Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracowniczki_cy

Instytutu Kultury UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Malwina Popiołek

Dr Malwina Popiołek

adiunkt

Ukończyła studia politologiczne na Uniwersytecie Opolskim. W 2016 roku obroniła napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Bogusława Nierenberga i dra Wojciecha Opioły pracę doktorską zatytułowaną: Serwisy społecznościowe w sieciowym społeczeństwie informacyjnym.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół problematyki dotyczącej funkcjonowania mediów (zwłaszcza nowych) i technologii informacyjno-komunikacyjnych w przestrzeni społeczeństwa informacyjnego.

W 2020 r. kierowała projektem badawczym dot. obecności fake news w przestrzeni medialnej podczas pandemii COVID-19. W latach 2020-2021 kierowała utworzonym w ramach  programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza laboratorium naukowym Managing for the Future Lab.

W latach 2021-2022 odbyła staż w School of Bussinnes and Justice Studies w Utica College w Stanach Zjednoczonych, gdzie prowadziła zajęcia dydaktyczne oraz badania dotyczące postaw studentów wobec różnych form naruszania prywatności w przestrzeni mediów elektronicznych. 

Od 2018 roku pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego w kwartalniku naukowym "Zarządzanie mediami".

Jest członkiem Rady Naukowej czasopisma Rivista di Ricerca e Didattica Digitale oraz recenzentem w czasopismach polskich i zagranicznych, m.in. Communication & Society, Polish Borderline Studies, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Rocznik Lubuski.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Jest autorką książki „Czy można żyć bez Facebooka? Rola serwisów społecznościowych w sieciowym społeczeństwie informacyjnym” i kilkudziesięciu publikacji poświęconych m.in. zarządzaniu prywatnością w internecie, komunikacji w mediach społecznościowych czy e-administracji.

  • Popiołek, M., Hapek M. (2021), Infodemia – an Analysis of Fake News in Polish News Portals and Traditional Media During the Coronavirus Pandemic, Communication & Society, Vol. 34/4 (pp. 81-98).

  • Wieczorkowski, J., Fundowicz, K., & Popiołek, M. (2020). Use of Social Media by Older Adults. In C. Karpasitis (Ed.), ECSM 2020 : Proceedings of the 7th European Conference on Social Media (pp. 330–338).

  • Sroka, K., & Popiołek, M. (2020). Perception of Privacy in the Internet and Private Information Management : Results of a Study Conducted Among Junior High School Students. In C. Karpasitis (Ed.), ECSM 2020 : Proceedings of the 7th European Conference on Social Media (pp. 280–287).

Prowadzi kursy akademickie i szkolenia poświęcone mediom, w tym zwłaszcza komunikacji w przestrzeni internetowej.