jakie placówki są wybierane wspólnie przez jednego odbiorcę, a więc w jaki sposób publiczność grupuje „sektory” krakowskich instytucji kulturalnych i jak między nimi „przepływa”. Jednocześnie zostanie sprawdzona kwestia towarzyskości krakowskich odbiorców kultury, to znaczy charakteru odwiedzin indywidualnych, towarzyskich, rodzinnych itp. w placówkach kulturalnych. W ten sposób powstanie pewnego rodzaju mapa zależności między odbiorcami poszczególnych instytucji kulturalnych Krakowa.

Metoda

Badania polegają na przeprowadzeniu przez ankieterów wywiadów kwestionariuszowych z osobami odwiedzającymi zaangażowane instytucje. W każdym miejscu zostało zrealizowanych 100 wywiadów na podstawie wspólnej ankiety.

Efekt badań

Każda instytucja biorąca w badaniach otrzyma zbiorczy raport końcowy, zaproszenie na seminarium podsumowujące projekt badawczy, a także będzie miała dostęp do uzyskanych danych, co umożliwi opracowanie własnych wniosków. Dane dostarczone i opracowane w badaniu mogą posłużyć poprawie komunikacji z odbiorcami już korzystającymi z oferty instytucji oraz tymi, którzy dotychczas wybierali inne miejsca, jak również bardziej efektywnemu dysponowaniu środkami finansowymi i zasobami organizacyjnymi wewnątrz instytucji. Ponieważ badanie ma charakter przekrojowy wśród wielu różnorodnych instytucji w całym Krakowie, przedstawiać będzie ono aktualny obraz krakowskiego odbiorcy kultury – przygotowywanie takiego obrazu będzie można powtarzać w kolejnych latach.

Zespół badawczy:

 • dr hab. Łukasz Gaweł (kierownik projektu)
 • mgr Marcin Bańdo
 • mgr Iwona Parzyńska
 • mgr Filip Skowron
 • mgr Agnieszka Szostak
 • lic Patrycja Król

Strona projektu

Profil projektu na Facebooku

Zarządzanie karierą

Na rynku można zaobserwować różne formy zarządzania karierą – np. oparte na zarządzaniu talentami w organizacji, z którą związany jest twórca/artysta, mniej bądź bardziej świadome prowadzenie indywidualnej kariery – samodzielnie bądź przy wsparciu wyspecjalizowanych menedżerów/agentów. W podejmowanym projekcie badawczym interesuje nas zarówno perspektywa organizacji jak i menedżerów, artystów/twórców, aktywistów społecznych, animatorów, edukatorów, osób działających w kulturze na pograniczu różnych prac i zawodów. 

Jednym z komponentów projektu jest badanie doświadczeń i opinii wolontariuszy - im również dedykujemy ankietę.

Mamy nadzieję, że wyniki badań będą miały wymiar nie tylko poznawczy, ale i praktyczny.

Ankieta dla artystów/twórców

W tym badaniu chcemy przyjrzeć się bliżej osobistym karierom artystów, twórców, osób działających w kulturze na pograniczu różnych prac i zawodów.

Link do ankiety

Ankieta dla animatorów/edukatorów/aktywistów społecznych

Ta jest dedykowana do aktywistów społecznych, animatorów, edukatorów, pedagogów.  Chcemy się tu skupić na ich działalności, na „pracy w terenie” ale także poprosić o przekazanie refleksji z nią związanych.

Link do ankiety

Ankieta dla wolontariuszy

Tutaj chcielibyśmy oddać głos wolontariuszom i posłuchać ich opinii i dotychczasowych doświadczeniach. Są niezwykle cenne dla przygotowania rekomendacji dla organizacji, w których wolontariusze pracują.

Link do ankiety

Uprzejmie prosimy o wypełnianie ankiet. Serdecznie dziękujemy za podzielenie się z nami swoimi doświadczeniami i opiniami.

Kontakt z opiekunami wolontariuszy/praktykantów

W trakcie spotkań z osobami opiekującymi sie wolontariuszami, chcielibyśmy porozmawiać o istniejących i przyszłych programach wolontariatu w Państwa organizacjach, o potrzebach i oczekiwaniach wobec wolontariuszy, o ich pracy.

Osoby, które zgodziłyby się na rozmowę, prosimy o wpisanie do poniższego formularza swoich danych kontaktowych i wstępnie preferowanych przedziałów czasowych - w dalszej kolejności będziemy do Państwa kierować formularz doodle w celu uzgodnienia konkretnych terminów.

Link do formularza

Zespół: dr Katarzyna Plebańczyk, dr Anna Wierzchowska-Woźniak we współpracy ze studentami IK UJ

Badania o badaniach

Czy i jak instytucje kultury pozyskują wiedzę o sobie i swoim otoczeniu?

Impulsem do podjęcia badań była oczywista skądinąd teza, że publiczne instytucje kultury w Polsce prowadzą badania i dotyczą one różnych zjawisk, zarówno organizacyjnych jak i artystycznych. Zespół badawczy, w którego skład wchodzili członkowie Stowarzyszenia IBOK, starał się pozyskać wiedzę na temat tego kto i jak bada, kiedy, z kim oraz dlaczego.

Badania zostały przeprowadzone w formie ankiety internetowej, skierowanej do takich instytucji jak: biblioteki, domy/centra kultury, instytucje wystawiennicze (galerie, muzea), opery i filharmonie, teatry oraz archiwa.

W wyniku przeprowadzonych badań pozyskaliśmy informacje m.in.  jakie badania realizują publiczne instytucje kultury w Polsce w zakresie ich funkcjonowania i zarządzania nimi, dlaczego instytucje kultury prowadzą badania, w jaki sposób korzystają z wyników oraz jakie są bariery w prowadzeniu badań.

Udostępniony raport stanowi syntezę badań. Zawiera rekomendacje skierowane do instytucji kultury oraz sformułowane dalsze luki badawcze.

Badania są realizowane przez Instytut Badań Organizacji Kultury - IBOK, we współpracy z Zakładem Zarządzania Kulturą UJ. 

Koordynatorka zespołu badawczego: dr Anna Pluszyńska

Skład zespołu badawczego: 

 • dr Małgorzata Ćwikła
 • dr Agnieszka Konior
 • dr Marcin Laberschek
 • mgr Michał Murzyn
 • mgr Agnieszka Szostak
więcej o Czy i jak instytucje kultury pozyskują wiedzę o sobie i swoim otoczeniu?

Wademekum. Budowanie publiczności teatralnej w sieci

Zachęcamy do zapoznania się z "Wademekum. Budowanie publiczności teatralnej w sieci", które jest efektem projektu badawczego dr Małgorzaty Ćwikły. Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci. 

 
Pandemia COVID-19 wymusiła konieczność przeniesienia programu teatralnego do internetu. Szybko okazało się, że przy tej okazji należy trwale przedefiniować obecność teatru w sieci, tak aby nie tworzyć irytującego ersatzu spotkania na żywo, tylko strategię, która zaskoczy, zaciekawi i zaowocuje stworzeniem silnych relacji z widzami oraz zapewni możliwość organizacyjnego rozwoju. Wiele teatrów doskonale poradziło sobie z tym zadaniem, dla innych, wciąż szukających trybów sensownej obecności w internecie, zaprezentowano w wademekum kilka wskazówek, rozwiązań i przykładów dobrych praktyk. 
 
Tekst opracowany został na podstawie wywiadów z przedstawicielami środowiska teatralnego i widzów oraz analizy materiałów zamieszczany w ostatnich miesiącach w internecie. Całość składa się z kilku części. Oprócz stworzenia zaplecza teoretycznego dla omawianej problematyki, skupiono się na aspektach praktycznych, które mogą być inspiracją do podejmowania nowych wyzwań przez kadrę kultury. Dodatkowo przygotowano słowniczek podstawowych haseł, spis powiązanej literatury, formularz autorefleksji dla pracowników teatrów. W narrację wpleciono wątki związane z dynamicznym rozwojem sieci i jego znaczeniem dla nowatorskiej sztuki teatru.
 

Raport: Rodziny 3+ jako odbiorcy kultury. Doskonalenie zarządzania publicznością w instytucjach kultury - dr Katarzyna Kopeć

Raport: Rodziny 3+ jako odbiorcy kultury. Doskonalenie zarządzania publicznością w instytucjach kultury - dr Katarzyna Kopeć

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem „Rodziny 3+ jako odbiorcy kultury. Doskonalenie zarządzania publicznością w instytucjach kultury”. Publikacja jest efektem projektu badawczego dr Katarzyny Kopeć, zrealizowanego w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2020 r.

Zobacz Raport klikając "Więcej":

więcej o