Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracowniczki_cy

Instytutu Kultury UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Monika Hapek

dr Monika Hapek

asystent

Doktor nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku Zarządzanie kulturą i mediami (specjalizacja: zarządzanie reklamą) na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Absolwentka kulturoznawstwa (specjalizacja ukrainoznawstwo) na wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.  

Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół funkcjonowania organizacji nowomedialnych, ich strategii, marketingu przedsiębiorstw medialnych, narzędzi wykorzystywanych przez wspomniane organizacje oraz ich wpływu na użytkowników.

2021-2023  - asystentka kierowniczki projektu oraz członkini zespołu badawczego międzynarodowego projektu pt. „Experience and immersive technologies - from creative practice to educational theory” realizowanego we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi, Uniwersytetem Maltańskim i Uniwersytetem Narodowym im. Kapodistriasa w Atenach w ramach programu Erasmus + Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji. 

2020 -  udział w projekcie badawczym dot. obecności fake news w przestrzeni medialnej podczas pandemii COVID-19. 

Swoją ścieżkę zawodową rozpoczęła podejmując pracę pod okiem prof. Witolda Skulicza w Stowarzyszeniu Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, gdzie brała udział w organizowaniu wystaw w ramach Międzynarodowego Triennale Grafiki oraz pierwszej wystawy Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków-Wiedeń-Oldenburg.  

Następnie przez ponad 14 lat zdobywała doświadczenie  pracując w agencji reklamowej, gdzie m.in. koordynowała realizację licznych kampanii promocyjnych, akcji konsumenckich oraz eventów. 

Od 2017 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne w Instytucie Kultury UJ.  

  • Popiołek, M., Hapek, M. & Barańska, M. (2021). Infodemia – an Analysis of fake news in Polish news portals and traditional Media during the Coronavirus pandemic. Communication & Society,34(4), 81-98.
  • Kreft J., Hapek M. (2019), Fake news: possibility of identification in post-truth media ecology system, Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7, Numer 3
  • Hapek M. (2019), Mythologisation of new media organizations on the example of Google / Mitologizowanie organizacji nowomedialnych na przykładzie Google [w] Myth in Modern Media Management and Marketing. Red. J. Kreft, S. Kuczamer–Kłopotowska, A. Kalinowska-Żeleźnik. Hershey, IGI Global, s. 69-90.
  • Barańska M, Hapek M. (2019), Aporeticity of Privacy in New Media Environment /Aporetyczność prywatności w środowisku nowych mediów [w] Myth in Modern Media Management and Marketing. Red. J. Kreft, S. Kuczamer–Kłopotowska, A. Kalinowska-Żeleźnik. Hershey, IGI Global, s. 1-21.
  • Hapek M. (2018), Nadmiar wolności źródłem opresji – przyczyny fiaska serwisu społecznościowego Google+. Zarządzanie w Kulturze, Tom 19, Numer 1, s. 57-66.