Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracowniczki_cy

Instytutu Kultury UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Michał Pałasz

Dr Michał Pałasz

adiunkt

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu – ostatni doktor zarządzania humanistycznego w Polsce. Pracę doktorską zatytułowaną „Zarządzanie mediami społecznościowymi w perspektywie teorii aktora-sieci" napisaną pod kierunkiem prof. Jana Krefta obronił na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 6 listopada 2018 r.

Ukończył dwa kierunki studiów magisterskich (2010): zarządzanie kulturą (z wyróżnieniem) i latynoamerykanistykę (kulturoznawstwo) oraz studia licencjackie z zakresu kulturoznawstwa międzynarodowego (Uniwersytet Jagielloński i LAB University of Applied Sciences, Lahti, Finlandia, 2008). Jest także inżynierem budownictwa (Politechnika Szczecińska i Politechnika Świętokrzyska, 2005).

Uczestnik licznych szkoleń z zakresu innowacyjnych umiejętności akademickich, dydaktycznych i badawczych, zarządzania informacją, kreowania wiedzy, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, zarządzania mediami społecznościowymi, przedsiębiorczości, a ponadto z pracy na budowie.

Studia

 • 06.11.2018, obrona dysertacji doktorskiej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, dziedzinie nauk humanistycznych (uzyskanie stopnia 5.12.2018)
 • 2010-2016, zarządzanie humanistyczne, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia III stopnia: studia doktoranckie w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscypliny nauk o zarządzaniu
 • 2008-2010, zarządzanie kulturą, Uniwersytet Jagielloński, studia II stopnia
 • 2008-2010, studia latynoamerykańskie, Uniwersytet Jagielloński, studia II stopnia
 • 2005-2008, kulturoznawstwo międzynarodowe, Uniwersytet Jagielloński, studia I stopnia
 • 2000-2005, budownictwo ogólne, Politechnika Szczecińska (2000-2003), Politechnika Świętokrzyska (2004-2005), studia inżynierskie

Staże, szkolenia i rozwój

 • 15-19.05.2023, 15th International Week (Erasmus+) in University of Maribor with the conference: ''Strengthening Resilience by Sustainable Economy and Business - towards SDGs'', University of Maribor (Słowenia), Faculty of Business and Economics (w tym prowadzenie zajęć dla studentów wydziału nt. Climate Education in Jagiellonian University in Krakow)

 • 12-21.04.2023, zagraniczny staż dydaktyczny w University of Pécs (Węgry), Faculty of Humanities and Social Sciences, Institute for Human Development and Cultural Studies w ramach Kompleksowego Programu Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego ZintegrUJ, (prowadzenie zajęć na kierunkach Human Resources Counselling, Adult Education i International Relations; hospitacja zajęć na HRC i AE, konsultacje z prowadzącymi zajęcia, w tym nt. Green University of Pecs)

 • 4-8.12.2022, Sustainable.togerher. Approaches and Challenges towards a more sustainable HEI, Erasmus+ Staff Week, University of Konstanz (Niemcy)

 • 4-10.09.2022, uczestnik wymiany bilateralnej – wizyta w Green Office Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg: spotkania i sieciowanie w obrębie zrównoważonego rozwoju uczelni i miast oraz działań na rzecz klimatu i ochrony bioróżnorodności z pracownicami_kami Green Office FAU, urzędów miast Erlangen i Norymberga, Green Campus Uni Bayreuth – Universität Bayreuth, Botanischer Garten Erlangen, Energie Campus Nürnberg, School of Business, Economics and Society FAU oraz lokalnymi aktywistkami_tami klimatycznymi
 • 30.06.2022, Jak skutecznie godzić role rodzicielskie z pracą na uczelni, Sylwia Tałach-Kubas, w ramach międzynarodowego projektu „Men in care. Workplace support for caring masculinities", Stowarzyszenie PLinEU Centrum Dobrego Życia
 • 9-13.05.2022, Uncovering Challenges Towards the Erasmus+ Programme Priorities (Inclusion, Digitalisation and Green Erasmus), 2nd STU Erasmus+ Staff Week, Slovak University of Technology, Bratysława (Słowacja)
 • 25-29.04.2022, Motivating for Mobility through Blended Intensive Programmes, Erasmus+ Blended Intensive Programme Staff Training, 2022 UPCE BIP International Staff Training, University of Pardubice (Czechy), Pamukkale University (Turcja), University of Applied Sciences Amberg-Weiden (Niemcy)
 • 24.06.2020 i 23.09.2020, Warsztaty z tworzenia witryn w Portalu UJ, Sekcja ds. Portalu Uniwersyteckiego UJ

 • 30.08.2019, Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), Inspektor Ochrony Danych w UJ

 • 10.2017-12.2018 Kraków, Instytut Kultury i Instytut Spraw Publicznych UJ

  • Laboratorium umiejętności / design thinking

  • Profesjonalne opracowanie informacji

  • Zarządzanie informacją w organizacji

  • Wyszukiwanie i wykorzystanie studiów przypadku w procesach kształcenia

  • Sztuka tworzenia prezentacji

  • Metody i narzędzia nauczania na odległość

  • Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

 • 13-16.10.2017, Making the Difference: Leadership & Authority in Groups and Organizations. Training in Small & Large group processes and Inter-group relations / dynamika grupy, 42h, IGO Consultancy Services Ltd, Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Kultury i Instytut Spraw Publicznych UJ

 • Warszawa, Facebook, Grupa ARBOinteractive

  • Facebook Now – wykorzystanie mediów społecznościowych w branży FMCG 07.2010

  • Facebook Now 01.2010

 • 12.06.2010, Social media – relacja czy manipulacja?, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Media w Polsce, czyli kto tu kim manipuluje?, Sekcja Medialna Koła Naukowego Studentów Socjologii UJ, Agencja Someday Interactive

 • 05.2010, Pozyskiwanie funduszy na działalność kulturalną, Małopolski Instytut Kultury

 • 16-19.03.2010, Akademia Umiejętności, Dni Kariery Kraków, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

  • Dotacje na start firmy

  • Witryna internetowa, wydatek czy inwestycja?

 • 01.2010, Public Relations w Internecie, czyli e-komunikacja w praktyce, Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju UJ, Vanguard PR, Grupa Adweb

 • 04-06.2007 Rauma, Finlandia, Bouygues TP Finnish Branch

  • Banksman Training / trening kierowania pracą dźwigu 06.2007

  • Supplier Evaluation Training / trening ewaluacji dostawców 06.2007

  • First Aid Training / szkolenie z zakresu pierwszej pomocy 05.2007

  • Blue Card Training – Hot Work Card / trening pracy w środowisku wysokich temperatur 04.2007

Bada zarządzanie w antropocenie, czyli sposoby organizowania wystarczająco dobrego wspólnego świata w dobie katastrofy klimatyczno-ekologicznej.

Do jego zainteresowań należą również (i w powyższym kontekście) teoria aktora-sieci, posthumanizm, humanistyka ekologiczna, zarządzanie humanistyczne, nurt krytyczny w zarządzaniu, zarządzanie kulturą i mediami, zarządzanie mediami społecznościowymi, street art, erotyzm, kultura – w najszerszym, kulturoznawczym znaczeniu.

 • 2022-obecnie, kierownik projektu „Teoria aktora-sieci jako metoda. Intuicje, pojęcia, akcenty" finansowanego ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego FutureSoc w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim

 • 2022-obecnie, kierownik projektu „Polska szkoła zarządzania posthumanistycznego", projekt bez finansowania, realizowany nakładem pracy kierownika i 2 studentów

 • 2022-obecnie, opiekun naukowy w projekcie „Posthumanizacja języka tekstu Glasgow Climate Pact jako narzędzie systemowej zmiany" (kier. J. Wydra, zesp. M. Pieniążek) finansowanym ze środków Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • 2021-22, kierownik projektu „Artywizm klimatyczny w Krakowie 2018-2021" finansowanego ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego Heritage w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim

 • 2021-22, opiekun naukowy w projekcie „Kryzys pandemiczno-ekologiczny a rezyliencja organizacyjna. Studium przypadku uniwersytetów ludowych" (kier. A. Jaszczyk, zesp. K. Kula, B. Halska-Pionka – doktorantki_ci) finansowanym ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego Anthropocene w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim

 • 2021-22, uczestnik seminarium naukowego „Nowe koncepcje wspólnot więcej-niż-ludzkich w ekologicznych fabulacjach spekulatywnych” pod kierownictwem prof. dr hab. Małgorzaty Sugiery (Katedra Performatyki Wydziału Polonistyki UJ) finansowanym ze środków Social (r)Evolutions Lab Priorytetowego Obszaru Badawczego FutureSoc w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim

 • 2020-22, kierownik projektu „Jakie środki ochronne można stworzyć, abyśmy nie powrócili do modelu produkcji sprzed kryzysu?", projekt bez finansowania, realizowany nakładem pracy kierownika i 4 studentów

 • 2018-2022, kierownik projektu „Krakowskie muzea, teatry, kina w mediach społecznościowych”, projekt bez finansowania, realizowany nakładem pracy kierownika

 • 25.10.2019, Seminarium badawcze z prof. Matsem Alvessonem, Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • 2015-19, kierownik projektu autoetnograficznego „Splatając lidera medialnego” finansowanego dzięki zaproszeniom do prowadzenia szkoleń (Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, Centrum Kulturalne w Przemyślu, Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida i Małopolskie Forum Kultury w Krakowie)

 • 2014-16, koordynacja badań w ramach projektu Publiczność Muzeum Archeologicznego w Krakowie, kierowniczka: dr Katarzyna Plebańczyk

 • 2013-15, koordynacja badań w ramach projektu Publiczność Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie, kierowniczka: dr Katarzyna Plebańczyk

Członkostwo

 • 01.2022-obecnie, Kraków, członek Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności
 • 06.2020-obecnie, Kraków, członek CoReHub Krk – Common Resilience Hub Krakow na UJ / laboratorium badawcze mające na celu adaptację Małopolski do kryzysu klimatyczno-ekologicznego
 • 01.2020-obecnie, Kraków, Otwarty Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza na UJ
 • 03.2019-obecnie, Genewa (Szwajcaria), członek Humanistic Management Network / organizator paneli wystąpień naukowych w ramach Humanistic Management Conference, członek założyciel polskiego oddziału

Aktywny udział w konferencjach naukowych

 • „Words As Tools For Climate Action: Challenging Business As Usual  With Emancipatory More-than-human Language”, The 3rd International Interdisciplinary Conference PLACES, Fostering Action with Narratives: Communicating about Climate Change and Energy Transition in Politics, Business, Media and Society, 29-31.03.2023, Rīga Stradiņš University, Faculty of European Studies

 • „Wyznania o kryzysie klimatyczno-ekologicznym”, Obecność lęku, 24-25.11.2022, Kraków & online, Katedra Badań Filozoficznych nad Kulturą Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 • „Climate Artivism or Death. Extinction Rebellion, School Strike for Climate and Earth Strike – Case of Krakow 2018-2021”, 15-17.06.2022, Sztokholm (Szwecja) & online, ISDRS 2022: Sustainable Development and Courage: Culture, Art and Human Rights, International Sustainable Development Research Society, Marie Cederschiöld University, Stockholm School of Economics, Stockholm University of Arts, Södertörn University, Swedish Defence Ministry, University College Stockholm
 • „More-than-human Language as a Tool for a Change. Excerpts from the Glasgow Climate Pact”, The politics of environmental knowledge, 23-24.05.2022, Sztokholm (Szwecja), Södertörn University, Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), financed by the Foundation for Baltic and East European Studies (Östersjöstiftelsen) - wspólnie z Marią Pieniążek i Jakubem Wydrą
 • „Język więcej-niż-ludzki jako narzędzie zmiany. Wyimki z Glasgow Climate Pact”, Języki antropocenu, 24-25.03.2022, online, Katedra Teorii i Antropologii Literatury, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - wspólnie z Marią Pieniążek i Jakubem Wydrą

 • „Agency and Dignity of Non-Human Resources in the Swirl of the Crises of the Anthropocene. Mixed Actor-Network Theory, Critical Posthumanism and Humanistic Management Approach”, International, 3-5.02.2022, online, Re-Thinking Agency: Non-Anthropocentric Approaches, Uniwersytet Warszawski

 • „Solution Is the Problem Is the Solution. On Reverence, Collectives and Ahumanistic Management”, 9th Humanistic Management Conference: Solutions, 24.11.2021, online, Humanistic Management Network, University of Lucerne (Szwajcaria), Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • „Zarządzanie więcej-niż-ludzkie. Ku zmianie paradygmatu organizowania (się) świata w antropocenie”, TechSpo'21 Technologiczne wytwarzanie światów, 13-14.09.2021, online, Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej

 • „Posthumanistic Fix to the Temporal Myopia of Management Practices. Towards the Applied Solidarity of All Things”, Climate Change Temporalities. An online conference on humanistic approaches to climate change, 11.08.2021, University of Bergen (Norwegia)

 • „Pansolidar Management: A Posthumanistic Fix to a Popular Management Definition. Towards the Applied Solidarity of All Things in the Face of Climate-Ecological Crisis”, 38th Standing Conference on Organizational Symbolism – SCOS 2021: Difference, 6.07.2021, online, Copenhagen Business School (Dania)

 • „Can Culture Management Save Us in the Anthropocene?”, 6th Heritage Forum of Central Europe: Heritage & Development, 16-18.06.2021, online, Międzynarodowe Centrum Kultury

 • „Zarządzanie kulturą w antropocenie”, Konferencja Badania w sektorze kultury: przyszłość i zmiana, 19-20.11.2020, online, Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, IBOK – Stowarzyszenie Instytut Badań Organizacji Kultury

 • „Solidarity of All. The Actor-Network Theory Conceptualization of Posthumanistic Management Addressing the Challenges of the Anthropocene”, 8th Humanistic Management Conference: Unity in Diversity, 4-6.11.2020, online, Humanistic Management Network, University of Lucerne (Szwajcaria), Institute of Culture of Jagiellonian University in Krakow

 • „Sprawcze i z godnością, czyli żywe? Konsekwencje upodmiotowienia zasobów w zarządzaniu posthumanistycznym”, Konferencja Żywe/nieżywe. Reprezentacja ciał ludzkich i nieludzkich w kulturze, 1-2.06.2020, online, Wydział "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego

 • „Osoby, nie zasoby! Zarządzanie posthumanistyczne”, III Konferencja naukowa z cyklu Transhumanizm: Idee, Strategie, Wątpliwości, 23.02.2020, Warszawa, Polskie Stowarzyszenie Transhumanistyczne

 • „Greta Thunberg. Historia liderki medialnej, jej sposoby na internetowy hejt oraz narodziny kompetencji neutralizowania hejtu”, III Konferencja naukowa z cyklu Lustro Mediów: Social media – od wolności słowa do mowy nienawiści, 08.11.2019, Gdańsk, Instytuty: Kultury, Spraw Publicznych oraz Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; Instytut Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego; Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku; Pomorski Instytut Naukowy im. Profesora Brunona Synaka

 • „Zarządzanie mediami społecznościowymi: geneza, specyfika, program badawczy”, 2. Konferencja Wiedza, komunikacja, działanie: komunikowanie interdyscyplinarne, 17-18.10.2019, Kraków, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 • „No Nature, no Culture. Can Culture Management Save us in the Anthropocene? The Actor-Network Approach”, 7th International Humanistic Management Conference: Solidarity and the Common Good, 10-11.10.2019, Kraków, Humanistic Management Network, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Politechnika Śląska w Gliwicach, Weltethos-Institut Tübingen (Niemcy)

 • „​​Teoria aktora-sieci jako radykalna antropologia technologii”, Człowiek w świecie technologicznym: antropologia technologii, 09-10.05.2019, Kraków, Sekcja Filozofii Techniki, Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • „Krakowskie teatry i ich publiczność w mediach społecznościowych”, Badania publiczności w instytucjach kultury, 11-12.04.2019, Kraków, Zakład Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Krakowa, Filharmonia Krakowska im. Karola Szymanowskiego

 • „ANTonetnografia: etnografia wirtualna x autoetnografia x teoria aktora-sieci. Hybrydyczna metoda badań społeczności i interakcji wirtualnych”, Kulturowe oblicza technologii, 21-22.03.2019, Kraków, Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

 • „Zarządzanie humanistyczne a zarządzanie ekonomiczne. Spór w posthumanistycznej perspektywie teorii aktora-sieci”, Po co nam posthumanizm? Spór nie tylko filozoficzny, 30.11-01.12.2018, Poznań, Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Machina Myśli

 • „Narodziny i droga social media ninja”, IX Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców: Człowiek hipermedialny. Komunikowanie w czasach gier video, social mediów i doświadczeń VR, 16.11.2018, Warszawa, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Laboratorium Badań Medioznawczych, Magazyn Medioznawcy, Uniwersytet Warszawski

 • „Splatając lidera medialnego”, III Kongres Edukacji Medialnej / Spotkanie badaczy i praktyków. Edukacja medialna w świecie cyfrowego konsumpcjonizmu. Nowe technologie a solidarne i pluralistyczne społeczeństwo?, 25-26.10.2018, Gdańsk, Gdynia, Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, Uniwersytet Gdański

 • „Dzieło działa – dzieło sztuki jako aktor-sieć. Relacja z empirycznego podążania za instalacją artystyczną Aleksandry Toborowicz w latach 2010-2018”, Nowe/stare. Materializm w literaturze, sztuce, krytyce, 11-12.10.2018, Kraków (10-12.2018 Kraków, Wrocław, Łódź), Katedra Krytyki Współczesnej oraz Ośrodek Badań nad Awangardą Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Literatury Amerykańskiej Uniwersytetu Łódzkiego, Pracownia Literatury po 1989 r. Uniwersytetu Wrocławskiego, czasopismo naukowe Praktyka Teoretyczna

 • „Narodziny algorytmu Edge Rank serwisu Facebook w optyce teorii aktora-sieci. Relacja z działania płynnej technologii odgrywanej przez aktorów pozaludzkich”, TechSpo'18: Władza algorytmów?, 20-21.09.2018, Kraków, Centrum Informatyki oraz Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

 • „Interakcja jest dystrybucją. Istota oraz konsekwencje instrumentalizacji relacji międzyludzkich na Facebooku”, Facebook – lustro mediów, 12.06.2015, Gdańsk, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • „Tożsamość Social Media Managera. Ukrywać czy ujawniać administratora strony na Facebooku?”, Człowiek Zalogowany – Rozwój osobisty w przestrzeni Internetu. Internet – szansą rozwoju?, 27-28.02.2015, Kraków, Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej oraz Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Pragma” Koło Nauk Psychologicznych

 • „Czy muzeum wirtualne jest muzeum? Przypadek Muzeum Erotyzmu”, Pomiędzy realnością a światem fikcji. Media i multimedia w muzeum, 20-21.10.2014, Sierpc, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

 • „Marketing kultury w zarządzaniu humanistycznym”, Zarządzanie humanistyczne: zakres, metody, paradygmaty, 09-10.01.2014, Kraków, Katedra Zarządzania i Ekonomiki Mediów Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • „Media społecznościowe w upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego. Rozwiązania stosowane przez polskie muzea, światowe trendy”, Dziedzictwo kulturowe Europy – Mity, Stereotypy, Tożsamość (Polska, Rumunia, Ukraina, Białoruś), 15-17.05.2013, Kraków, Instytut Kultury, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet w Bukareszcie, Uniwersytet w Czerniowcach, Towarzystwo Polsko-Rumuńskie w Krakowie

 • „Kompetencje social media managera”, Most wanted – pokolenie Y. Marketing największej grupy docelowej na rynku, 14-15.05.2013, Kraków, Koło Naukowe Meritum, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • „Maya Glyphs as Street Art in Cracow”, 3rd Cracow Maya Conference – Mesoamerican Writing Systems, 21-24.02.2013, Kraków, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska Akademia Umiejętności

 • „Najlepsze kreatywne kampanie reklamowe polskich instytucji kultury w mediach społecznościowych”, Kreatywne rozwiązania w zarządzaniu kulturą – nowatorskie teorie, techniki i technologie: możliwości i ograniczenia cyfryzacji, 11.05.2012, Kraków, Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • „Wirtualne Muzeum Erotyzmu”, Doświadczyć historii. Nowe narzędzia i metody w upowszechnianiu historii, 21-22.10.2010, Kraków, Małopolski Instytut Kultury, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej Meritum, Uniwersytet Jagielloński

 • „Instytucje kultury, social media i rewolucja w komunikacji”, 2.0 Nowe technologie informacyjne w promocji samorządowych instytucji kultury i JST, 17.06.2010, Kraków, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Małopolskie Forum Kultury, Forum Informatyków Samorządowych

 • „Etyczne aspekty obecności w social media”, Media w Polsce, czyli kto tu kim manipuluje?, 17.04.2010, Kraków, Sekcja Medialna Koła Naukowego Studentów Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wykłady na zaproszenie i seminaria gościnne (naukowe)

 • „Climate-ecological Crisis. How it is? Why is it so? What to do?”, 18.04.2023, Pécs (Węgry), Civil Közösségek Háza (House of Civic Communities)

 • „Climate Council and Climate Strategy”, 5.12.2022, Konstancja (Niemcy), Sustainable.togerher. Approaches and Challenges towards a more sustainable HEI, Uniwersytet w Konstancji (Niemcy)

 • „O książce: Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk”, 23.03.2022, Kraków, Cykl Klimatyczny Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Tydzień Jakości Kształcenia, Uniwersytet Jagielloński

 • „Uprawianie zarządzania na UJ w antropocenie”, 19.01.2022, Kraków, Seminarium Instytutu Kultury, Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • „Humanistic Management: Research and Practice (Zarządzanie humanistyczne: badania i praktyka)”, 25.04.2019, Kraków, Seminarium Instytutu Nauk o Środowisku, Instytut Nauk o Środowisku UJ

 • „Zarządzanie humanistyczne a teoria aktora-sieci”, 31.05.2017, Kraków, Zebranie Katedry Zarządzania, Ekonomiki Mediów i Reklamy, Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego

Przewodniczenie sesjom i panelom naukowym

 • „Posthumanism and Sustainability”, Track Chair, konferencja naukowa 9th Humanistic Management Conference: Solutions, Humanistic Management Network, 24.11.2021, online, University of Lucerne (Szwajcaria), Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • „Folklore and Alternative Organizations”, Session Chair, konferencja naukowa SCOS 2021: Difference – 38th Standing Conference on Organizational Symbolism, 6.07.2021, online, Copenhagen Business School (Dania)
 • „Management in the Anthropocene: Diverse Scholars United”, Track Chair, konferencja naukowa 8th Humanistic Management Conference: Unity in Diversity, 4-6.11.2020, online, Humanistic Management Network, University of Lucerne (Szwajcaria), Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • „Climate Crisis – Management in the Anthropocene”, Track Chair, konferencja naukowa 7th International Humanistic Management Conference: Solidarity and the Common Good, 10-11.10.2019, Kraków, Humanistic Management Network (Szwajcaria), Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Politechnika Śląska w Gliwicach, Weltethos-Institut Tübingen (Niemcy)
 • „Teoria aktora-sieci jako radykalna antropologia technologii”, uczestnik debaty z prezentacją, konferencja naukowa Człowiek w świecie technologicznym: antropologia technologii, 09.05.2019, Kraków, Sekcja Filozofii Techniki, Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • “Metodologia”, Session Chair, konferencja naukowa Badania publiczności w instytucjach kultury, 12.04.2019 Kraków, Zakład Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Krakowa, Filharmonia Krakowska im. Karola Szymanowskiego
 • “Media cyfrowe”, Session Chair, konferencja naukowa Badania publiczności w instytucjach kultury, 12.04.2019 Kraków, Zakład Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Krakowa, Filharmonia Krakowska im. Karola Szymanowskiego

Nauczyciel akademicki, badacz i organizator uniwersytecki związany z Instytutem Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego od jego utworzenia w 2009 r.

Członek Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (opracowuje strategię klimatyczną UJ) i zespołu ekspertów powołanego przez KRASP dla celów opracowania obowiązkowego interdyscyplinarnego kursu dla studentów nt. kryzysu klimatycznego i środowiskowego; członek OZZ Inicjatywa Pracownicza na UJ, Humanistic Management Network, aktywista miejski (SOS Zabłocie) i klimatyczny (Extinction Rebellion, klimatUJ).

Menedżer kultury i mediów, szkoleniowiec kadr kultury i edukator kulturalny z wieloletnim doświadczeniem, zwłaszcza w zakresie marketingu kultury, w szczególności w mediach społecznościowych. Marketer i menedżer mediów społecznościowych (m.in. prowadził własną agencję interaktywną) oraz szkoleniowiec w tych zakresach, „w branży” od 2008 r.

Współzałożyciel Muzeum Erotyzmu (drugie najlepsze muzeum w mediach społecznościowych 4th Annual Shorty Awards 2012, Nowy Jork), założyciel Kulturoteki (1600 arytkułów), były dyrektor festiwalu Polikultura, zarządzał mediami społecznościowymi Teatru Łaźnia Nowa i Teatru Nowego w Krakowie, organizator i wykonawca wielu murali (m.in. Mayamural 2012 i Audiomural 2013), współorganizator i marketer Humanistic Management Conference 2019, 2020 i 2021. Współpracował z licznymi instytucjami kultury i naukowymi w Polsce i na świecie.

Doświadczenie zawodowe – wybrane

 • 02.2012-obecnie, Uniwersytet Jagielloński / nauczyciel akademicki, badacz, organizator (patrz niżej),

  • od 2018 r. w szczególności w zakresie zarządzania w antropocenie / w obliczu kryzysu klimatyczno-ekologicznego, szczegóły >>>

 • 09.2009-obecnie / menedżer kultury, szkoleniowiec kadr kultury, edukator kulturalny, badacz, nauczyciel akademicki i szkoleniowiec w tych zakresach,

  • m.in. przez 10 lat dyrektor i kurator w Muzeum Erotyzmu, przez 10 lat redaktor naczelny Kulturoteki, przez 3 lata dyrektor festiwalu Polikultura, przez 5 lat współautor murali edukator w dziedzinie street artu, asystent artystyczny w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, marketer w Teatrze Łaźnia Nowa i Teatrze Nowym w Krakowie, laureat licznych międzynarodowych nagród, szczegóły >>>

 • 08.2009-obecnie / marketer, menedżer mediów społecznościowych, badacz, nauczyciel akademicki i szkoleniowiec w tych zakresach,

  • m.in. przez 10 lat kierownik marketingu Muzeum Erotyzmu, przez 5 lat festiwalu Polikultura, przez 3 lata Humanistic Management Conference, menedżer mediów społecznościowych Teatru Łaźnia Nowa i Teatru Nowego w Krakowie, redaktor licznych stron internetowych (m.in. kultura.uj.edu.pl, klimat.uj.edu.pl), współautor 4 murali w Krakowie, laureat licznych międzynarodowych nagród; szczegóły >>>

 • 02.2012-12.2015, jednoosobowa działalność gospodarcza / public relations i komunikacja

 • 01.2010-12.2010, XAOO Interactive / współwłaściciel agencji interaktywnej, PR manager

 • 08.2009-01.2010, Future Simple Interactive Agency / PR manager

 • 03-06.2007, Bouygues Travaux Publics / inżynier budowy elektrowni atomowej (Rauma, Finlandia)

 • 06-09.2005, Light Solutions Engineering / monter-elektryk (Dublin, Irlandia)

 • 05-06.2005 Nolan Precast Stone Walls / brygadzista budowlany (Kildare, Irlandia)

 • 06-09.2004, SARI – Sport Against Racism Ireland / fundraiser (Dublin, Irlandia)

Uniwersytet Jagielloński – wybrane

 • 12.2022-obecnie, członek zespołu ekspertów (zespół klimatyczny) przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) powołanego dla celów opracowania obowiązkowego interdyscyplinarnego kursu dla studentów nt. kryzysu klimatycznego i środowiskowego

 • 05.2021-obecnie, członek-założyciel Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, koordynator prac nad strategią klimatyczną UJ, redaktor strony internetowej Rady klimat.uj.edu.pl

 • 12.2020-obecnie, redaktor strony internetowej Instytutu Kultury UJ kultura.uj.edu.pl

 • 06.2020-obecnie, reprezentant Otwartego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza na UJ w Radzie Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ i Radzie Instytutu Kultury UJ

 • 03.2019-obecnie, współorganizator Humanistic Management Conference, koordynator paneli z wystąpieniami naukowymi (track chair) (2019, 2020, 2021, 2022)

 • 02.2012-obecnie, nauczyciel akademicki w Instytucie Kultury, Instytucie Psychologii Stosowanej, Instytucie Socjologii, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Wydziale Polonistyki, w Ośrodku Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ i w ramach Zintegruj – Kompleksowego Programu Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego (do I semestru r.a. 2021/22 łącznie ponad 4200 godzin dydaktycznych)

 • 02.2012-obecnie, redaktor naczelny, założyciel multibloga studenckiego Kulturoteka (20.02.2012: 1647 artykułów, 3360 obserwujących)

 • 04.2020-12.2021, koordynator Priorytetowego Obszaru Badawczego Anthropocene w Instytucie Kultury UJ

 • 03.2020-12.2021, współautor koncepcji studiów uzupełniających drugiego stopnia opartych o 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Kryzys, krytyka, alternatywy; ostatecznie część z propozycji uwzględniono w nowym kierunku Laboratoria Kultury Współczesnej)

 • 10.2019-11.2020, koordynator Erasmus+ w Instytucie Kultury UJ; 9.2021, podpisanie umowy z Transilvania University w Braszowie (Rumunia) dot. wymiany studentów, doktorantów i pracowników z Instytutem Kultury UJ w ramach programu Erasmus+

 • 05-09.2020, członek komisji egzaminacyjnej z j. polskiego dla obcojęzycznych kandydatów na studia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (110 egzaminów ustnych)

 • 20-27.11.2022, Geoff Goldman, University of Johannesburg (RPA), organizacja wizyty i opieka nad profesorem w trakcie obecności

 • 24-25.10.2019, Mats Alvesson, Lund University (Szwecja), wykład i seminarium naukowe: Functional stupidity – a mixed blessing in (organizational) life; organizacja przyjazdu i wydarzeń oraz opieka nad profesorem w trakcie obecności

 • 09.10.2019, Carlos Largacha-Martínez – Fundación Universitaria del Area Andina, Bogota (Kolumbia), seminarium: Deconstruction of Mental Models in top Management towards Humanistic Management, organizacja przyjazdu i wydarzenia oraz opieka nad doktorem w trakcie obecności

 • 11.2019, 23-28.02.2020 dr. Éva Szederkényi – University of Pécs (Węgry): STA Erasmus + & CEEPUS; organizacja wizyt

 • 10.2014-09.2017, dyrektor festiwalu kultury i mediów Polikultura

 • 10.2012-09.2017, kierownik marketingu festiwalu kultury i mediów Polikultura

 • 03.2011-09.2017, zarządzanie mediami społecznościowymi Instytutu Kultury UJ

Udział w organizacji konferencji

 • „Edukacja klimatyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim: możliwości, wyzwania, potrzeby”, 15.03.2023, Kraków, Tydzień Jakości Kształcenia, Uniwersytet Jagielloński

 • 29.11.2022, Kraków, Sztuka/przetrwania. Dlaczego aktywiści klimatyczni atakują dzieła sztuki?, konferencja tematyczna / organizacja wydarzenia, Rada Klimatyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejko w Krakowie

 • 24.11.2022, online, 10th International Humanistic Management Conference 2022: Collaborating for Impact, konferencja naukowa / udział w komitecie organizacyjnym, organizacja panelu dyskusyjnego polskiego oddziału Humanistic Management Network – The Final Countdown: Collaboration for Impact in Management Education (Prof Geoff Goldman, Dr Michal Palasz, Maria Pieniążek, Dr Damian S. Pyrkosz, Jakub Wydra) (od 7h:20min >>>, do 0h:9min >>>), Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, University of Lucerne (Szwajcaria), Humanistic Management Network (Genewa, Szwajcaria)
 • 24-26.11.2021, online, 9th International Humanistic Management Conference 2021: Solutions, konferencja naukowa / udział w komitecie organizacyjnym, przewodniczący ścieżki (track chair) – Sustainability & Posthumanism, Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, University of Lucerne (Szwajcaria), Humanistic Management Network (Genewa, Szwajcaria)
 • 4-6.11.2020, online, 8th International Humanistic Management Conference 2020: Unity in Diversity, konferencja naukowa / udział w komitecie organizacyjnym, przewodniczący ścieżki (track chair) – Management in the Anthropocene: Diverse Scholars United, Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, University of Lucerne (Szwajcaria), Humanistic Management Network (Genewa, Szwajcaria)
 • 10.12.2019, Kraków, Eksploruj. Praktykuj. Festiwaluj, konferencja naukowa / udział w komitecie naukowym, Koło Naukowe Konfraternia Eksploratorów Kultury przy Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 10-11.10.2019, Kraków, 7th Humanistic Management Conference: Solidarity and the Common Good, konferencja naukowa / udział w komitecie organizacyjnym, przewodniczący ścieżki (track chair): Climate Crisis – Management in the Anthropocene, kurator sesji posterowej, Humanistic Management Network (Genewa, Szwajcaria), Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • 18.05.2017, Kraków, Event Management 5 – social media, konferencja naukowa / udział w komitecie naukowym, Koło Naukowe Meritum, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 9.06.2016, Kraków, Event Management 4 – content marketing, konferencja naukowa / udział w komitecie naukowym, Koło Naukowe Meritum, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 7.12.2015, Kraków, Czy Kraków potrzebuje murali?, konferencja publiczna / pomoc w organizacji, Urząd Miasta Krakowa, Galeria Krakowska
 • 2-4.12.2015, Kraków, Edukacja dla teatru a pedagogika teatralna. Idee i praktyka, konferencja naukowa / pomoc w organizacji, Fundacja dla Modrzejewskiej, Pracownia Dokumentacji Życia i Twórczości Heleny Modrzejewskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Actors’ Studio Pulheim (Kolonia, Niemcy)
 • 7.05.2015, Kraków, Media publiczne i ich finansowanie, konferencja naukowa / pomoc w organizacji, Katedra Zarządzania i Ekonomiki Mediów Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 4-5.06.2014, Kraków, Media publiczne w służbie demokracji. Polskie doświadczenia na tle Europy, konferencja naukowa / pomoc w organizacji, Katedra Zarządzania i Ekonomiki Mediów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 7-8.03.2013, Kraków, Zarządzanie Mediami – Teoria i Praktyka, konferencja naukowa / pomoc w organizacji, Zakład Zarządzania i Ekonomiki Mediów Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzanie kulturą

Kulturoteka

 • 02.2012-obecnie, Kraków, redaktor naczelny, założyciel (20.02.2012: 1647 artykułów, 3360 obserwujących)

Muzeum Erotyzmu

 • 08.2010-12.2019, współzałożyciel, dyrektor, kurator, promotor

wystawy

 • 05.2014, Warszawa, Strefa EROart – targi sztuki, Festiwal i Targi EROtrends

 • 05.2014, Kraków, Teatr Barakah, Brzydcy: Iwona Demko, Keymo i Magdalena Sawicka

 • 05.2011, Kraków, Zbiornik Kultury, XXX w DNA. Polska Sztuka Erotyczna  

aukcje sztuki

 • 02.2016, Warszawa, Bohema Nowa Sztuka, 2. Aukcja Sztuki Erotycznej

 • 07.2015, Warszawa, 1. Aukcja Sztuki Erotycznej, Bohema Nowa Sztuka 

 • 01.2014, Warszawa, Love is in the air, Sopocki Dom Aukcyjny

wydawnictwa

 • 2012-16, Kraków, 4 x kalendarz Muzeum Erotyzmu

cykle filmowe

 • 02-05.2016, Kraków, Bal, Seans z aluzją (7 filmów)

menedżer mediów społecznościowych

 • 10.2008-12.2019, Facebook (+ reklamy), Instagram, Youtube, Twitter, Pinterest, Tumblr, Google+, Vero

Polikultura

 • 10.2014-09.2017, Kraków, dyrektor, koordynacja organizacji 3 edycji festiwalu

 • 10.2012-09.2017, Kraków, kierownik marketingu, koordynacja promocji 70 wydarzeń festiwalowych i 50 fundraisingowych

 • 10.2012-09.2023, Kraków, koordynator projektów kulturalnych

  • 10.2022-09.2023, Kraków, aktywizm akademicki

  • 10.2014-06.2015, Kraków, wideoinstalacja – Zabłocie Inside Out – Edyta Dufaj

  • 10.2013-06.2014, Kraków, instalacja typograficzna – 3 x Zabłocie – Weronika Kuc

  • 10.2012-06.2013, Kraków, performens – Smash Art – grupa Fabryka Destrukcja

Street art

 • 07.2014-09.2016, Krakowski Szlak Street Artu / przewodnik: 14 3-godzinnych spacerów, Galeria Krakowska, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Urząd Miasta Krakowa

 • 28.09.2014, Kraków, Street Art w Starym Podgórzu i na Zabłociu / oprowadzanie, XIII Podgórskie Dni Otwartych Drzwi Stowarzyszenie Podgorze.pl

 • 07-10.2013, Kraków, Audiomural (800 m2), Nowohuckie Centrum Kultury / kierownik robót, współautor koncepcji, wykonawca, promotor

 • 05-12.2012, Kraków, Mayamural (100 m2), Teatr Nowy, Sztuka Gniewu – festiwal sztuki angażującej / kierownik robót i inicjator prac, współautor koncepcji, wykonawca, promotor

 • 06.2012, Kraków, Ekomural, Ekobistro Papuamu Kraków / wolontariusz, promotor

 • 17-21.11.2011, Kraków, Typomural (150 m2), Strefa Wolnego Czytania, Fundacja Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ / wolontariusz, promotor

Sharjah Calligraphy Biennial

 • 23.9-7.10.2022, Sharjah, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 10th Sharjah Calligraphy Biennial „Elevation”, The Department of Culture & Information at Sharjah Government, Sharjah Art Museum, instalacja artystyczna Aleksandry Toborowicz „Kaleidoscopes” / asystent artystki

 • 6.04-6.06.2016, Sharjah, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 7th Sharjah Calligraphy Biennial „Dot”, The Department of Culture & Information at Sharjah Government, Sharjah Art Museum, instalacja artystyczna Aleksandry Toborowicz „TypoNoise” / asystent artystki

Culture Management

 • 12.2013-12.2015, Kraków, czasopismo naukowe, Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego / redaktor techniczny

Klątwa, odcinki z czasu beznadziei

 • 01-03.2014 Kraków, serial teatralny Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego, Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie, Teatr IMKA w Warszawie / współautor kampanii promocyjnej, marketer

Teatr Łaźnia Nowa

 • 04.2011-01.2014, Kraków, menedżer mediów społecznościowych: Facebook (+ reklamy), Youtube, Twitter, Pinterest, Wordpress, Posterous, Foursquare, Google+

50+ Nowy Wiek Kultury

 • 01.2011-12.2013, Kraków, menedżer mediów społecznościowych: Facebook (+ reklamy), Youtube, Twitter, Tumblr

Teatr Nowy

 • 12.2010-05.2011, Kraków menedżer mediów społecznościowych: Kraków, Facebook, Twitter, Posterous

Baterie kultury

 • 01-09.2010, Kraków, Sekcja Koła Naukowego Meritum, Instytut Spraw Publicznych UJ / współzałożyciel, członek

Zarządzanie mediami społecznościowymi

w sektorze kultury 09.2009-obecnie

 • 02.2012-obecnie, Kulturoteka / Twitter, Pinterest, Tumblr, Wordpress, Google+
 • 07.2015-obecnie, Zabłocie / Facebook
 • 10.2019-05.2021, Extinction Rebellion Kraków / Facebook, Twitter
 • 09.2009-12.2019, Muzeum Erotyzmu / Facebook (+ reklamy), Instagram, Youtube, Twitter, Pinterest, Tumblr, Google+, Vero
 • 03.2011-09.2017, Instytut Kultury UJ / Facebook (+ reklamy), Youtube, Twitter, Posterous
 • 10.2012-09.2017, Polikultura / Facebook (+ reklamy), Instagram Snapchat, Youtube, Twitter, Pinterest, Wordpress
 • 04.2012-12.2015, KResKi - Street Art w Krakowie / Facebook (+ reklamy), Twitter, Pinterest, Tumblr, Foursquare
 • 11.2010–04.2015, Kraków, Fundacja Stańczyka / konsultant ds. mediów społecznościowych
 • 04.2011-01.2014, Teatr Łaźnia Nowa / Facebook (+ reklamy), Youtube, Twitter, Pinterest, Wordpress, Posterous, Foursquare, Google+
 • 01.2011-12.2013, 50+ Nowy Wiek Kultury / Facebook (+ reklamy), Youtube, Twitter, Tumblr
 • 07.2012-12.2013, Wydawnictwo Lambook / Facebook (+ reklamy)
 • 07-12.2012 Mayamural Kraków 2012 / Facebook (+ reklamy), Twitter, Pinterest, Tumblr
 • 12.2010-05.2011 Teatr Nowy / Facebook, Twitter, Posterous

2010–2014 poza sektorem kultury

 • EROtrends / targi / Facebook (+ reklamy), Pinterest, 
 • XAOO Interactive / agencja interaktywna / Facebook, Twitter
 • Future Simple / agencja interaktywna / Facebook
 • Pink Shark / studio graficzne / Facebook, Twitter
 • Far Beyond Business / firma szkoleniowa / Facebook (+ reklamy), Twitter, Google+
 • Konkursowisko.pl / aplikacja internetowa / Facebook
 • Joni.pl / sklep internetowy / Facebook (+ reklamy), Twitter
 • Cinema Store / sklep internetowy / Facebook, Twitter, Posterous
 • 4bobas.pl / sklep internetowy / Facebook (+ reklamy)

Aktywizm

 • 11.2019-obecnie, Kraków, KlimatUJ / oddolna inicjatywa aktywizmu klimatycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim / konsultacje i dystrybucja petycji do Rektora UJ o stworzenie Strategii Klimatycznej UJ przekazanej w styczniu 2021 r., wkład w ogólnouniwersytecki kurs „Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych: perspektywa interdyscyplinarna”, lobbowanie za powołaniem Rady Klimatycznej UJ, powołanej przez JM w maju 2021 r.
 • 10.2019-obecnie, Kraków, Extinction Rebellion / aktywizm klimatyczny / inicjatywy akademickie, studenckie i lokalne / inicjator godzin rektorskich na krakowskich uczelniach w związku z udziałem w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym, zarządzanie stroną na Facebooku i kontem na Twitterze
 • 6.2015-obecnie, Kraków, SOS Zabłocie / aktywizm miejski / członek-założyciel, utworzenie parku miejskiego Stacja Zabłocie, uchronienie części zabudowań industrialnych fabryki Miraculum przed rozbiórką, zarządzanie stroną na Facebooku
 • 06-09.2004, Dublin (Irlandia), Sport Against Racism Ireland / fundraiser

Udział w wyprawach i organizacji wypraw rowerowych

07.2000-03.2004, 4 wyprawy – 8 miesięcy w drodze

 • 10.2003-03.2004, 4,5 miesiąca, Quito – Buenos Aires, Ekwador – Peru – Boliwia – Argentyna
 • 07-08.2002, 6 tygodni, Garmisch-Partenkirchen – Porto Palo di Capo Pasero, Niemcy – Austria –  Włochy (Sycylia)
 • 07-08.2001, 6 tygodni, Szczecin – La Rochelle, Polska – Niemcy – Holandia – Belgia – Francja (Atlantyk)
 • 07-08.2000, 3 tygodnie, Przemyśl – Szklarska Poręba, Polska – Słowacja – Czechy – Polska

Publikacje naukowe

Tłumaczenia

 • Zalasiewicz J., Williams M. (2021) Klimat Ziemi od archaiku po antropocen, tłum. Pałasz, M., w Jasikowska K., Pałasz M. (red.) Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska, za512.uj.edu.pl
 • Latour B. (2020) Jakie środki ochronne można stworzyć, abyśmy nie powrócili do modelu produkcji sprzed kryzysu?, tłum. Chwałczyk F., Możdżeń M., Pałasz M., Bruno-latour.fr: bruno-latour.fr/node/852.html
 • Stiegler B. (2020) Słownik pojęć – Międzynaród, tłum. Mróz A., Pałasz M., Internation Glossary. Genewa: academia.edu/42625861/Słównik_Pojęć_Międzynaród

W druku

 • Czowicka K., Kuliński T., Pałasz M., Siwek J., Wydmańska A. (2023) Nigdy nie byliśmy normalni. Wizja odpowiedzi na wyzwanie klimatyczne inspirowana pandemią COVID-19, w Sugiera M. (red.) Hakowanie antropocenu. Nowe koncepcje wspólnot więcej-niż-ludzkich w ekologicznych fabulacjach spekulatywnych, Kraków: WUJ

Recenzent

 • Wydawnictwo Springer Nature
 • Czasopismo naukowe „Er(r)go. Teoria – Literatura – Kultura”
 • Czasopismo naukowe „Studia Poetica. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”
 • Czasopismo naukowe „Czas Kultury"
 • Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (rekrutacja)
 • Journal of Contemporary Central and Eastern Europe
 • Qeios

Publikacje profesjonalne

Prace: doktorska, magisterskie, licencjacka, inżynierska

Dysertacja doktorska

 • Pałasz M. (2018) Zarządzanie mediami społecznościowymi w perspektywie teorii aktora-sieci, dysertacja doktorska, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej; promotor: prof. Jan Kreft

Prace magisterskie

 • Pałasz M. (2010) Muzeum erotyzmu, erotyzm muzeum. Kontekst historyczny, przegląd i analiza europejskich muzeów o tematyce seksualnej, praca magisterska, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Kultury; promotor: prof. Emil Orzechowski

 • Pałasz M. (2010) Kultura Ameryki Łacińskiej jako kultura transgresji a latynoamerykańska sztuka erotyczna, praca magisterska, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych; promotor: dr Tomasz Pindel

Praca licencjacka

 • Pałasz M. (2008) Kultura jako źródło rozkoszy – analiza zjawiska erotyzmu w kulturze Zachodu, praca licencjacka, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Studiów Regionalnych; promotor: dr Piotr Kletowski

Praca inżynierska

 • Pałasz, M. (2005) Projekt technologii wykonania fundamentu pod prasę w szczególnych warunkach, praca inżynierska, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Geotechniki; promotor: dr inż. Grzegorz A. Łagowski

Prowadził lub prowadzi bardzo wysoko oceniane przez osoby studiujące zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim (Instytut Kultury, Instytut Socjologii, Instytut Psychologii Stosowanej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Wydział Polonistyki, Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UJ, ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju UJ) i na Wydziale Humanistycznym AGH, w j. polskim i angielskim, na wszystkich poziomach i we wszystkich trybach studiów (studia licencjackie, magisterskie, magisterskie uzupełniające, doktoranckie, podyplomowe; stacjonarne, wieczorowe, niestacjonarne; stacjonarne, zdalne, hybrydowe).

Kierunki studiów, na których prowadził zajęcia: zarządzanie kulturą, zarządzanie mediami, zarządzanie kulturą i mediami, zarządzanie mediami, zarządzanie reklamą, zarządzanie mediami i reklamą, kultura współczesna, zarządzanie kulturą współczesną, socjologia, psychologia stosowana, polonistyka, e-gospodarka, nauki społeczne – nauki o zarządzaniu i jakości, międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, erasmus+.

Prowadził lub prowadzi zajęcia z zakresu

 • krytycznego nurtu zarządzania, zarządzania humanistycznego, etyki zarządzania, społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju, postwzrostu, kryzysu klimatyczno-ekologicznego,

 • innowacyjnego zarządzania i marketingu, mediów społecznościowych, nowych technologii,

 • zarządzania kulturą, marketingu kultury,

 • brandingu, marketingu, public relations.

Liczba godzin dydaktycznych przeprowadzonych zajęć akademickich (02.2012–02.2022): 4 369. 

Autor 28 wykładów na zaproszenie, 31 warsztatów i szkoleń, przewodnik w trakcie 19 spacerów edukacyjnych, uczestnik lub prowadzący 19 debat i paneli konferencyjnych / dyskusyjnych.

Tutor/mentor/promotor

 • 10.2019–obecnie promotor pomocniczy doktoratu
 • 10.2019–obecnie wypromował 38 prac licencjackich i 4 magisterskie
 • 10.2019–obecnie opiekun naukowy pierwszej laureatki Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 10.2020–obecnie tutor studentki MISH na studiach I stopnia
 • 10.2021–obecnie tutor studentki i studenta MISH na studiach II stopnia

Kursy akademickie prowadzone obecnie (włączając r.a. 2021/22)

Krytyczny nurt zarządzania, zarządzanie humanistyczne, etyka zarządzania, społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój, postwzrost, kryzys klimatyczno-ekologiczny:

 • etyka reklamy i problemy konsumpcji 320 h
 • seminarium licencjackie – zarządzanie w antropocenie 240 h
 • etyka zarządzania 90 h
 • zarządzanie w antropocenie 60 h
 • wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych: perspektywa interdyscyplinarna 12 h

Marka, marketing, public relations:

 • kreowanie marki w mediach 240 h
 • podstawy marketingu w mediach 210 h (ćwiczenia)
 • podstawy marketingu w mediach 150 h (konwersatorium)

Zarządzanie kulturą, marketing kultury:

 • zarządzanie projektami w instytucjach kultury 240 h
 • street art w kulturze 120 h
 • kultura w mediach społecznościowych 16 h

Indywidualna opieka naukowa:​

 • seminarium doktoranckie – nauki o zarządzaniu i jakości (promotor pomocniczy) 60 h
 • tutorial 1. praca roczna 20 h

Kursy akademickie prowadzone w przeszłości

Innowacyjne zarządzanie i marketing, media społecznościowe, nowe technologie:​

 • nowe technologie w praktyce zarządzania 1060 h

 • nowe trendy w zarządzaniu 610 h

 • marketing w organizacji 170 h

 • społeczności wirtualne 35 h

 • marketing w mediach społecznościowych w ramach modułu specjalizacyjnego komunikacja marketingowa i public relations 15 h

Zarządzanie kulturą, marketing kultury:

 • projekt kulturalny 360 h

 • public relations, marketing kultury 210 h

 • zarządzanie kulturą w organizacjach pozarządowych 20 h

Krytyczny nurt zarządzania, zarządzanie humanistyczne:

 • zarządzanie organizacją – perspektywa krytyczna 50 h

 • humanistic management 30 h

Kulturoznawstwo:

 • światoobrazy współczesności I 30 h

 • erotyzm w kulturze 20 h

Wypromowane prace

magisterskie

2021

 • Fenomen mediów społecznościowych w kontekście zarządzania. Studia przypadków serwisów: Facebook, Instagram, Snapchat

2020

 • Kreowanie wizerunku organizacji non-profit. Jakościowe studium przypadku Erasmus Student Network (ESN) na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Neuromarketing w mediach społecznościowych. Studium przypadku H&M
 • Zarządzanie reklamą w przestrzeni miejskiej na przykładzie Wadowic

licencjackie

2022

 • Rola mediów społecznościowych w kryzysie migracyjnym na granicy Białorusi z Unią Europejską 2021/22. Analiza profili Straży Granicznej i Grupy Granica na Twitterze
 • Krzysztof Bosak i Janusz Korwin-Mikke jako dobry i zły policjant. Nowe oblicze marketingu politycznego na Twitterze
 • Taniec w reklamie. Oddziaływanie na zachowanie konsumenta oraz wizerunek marki
 • Rola mediów społecznościowych w edukacji na temat odpowiedzialnej mody w dobie kryzysu klimatycznego. Studium zarządzania kontem @odpowiedzialnamoda.pl w serwisie Instagram
 • Cykl życia serwisu SVOD. Przypadek Netfliksa w Polsce
 • Zarządzanie organizacją kultury w dobie kryzysu pandemicznego. Studium przypadku Teatru STU w Krakowie
 • Media społecznościowe jako narzędzie organizacji prozwierzęcych na przykładzie Stowarzyszenia Otwarte Klatki
 • Jak organizują się „Gwiazdy Nocy”? Drag jako wyłaniający się obszar zarządzania kulturą i nowy sektor kultury polskiej oczami osób go performujących
 • Przez ucho do serca. Rola muzyki w organizowaniu się aktywistycznym na przykładzie Strajku Kobiet 2020/2021

2021

 • Terror wizerunku w mediach społecznościowych. Zarządzanie treścią w serwisie Instagram a kreowanie presji ideału kobiecego ciała wśród wybranej grupy kobiet z cechą wysokiej wrażliwości
 • Zarządzanie społecznościowymi kanałami komunikacji w mediach sportowych
 • Aktywizm klimatyczny w mediach. Studium przypadku Extinction Rebellion Kraków
 • Mechanizmy kreowania konsumpcjonizmu oczami ich twórców
 • Marketing Wartości, Marketing 3.0. Studium przypadku wirusowej kampanii „Już wszystko mam” w nurcie marketingu zaangażowanego społecznie, autorstwa kolektywu SzeptSzum
 • Zarządzanie zespołem złożonym z ludzi i innych istot. Studium przypadku Kociej Kawiarni „Kociarni”
 • Zarządzanie różnorodnością a istota reprezentacji LGBT+ w grach komputerowych na wybranych przykładach
 • Wymiary seksualizacji kobiet we współczesnych reklamach - międzypokoleniowe różnice w odbiorze
 • Symbioza influencer marketingu oraz zrównoważónej konsumpcji/produkcji jako nowa strategia rozwoju marek
 • Zarządzanie fast fashion w dobie kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Studium przypadku holdingu Inditex
 • Zarządzanie mediami społecznościowymi w kontekście narastającego konsumpcjonizmu. Studium przypadku profilu @babasierzuca w serwisie Instagram
 • Zarządzanie kryzysem w mediach społecznościowych. Studium przypadku polskiej marki odzieżowej Veclaim
 • Oddolne organizowanie jako odpowiedź na problemy społeczne wynikające z pandemii COVID-19. Studium przypadku „Obiadów w czasach zarazy”
 • Wymiary zarządzania mediami: transmedialność serialu SKAM
 • Kreowanie wizerunku partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość w serwisie Facebook. Studium przypadku kampanii wyborczej do sejmu i senatu w 2019 r.

2020

 • K-pop w optyce krytycznego nurtu marketingu. Case study polskiego fandomu zespołu BTS jako odbiorcy komunikacji internetowej marki
 • Zarządzanie anarchistyczne w organizacjach kultury. Studium przypadku centrum kulturalno-społecznego „Warsztat” w Krakowie
 • Haul zakupowy jako technika influencer marketingu napędzająca fast fashion. Analiza zjawiska w mediach społecznościowych oraz jego wpływu na decyzje zakupowe odbiorców pokolenia Y i Z
 • Personal greenwashing. Relacja kreowania proekologicznego wizerunku w mediach społecznościowych z rzeczywistością
 • Działalność proekologiczna jako strategia społecznej odpowiedzialności biznesu w XXI wieku
 • Zarządzanie czarnym PR online na przykładzie "call-out culture" w grupach streetwearowych w serwisie Facebook
 • Donald Trump jako menedżer mediów społecznościowych. Studium przypadku konta prezydenta USA w serwisie Twitter
 • Zarządzanie kulturą hip-hopu w Polsce - od podziemia do kultury masowej
 • Współpraca influencerki modowej z markami odzieżowymi w perspektywie mody etycznej. Studium przypadku Maffashion w serwisie Instagram
 • Aparat zamiast wzroku, wpływ urządzeń mobilnych na odbiór sztuki w instytucji muzealnej
 • Muzyka w zarządzaniu: czy utwory muzyczne motywują ludzi do zmiany w kontekście kryzysu klimatyczno-ekologicznego
 • Zarządzanie informacją o kryzysie klimatycznym w mediach. Studium przypadku Gazety Wyborczej w roku 2019
 • Zarządzanie ekologiczne organizacją na przykładzie sieci sklepów IKEA. Odbiór marki w mediach społecznościowych przez studentów
 • Zielony marketing. Wpływ strategii komunikacji marki w nowych mediach na świadomość ekologiczno-klimatyczną konsumentów

Oceny z ankiet studenckich

Średnia z pytań ogólnouniwersyteckich, skala od 1 do 5 – wliczana do oceny okresowej pracownika:

 • 2011/12 (sem. letni): 4.72

 • 2012/13 (sem. letni): 4.29

 • 2013/14 (sem. zimowy): 4.28

 • 2013/14 (sem. letni): 4.55

 • 2014/15 (sem. zimowy): 4.22

 • 2014/15 (sem. letni): 4.37

 • 2015/16 (sem. zimowy): 4.11

 • 2015/16 (sem. letni): 4.07

 • 2016/17 (sem. zimowy): 4

 • 2016/17 (sem. letni): 4.37

 • 2017/18 (sem. zimowy): 4.46

 • 2017/18 (sem. letni): 4.63

 • 2018/19 (sem. zimowy): 4.54

 • 2018/19 (sem. letni): 4.55

 • 2019/20 (sem. zimowy): 4.53

 • 2019/20 (sem. letni): 5

 • 2020/21 (sem. zimowy): 4.92

 • 2020/21 (sem. letni): 4.53

 • 2021/22 (sem. zimowy): 4.94

Wykłady na zaproszenie i seminaria gościnne (branżowe)

 • „Muzea w mediach społecznościowych”, 29.11.2018, Pabianice, Konferencja Dyrektorów i Kustoszy Muzeów Regionalnych z Województwa Łódzkiego – Demokratyzacja zasobów muzealnych... Zbiory online, Łódzki Dom Kultury, Muzeum Miasta Pabianic, Urząd Miejski w Pabianicach
 • „Social Media – nowe trendy. Kina w mediach społecznościowych”, 04.10.2018, Kraków, VII Konferencja Kin Studyjnych i Lokalnych, Fundacja Wspierania Kultury Filmowej Cyrk Edison
 • „Menedżer kultury w działaniu”, 07.02.2018, Kraków, TechKlub Kraków – Sztuka zarządzania!, Wzmacniacz.org
 • „Nowe trendy w nowych mediach”, 14.09.2017, Kielce, VI Konferencja Kin Studyjnych i Lokalnych, Fundacja Wspierania Kultury Filmowej Cyrk Edison
 • „Wspólne Zabłocie”, 03.06.2017, Kraków, Noc Bibliotek w MOCAK-u, MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
 • „Zabłocie. For who? For What? (Zabłocie. Komu? Po co?)”, 13.06.2016, Kraków, PACE.V4 – Sztuki performatywne. Transport i Infrastruktura w grupie V4. Konferencja objazdowa Arts and Theatre Institute w Pradze, Instytut Teatralny w Warszawie, Theatre Institute w Bratysławie, Hungarian Theatre Museum and Institute w Budapeszcie
 • „Społecznościowe Muzeum Erotyzmu. Best of i jak to naprawdę działa”, 25.02.2016, Kraków, Komu Komunikacja #24 – Zakochani w PR-ze, Komu Komunikacja
 • „Muzeum wirtualne / muzeum społecznościowe. Studium przypadku”, 19.02.2016, Gdańsk, Konferencja: Marketing w kulturze. Komunikacja – trendy – praktyka, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, Narodowe Centrum Kultury
 • „Jak robić skuteczne eventy? Polikultura”, 26.05.2015, Kraków, #KNMcatchup: Wezmę udział – czyli jak robić skuteczne eventy, Koło Nowych Mediów, Festiwal Kultury i Mediów Polikultura
 • „Trendy w social media marketingu wydarzeń kulturalnych”, 13.05.2015, Kraków, Smart PR #1 – Porozmawiajmy o wydarzeniach, Sztuka SMART
 • „Muzeum Erotyzmu”, 05.05.2015, Kraków, Dziedzictwo w cyfrze #1. Twoje mobilne muzeum, Ekultura, Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych
 • „Eventy w mediach społecznościowych”, 03.12.2014, Kraków, TechKlub Kraków & WOŚP! Jak prowadzić eventy w mediach społecznościowych, Wzmacniacz.org
 • „Social media w promocji muzyki”, 14.06.2014, Kraków, Festiwal Tak Brzmi Miasto, Krakowska Scena Muzyczna
 • „Seks nie jest sexy – krótka historia seksualności”, 25.04.2014, Kraków, Creative Mornings – Seks, Creative Mornings Kraków
 • „Krakowskie muzea w mediach społecznościowych”, 27.11.2013, Kraków, IT w kulturze – Zarządzanie ekspozycjami w przestrzeni wirtualnej i rzeczywistej, ONTIA
 • „Zarządzanie komunikacją internetową jednostek administracji publicznej w obszarze mediów społecznościowych”, 16–17.10.2013, Żelechów, XXI edycja Forum Informatyki w Administracji: Nowe perspektywy, nowe problemy, stare uwarunkowania, Centrum Promocji Informatyki
 • „Dekalog blogowania dla instytucji kultury”, 02.10.2013, Warszawa, IV Forum Informatyki w Instytucjach Kultury (FIIK) (muzea, biblioteki, teatry, galerie, domy kultury): Nowe media internetu dla promocji instytucji kultury, Centrum Promocji Informatyki
 • „Zarządzanie komunikacją internetową instytucji kultury w obszarze mediów społecznościowych”, 04.07.2013, Warszawa, VII edycja seminarium w cyklu: Informatyzacja Instytucji Kultury. Nowoczesne serwisy internetowe instytucji kultury. Budowanie nowych lub modernizacja istniejących, Centrum Promocji Informatyki
 • „Nowe media w promocji kultury”, 06.11.2012, Gdańsk, KaWa #2 – Kulturalna Wymiana, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku
 • „#eurotwitter #euro2012 – mikroblog jako szósty stadion – trendy i treści”, 28.06.2012, Kraków, Social Media Poland III: Sport i Social Media czyli połączenie świata realnego i wirtualnego – podwójne emocje, Social Media Poland
 • „Memy Dawkinsa a memy internetowe – od podstaw (4 miliardy lat w kilku slajdach)”, 04.04.2012, Kraków, Social Media Poland: Social Media – propaganda. Fenomen Memów, Acta, zbiorowy lincz i śmierć internetowa, Social Media Poland
 • „50+ króluje na Facebooku”, 14.12.2011, Kraków, Konferencja podsumowująca doświadczenia projektu: 50+ Nowy Wiek Kultury, Teatr Nowy w Krakowie
 • „Występki Muzeum Erotyzmu”, 19.11.2011, Kraków, Pecha Kucha Kraków #1, Pecha Kucha Cracow
 • „The Facebook Law. Regulamin promocji na Facebooku. Jak nie dać się usunąć oraz kiedy warto go łamać. Z przykładami”, 17.06.2011, Wrocław, WebWro #4, WebWro
 • „Web 2.0 w NGO. W 15 minut”, 30.11.2010 Kraków, Seminarium podsumowujące program NGO 2.0: Organizacje pozarządowe w społeczeństwie informacyjnym, Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka

Przewodniczenie i uczestniczenie w debatach, spotkaniach

 • „Edukacja klimatyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim: możliwości, wyzwania, potrzeby”, 15.03.2023, Kraków, Tydzień Jakości Kształcenia, Uniwersytet Jagielloński

 • Sztuka/przetrwania. Dlaczego aktywiści klimatyczni atakują dzieła sztuki? – Dorota Matuszko, Paulina Kramarz, Kasia Jasikowska, Monika Wojtaszek-Dziadusz, Marta Bożyk, Patryk Szaj, Michał Pałasz, Jagoda Mytych, 29.11.2022, Rada Klimatyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejko w Krakowie

 • The Final Countdown: Collaboration for Impact in Management Education – Prof Geoff Goldman, Dr Michal Palasz, Maria Pieniążek, Dr Damian S. Pyrkosz, Jakub Wydra (od 7h:20min >>>, do 0h:9min >>>) w ramach 10th International Humanistic Management Conference 2022: Collaborating for Impact, 24.11.2022, Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, University of Lucerne (Szwajcaria), Humanistic Management Network (Genewa, Szwajcaria)
 • Rozmowa Be.Eco= Bądź odpowiedzialny, 19.10.2022, Fundacja Digital University
 • Dyskusja “Kolektywy zmieniają akademię”, 11.10.2022, #Perfo_dyskutujemy, Katedra Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Spotkanie autorskie “Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk”, 8.10.2022, Carbon Footprint Summit 2022

 • Kreatywne debaty. Porozmawiajmy o… ekologii w kulturze, 20.09.2022, uczestnik debaty online, Creative Europe Desk Polska – Program Kreatywna Europa; relacja >>> s. 9-11

 • „Szóste masowe wymieranie gatunków”, uczestnik panelu dyskusyjnego, 17.08.2022, Kraków, BNP Paribas Green Film Festival (zob. też: Za pięć dwunasta i co dalej? – Rozmowa z Michałem Pałaszem, współredaktorem książki Za pięć dwunasta koniec świata)

 • „#84 Za pięć dwunasta koniec świata. Rozmowa z dr Michałem Pałaszem", 24.07.2022, podcast Odpowiedzialnamoda.pl, rozmawia Katarzyna Zajączkowska
 • „Za pięć dwunasta koniec świata”. Rozmowa z dr. Michałem Pałaszem o kryzysie klimatyczno-ekologicznym, 8.07.2022, RMF24, rozmawia Marcin Jędrych
 • W poszukiwaniu nowego świata – rozmowa o Brunonie Latourze, 7.07.2022, Kraków, Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, De Revolutionibus Books & Cafe
 • Kierunek: utopia! Nauka, klimat, wyobraźnia i lepszy świat | Punkt krytyczny #11, 5.07.2022, Kraków, Priorytetowy Obszar Badawczy "Society of the Future", Cafe Nauka - Naukowy fanpage Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dom Utopii - Międzynarodowe Centrum Empatii
 • Promocja książki „Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk” z udziałem autorów i autorek, 24.05.2022, Kraków, I Eco Kongres, Uniwersytet Jagielloński
 • „Antropocen: epoka człowieka”, uczestnik debaty, panel dyskusyjny towarzyszący seansowi filmowemu, 26.11.2019, Kraków, Krakowski Oddział i Sekcja Socjologii Środowiska Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej, DKF Rozpięci, Kino Agrafka
 • „Facebook. Między wolnością a opresją”, prowadzący spotkanie z autorami książek „Czy można żyć bez Facebooka?” (Malwina Popiołek) i „Władza algorytmów. U źródeł potęgi Google i Facebooka” (Jan Kreft), 13.05.2019, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • „Kultura i biznes”, prowadzący warsztaty, konferencja branżowa Miasto kreatywne: idea, inicjatywa, innowacje, start-up, 06.11.2015, Kraków, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, PRO INVENTUM Fundacja Rozwoju Innowacyjnej Gospodarki, Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o.
 • „Muzeum Erotyzmu”, uczestnik debaty z prezentacją, Debata: Queerowe Trendy: Sex, Erotyka, Pornografia, 09.05.2015, Kraków, Festiwal Queerowy Maj
 • „Zabłocie. Komu? Po co?”, uczestnik debaty o Zabłociu z prezentacją, 11.10.2014, Kraków, GAZ – Projekt artystyczno-społeczny o Zabłociu
 • „Marka Europa. Czy Europę w XXI wieku można uznać za dobrą markę?”, uczestnik debaty, 13.11.2013, Kraków, Debata krakowskiego klubu Liberté! promująca XV numer czasopisma Liberté!
 • „Nowe media w służbie kultury?!”, prowadzący debatę z prezentacją, Miejski? Dom? Kultury? Laboratorium Żywej Kultury, 29.11.2012, Gdańsk, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
 • „Wirtualne muzeum – kultura w Internecie”, uczestnik debaty z prezentacją, Debata: Wolna kultura?, 16.10.2010, Kraków, Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka

Prowadzone szkolenia i warsztaty

 • Sesja ekspercka dla uczestników projektu „Eco Youth Lab” z zakresu zarządzania projektami, 19.07.2022, Kraków, Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych
 • „Kultura w mediach społecznościowych”, 07.06.2021, Kraków, Filharmonia Krakowska, IBOK – Instytut Badań Organizacji Kultury
 • „Promocja działalności kina w social media”, 28-30.09.2016, Chodzież, V Konferencja Kin Studyjnych i Lokalnych, Fundacja Promocji Kultury Filmowej Cyrk Edison
 • „Social media w bibliotece”, 15.09.2016. Opole, 11. Forum Młodych Bibliotekarzy, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
 • „Promocja działalności kina w social media”, 2-3.09.2015, Czechowice-Dziedzice, IV Konferencja Kin Studyjnych i Lokalnych, Fundacja Promocji Kultury Filmowej Cyrk Edison
 • „Media społecznościowe w komunikacji z odbiorcami edukacji kulturowej i animacji”, 1.07.2016, Przemyśl, Podkarpacka Edukacja Kulturowa, Bardzo Młoda Kultura, Centrum Kulturalne w Przemyślu
 • „Budowanie strategii zarządzania pamięcią w oparciu o media społecznościowe”, 30.06.2016, Kraków, Zarządzanie pamięcią. II edycja letniej szkoły i programu stypendialnego dla liderów polskich organizacji ze Wschodu, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
 • „Jak zbudować wirtualne muzeum?”, 28.06.2016, Kraków, Zarządzanie pamięcią. II edycja letniej szkoły i programu stypendialnego dla liderów polskich organizacji ze Wschodu, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
 • „Media społecznościowe w komunikacji z odbiorcami edukacji kulturowej i animacji”, 12.06.2016, Przemyśl, Podkarpacka Edukacja Kulturowa, Bardzo Młoda Kultura, Centrum Kulturalne w Przemyślu
 • „Lider medialny – profil osobisty na Facebooku jako narzędzie marketingu kultury”, 28.04.2016, Kraków, Małopolskie Forum Kultury – Zastosowanie multimediów i media społecznościowe w instytucjach kultury, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
 • „Lider medialny. Jak wykorzystać swój profil osobisty na Facebooku w marketingu kultury i inicjatyw społecznych”, 22.10.2015, Kraków, Aplikacja Kultura, ARTzona Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
 • „Lider medialny - profil osobisty na Facebooku w marketingu kultury”, 15.04.2015, Gdańsk, Akademia Nowych Mediów, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku
 • „Społecznościowo, czyli jak? Media społecznościowe w promocji i realizacji projektów społecznych”, 28.03.2015, Lublin,Akademia Cyfrowych Kompetencji, Fundacja 5Medium
 • „O budowaniu zaangażowania przez social media”, 26.02.2015, Kraków,Sekcja Psychologii Designu Koła Nauk Psychologicznych „Pragma”,Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • „Social media w instytucji kultury”, 11.06.2014, Gdańsk, Akademia Nowych Mediów, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku
 • „Zrób sobie muzeum”, 24.01.2014, Kraków, Pamięć. Rejestry i terytoria, program towarzyszący wystawie, Międzynarodowe Centrum Kultury
 • „Promocja nauki w Internecie. Warsztaty promocyjnego wykorzystania Internetu do budowania kariery i marki naukowca oraz promocji badań”, 02.12.2013, Kraków, Szkoła Promocji Nauki UJ, Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju UJ
 • „Promocja projektów naukowych i kulturalnych na facebooku. Technicznie rzecz biorąc”, 24.04.2013, Lublin,THATCamp Lublin, The Humanities and Technology Camp, Portal Historia i Media, portal Wiedza i Edukacja, Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”, Fundacja 5Medium
 • „Promocja i komunikacja internetowa instytucji kultury – social media i e-marketing”, 7.12.2012, Kraków, Event Management II. Miejsce – Mecenat – Media, konferencja naukowa, Koło Naukowe Meritum, Instytut Spraw Publicznych UJ
 • „Media społecznościowe w promocji NGO”, 20.11.2012 (I trener), 21.11.2012 (II trener), Kraków, Seminarium NGO 2.0 i Prawo. Warsztat web 2.0 i NGO w praktyce, Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka
 • „Prowadzenie facebooka i inne social media w promocji NGO”, 27.10.2012 (I trener), 28.10.2012 (II trener), Kraków, Seminarium NGO 2.0 i Prawo. Warsztat web 2.0 i NGO w praktyce, Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka
 • „Social Media NGO – 45 minut praktyki ekstremalnej”, 20.09.2012, Kraków, Seminarium NGO 2.0 i Prawo. Warsztat web 2.0 i NGO w praktyce, Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka
 • „Social Media dla Artystów czyli jak promować swoją sztukę w internecie”, 2.03.2012, Kraków, Social Media dla Artystów, Akademickie Biuro Karier i Realizacji Projektów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
 • „Miejsca w social media czyli serwisy geolokalizacyjne jako media patriotyzmu lokalnego”, 23.02.2012, Kraków, Forum Informatyków Samorządowych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
 • „SMO – Social Media Optimisation – Optymalizacja strony internetowej pod kątem skutecznego wykorzystania narzędzi oferowanych przez media społecznościowe”, 19.01.2012, Kraków, Forum Informatyków Samorządowych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
 • „Social media dla JST, a konkretnie - jak wykorzystać Facebook?”, 7.10.2011, Kraków, Forum Informatyków Samorządowych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
 • „Współpraca online z wykorzystaniem social media. Identyfikacja i sprawne wykorzystanie narzędzi web 2.0 ułatwiających funkcjonowanie organizacji”, 24.09.2011, Kraków, Seminarium NGO 2.0 i Prawo. Warsztat web 2.0 i NGO w praktyce, Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka
 • „Przegląd narzędzi udostępnianych przez social media przydatnych w działaniu NGO”, 27.06.2011, Kraków, Seminarium NGO 2.0 i Prawo. Warsztat web 2.0 i NGO w praktyce, Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka
 • „Treści za darmo - gdzie ich szukać?”, 27.06.2011, Kraków, Seminarium NGO 2.0 i Prawo. Warsztat web 2.0 i NGO w praktyce, Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka
 • „Jak wykorzystać media społecznościowe w jednostkach samorządu terytorialnego?”, 16.06.2011, Kraków, Forum Informatyków Samorządowych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
 • „Jak stworzyć wirtualne muzeum?”, 22.10.2010, Doświadczyć historii. Nowe narzędzia i metody w upowszechnianiu historii konferencja naukowa, Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej Meritum, Małopolski Instytut Kultury, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Warsztaty terenowe i spacery edukacyjne

Krakowski street art

 • 08-09.2016, Krakowski Szlak Street Artu 2016 (4x3h), Galeria Krakowska, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Urząd Miasta Krakowa

 • 07-08.2015, Krakowski Szlak Street Artu 2015 (4x3h), Galeria Krakowska, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Urząd Miasta Krakowa

 • 07-10.2014, Krakowski Szlak Street Artu 2014 (6x3h), Galeria Krakowska, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Urząd Miasta Krakowa

 • 28.09.2014, Kraków, Street Art w Starym Podgórzu i na Zabłociu, XIII Podgórskie Dni Otwartych Drzwi Stowarzyszenie Podgorze.pl

Krakowskie Zabłocie

 • 23.08.2014, Kraków, Res Publica Reloaded – Zabłocie Reloading [English], Res Publica Reloaded, Stowarzyszenie Willa Decjusza

 • 05.04.2014, Kraków, Kadry Dzielnicy [English]. Public Exchange: Reflections on Art and the City, MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

 • 25.11.2013, Kraków, Klub Laureatów Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich, MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

 • 01.09.2013, Kraków, Spacer po Zabłociu, MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

Inne

Nauka

 • Nominacja do Nagrody im. Marcina Króla przyznawanej przez Fundację Batorego najlepszym książkom z dziedziny historii idei i badań nad przyszłością, filozofii i myśli społecznej i politycznej, refleksji nad cywilizacją i kulturą, wprowadzających nowe idee, koncepcje czy sposoby myślenia – Jasikowska, K., Pałasz, M. (red.) (2022), Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk. Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska. za512.uj.edu.pl, 15.02.2023, Warszawa

Zarządzanie kulturą

 

 • Studencki Projekt Roku PZU: Festiwal Kultury i Mediów Polikultura, dyrektor festiwalu, kierownik marketingu festiwalu, 23.06.2016, Warszawa

 • Zarządzanie kulturą, ukończenie studiów magisterskich z wyróżnieniem, Uniwersytet Jagielloński, 07.2010, Kraków

Zarządzanie mediami społecznościowymi w sektorze kultury

 • Finał (top 6) 6th Annual Shorty Awards, kategoria #Museum – najlepsze muzea w mediach społecznościowych na świecie: Muzeum Erotyzmu, menedżer mediów społecznościowych Muzeum Erotyzmu, 07-08.04.2014, Nowy Jork (USA)
 • 2. miejsce 4th Annual Shorty Awards, kategoria #Museum – najlepsze muzea w mediach społecznościowych na świecie: Muzeum Erotyzmu, menedżer mediów społecznościowych Muzeum Erotyzmu, 26.03.2012, Nowy Jork (USA)
 • 17. miejsce 3rd Annual Shorty Awards, kategoria #CulturalInstitution – najlepsze instytucje kultury w mediach społecznościowych na świecie: Muzeum Erotyzmu, menedżer mediów społecznościowych Muzeum Erotyzmu, 29.03.2011, Nowy Jork (USA)

Street art

 • Nominacja: Projekt Roku – Polski Konkurs Graficzny 2012, konkurs Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, kategoria etyka: Mayamural, kierownik robót i inicjator prac, współautor koncepcji, wykonawca, 14.12.2012, Warszawa
 • Wyróżnienie (finał) European Design Awards 2012, finalista w kategorii Signs & Display: Typomural, wolontariusz, promotor, 26.05.2012, Helsinki (Finlandia)

Twórczość intermedialna

 • Nagroda Słowackiego Centrum Designu, Międzynarodowe Triennale Plakatu w Trnavie, kategoria design stron internetowych: Muzeum Erotyzmu (Aleksandra Toborowicz), współautor koncepcji, opracowanie merytoryczne, autor muzyki, 21.10-18.12.2009, Trnava (Słowacja)
 • Wyróżnienie Machina Design 2009, magazyn Machina, kategoria reklama: Muzeum Erotyzmu (Aleksandra Toborowicz), współautor koncepcji, opracowanie merytoryczne, autor muzyki, 21.10.2009, Warszawa
 • Finał Transvizualia Mediascream 009, festiwal multimediów prezentujący związki między muzyką / dźwiękami a obrazem, kategoria instalacja URL: Muzeum Erotyzmu, autor muzyki i dźwięku, 08.10.2009, Gdynia
 • PickA Site Of The Day (SOTD), kategoria Flash – BRONZE AWARD: Muzeum Erotyzmu (Aleksandra Toborowicz), współautor koncepcji, opracowanie merytoryczne, autor muzyki, 14.07.2009, online
 • Srebrny Medal European Design Awards 2009, kategoria strona informacyjna: Muzeum Erotyzmu (Aleksandra Toborowicz), współautor koncepcji, opracowanie merytoryczne, autor muzyki, 17.05.2009 Zurych, Szwajcaria
 • Wyróżnienie: najlepsze projekty dyplomowe 2007/2008, kategoria design, Magazyn 2+3D: Muzeum Erotyzmu (Aleksandra Toborowicz), współautor koncepcji, opracowanie merytoryczne, autor muzyki, 25.01.2009, Kraków