Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracowniczki_cy

Instytutu Kultury UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Marcin Laberschek

Dr Marcin Laberschek

adiunkt

Absolwent Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uzyskał tytuł zawodowy magistra z zakresu zarządzania i marketingu, w specjalności zarządzanie w kulturze. Ukończył studia III stopnia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i otrzymał stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. 

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Jego zainteresowania koncentrują się na: symbolicznych i kulturowych wymiarach zarządzania, dziedzictwie kulturowym przedsiębiorstw, sztuce przemysłowej i poprzemysłowej, pomnikach i ich znaczeniu społecznym, postmarketingu i zarządzaniu na ponowoczesnym rynku.

 • 2021-2022: Badania przedmiotów (nie-ludzi) w polskich teatrach (Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK)
 • 2021: Pomniki przedsiębiorstw jako dziedzictwo kulturowe i źródło tożsamości organizacyjnej (POB Heritage, IDUB UJ)
 • 2020: Krytyka teatralna w czasie pandemii (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego)
 • 2020: Badania o badaniach. Czy i jak instytucje kultury pozyskują wiedzę o sobie i swoim otoczeniu? (Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK)

Zastępca redaktor naczelnej czasopisma naukowego „Zarządzanie w Kulturze”. 

W latach 2001-2013 był współwłaścicielem Krakowskiego Biura Promocji Kultury, impresariatu artystycznego, gdzie zajmował się organizacją wydarzeń kulturalnych (m.in. spektakli, happeningów, warsztatów), produkcją przedstawień, filmowych spotów reklamowych, promocją wydarzeń kulturalnych. Był także Członkiem Zarządu w TrendVision Sp. z o. o. – firmie produkującej filmy promocyjne i reklamowe.

Monografie

 • Laberschek (2018) Symboliczne stanowienie władzy w organizacjach, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Artykuły w pracach zbiorowych 

 1. M. Laberschek (2013) Fast newsy – nowa kategoria produktów informacyjnych (w:) B. Skowronek, E. Rudnicka-Fira (red.), Gorszenie w literaturze, języku, mediach i edukacji, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 124-139.
 2. Laberschek, M. Popiołek (2019) Three Dimensions of Myth in Post Advertising: A Case of an Advertising Spot of the Reserved Brand (w:) J. Kreft, S. Kuczamer-Kłopotowska and A. Kalinowska-Żeleźnik (red.) Myth in Modern Media Management and Marketing, Hershey, PA: IGI Global, s. 195-222.
 3. M. Laberschek (2020) Przywództwo w organizacjach kultury: autokraci, demokraci, demiurgowie i kapłani (w:) A. Pluszyńska, A. Konior, Ł. Gaweł, Zarządzanie w kulturze: teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 107-121.
 4. A. Pluszyńska, M. Laberschek (2020) Marketing w organizacjach kultury: zastosowanie koncepcji marketingu mix na przykładach (w:) A. Pluszyńska, A. Konior, Ł. Gaweł, Zarządzanie w kulturze: teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 182-195.
 5. M. Laberschek (2021) Monuments to Enterprises in Communist-era Poland: The creation and consolidation of an organisational identity through Art (w:) M. Kostera, C. Woźniak (red.) Aesthetics, Organization, and Humanistic Management, New York-Abingdon: Routledge, s. 150-171.
 6. M. Laberschek (2021) Mechanizmy przywoływania pamięci. Trzy pomnikowe maszyny przedsiębiorstw regionu kaszubskiego (w:) E. Koców i in. (red.) Kaszubskie dziedzictwo kulturowe. Ochrona - trwanie - rozwój, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021, s. 219-241.

Artykuły w czasopismach naukowych 

 1. M.Laberschek (2009) Charakterystyka wybranych organizacji pozarządowych jako podmiotów rynku kultury niezależnej, „Zarządzanie w Kulturze”, t. 10, s. 103-116.
 2. M. Laberschek (2010) Treści sensacyjne w internetowych serwisach informacyjnych i ich wpływ na wzrost poziomu czytalności, „Zarządzanie w Kulturze”, t. 11, s. 81-98.
 3. M. Laberschek (2011) Przydatność metod badania potrzeb odbiorców internetowych serwisów informacyjnych w kontekście zarządzania informacją-produktem, „Zarządzanie w Kulturze”, t. 12, s. 27-41.
 4. M. Laberschek (2011) Zestaw narzędzi komunikacji marketingowej dla nowo powstałych organizacji kultury trzeciego sektora, „Culture Management”, 4(4), s. 233-248.
 5. D. Cichocki, M. Laberschek, M. Rusanowska (2012) Analysis of Strategy of Culture Development in Krakow 2010–2014 as an Example of Public Policy Implementation, „Zarządzanie Publicze”, 1(13)/2012, s. 101-114.
 6. M. Laberschek (2012) Papierowe opakowania informacyjnych produktów medialnych,  „Naukowy Przegląd Dziennikarski”, 2/2012, s. 16-24.
 7. M. Laberschek (2012) Nekromarketing towarów kultury w serwisie aukcyjnym Allegro.pl. Przypadki Violetty Villas i Ireny Jarockiej, „Zarządzanie w Kulturze”, t. 13, s. 139-152.
 8. M. Laberschek (2017) Identyfikacja pól wartości produktu kultury, „Zarządzanie w Kulturze”, 18/3, s. 283-305.
 9. M. Laberschek (2017) Nekromarketingowe strategie pozycjonowania produktów informacyjnych w serwisach internetowych, „Zarządzanie Mediami”, 5/2, s. 35-60.
 10. M. Laberschek (2019) Research on the image of the theatre brand using imagination, „Cultural Management. Science and Education” 3/1/2019, s. 39-52.
 11. M. Laberschek (2019) Znaczenie pomników przedsiębiorstw w przestrzeni społecznej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, XV/3/2019, s. 136-161.
 12. M. Laberschek (2019) Monumentalne wizerunki. Pomniki jako obrazy przedsiębiorstw, „Zarządzanie w Kulturze”, 20/2, s. 199-220.
 13. M. Laberschek (2019) Barriers in servicing visitors of heritage trails: the example of cultural trials in Małopolska Voivodeship, „Perspektywy Kultury”, 2019/3(26), s. 103-120.
 14. M. Laberschek, M. Piotrowska, A. Kantor, K. Reczka, K. Ciemiera, A. Stopa (2020) „Figuring the chaos out”: organization of the Krakow Film Music Festival from the perspective of project manager and stage manager, „Cultural Management. Science and Education” 4/1/2020, s. 85-104.
 15. M. Laberschek (2020) W cieniu fabryki. Wizja katastrofy Zakładów Azotowych w Mościcach w pomniku Wilhelma Sasnala, „Zarządzanie w Kulturze”, 21/4, s. 199-220.
 16. M. Laberschek (2020) Konne figury władzy, „Stan Rzeczy”, 2(19), s. 39-72.