Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracowniczki_cy

Instytutu Kultury UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Małgorzata Ćwikła

Dr Małgorzata Ćwikła

adiunkt

Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska (Uniwersytet Wrocławski), a w roku 2014 z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplinie nauk o zarządzaniu (Uniwersytet Jagielloński). 

Jej zainteresowania badawcze dotyczą zarządzania projektami w obszarze kultury, przyszłości pracy w organizacjach i zawodach związanych z twórczością, zrównoważonego i cyrkularnego podejścia do zarządzania kulturą, posthumanizmu oraz nowatorskich rozwiązań metodologicznych w naukach o zarządzaniu.

 • 2022 – Cyfrowe laboratorium śladu węglowego instutycji kultury (POB Heritage, IDUB UJ)
 • 2021-2022 – Testowanie metody dyfrakcyjnej w naukach o zarządzaniu (Narodowe Centrum Nauki, konkurs Miniatura5)
 • 2021 – W stronę proekologicznych rozwiązań w zarządzaniu projektami kulturalnymi (POB FutureSoc, IDUB UJ)
 • 2020 – Krytyka teatralna w czasie pandemii (na zlecenie Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego)
 • 2020 – Budowanie publiczności teatralnej w sieci (stypendium Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu)

Brała udział w szkołach letnich i kursach organizowanych przez University of Oxford, Stanford University, Utrecht University, Ludwig Maximilian University of Munich oraz University of Freiburg. Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych między innymi w Copenhagen Business School, KTH Royal Institute of Technology in Stockholm i Goldsmiths University of London. Prowadziła zajęcia dydaktyczne w Niemczech, w Szwecji, w Czechach, w Bułgarii i na Ukrainie.

W 2016 roku otrzymała nagrodę Emerald Literati Network Awards for Excellence za współautorski artykuł dotyczący praktyk projektowych w kulturze. W 2017 roku nominowana wraz z Romanem Batko do nagrody "That's Interesting! Award" przyznawanej przez European Group for Organizational Studies.  

Od 2018 roku redaktorka naczelna czasopisma naukowego "Zarządzanie w Kulturze". 

Pracowała w instytucjach kultury w Polsce, w Niemczech oraz w Bośni i Hercegowinie. Regularnie publikuje i tłumaczy z języka niemieckiego teksty związane z teatrem (m. in. dwutygodnik.com, Didaskalia) oraz artykuły naukowe z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk o kulturze.

 

 • Ćwikła, M. (2021), Wśród obrazów, algorytmów i rozmyślań metodologicznych. Kultura w Paryżu w czasie epidemii, „Zarządzanie w Kulturze” nr 22 (2(), first view online. 
 • Ćwikła, M. (2021), Zarządzanie w antropocenie, czyli co w czym i co z tego. Analiza literatury dotyczącej splotu zjawisk, „Przegląd Kulturoznawczy” nr 1(47), first view online. 
 • Ćwikła. M. (2021), Budowanie relacji z publicznością w internecie. Netnografia działalności polskich teatrów w czasie epidemii, „Zarządzanie Mediami” tom 9, nr 2, 341-355.
 • Ćwikła, M. (2020), ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W KULTURZE. Co nowego? Potrzeba demistyfikacji, automatyzacja zadań i ekologia, [w:] Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka, red. A. Pluszyńska, A. Konior, Ł. Gaweł, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 125-138.
 • Ćwikła, M. (2020), Agent – nowe konteksty użycia pojęcia w zarządzaniu projektami, “Przegląd Organizacji” 8, s. 20-28. 
 • Ćwikła, M., Góral, A., Bogacz-Wojtanowska, E., Dudkiewicz, M. (2020), Project-Based Work and Sustainable Development—A Comparative Case Study of Cultural Animation Projects, „Sustainability”, 12, 6519.
 • Prawelska-Skrzypek, G., Ćwikła, M., Barańska, K., Kołodziejczyk, J. (2019), Badania w działaniu jako podejście w realizacji procesu promotorskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Ćwikła, M. (2019), Good Labor. Affirmative Work Awareness and Hope [w:] Organising goodness and hope – Narratives beyond interregnum, red. Kostera, M., Ericsson, D., Edward Elgar 
 • Jałocha, B., Ćwikła, M. (2019), Observing the Process of Culture Projectification and Its Agents: A Case Study of Kraków [w:] The Projectification of the Public Sector, Red. Hodgson, D., Fred, M., Bailey, S., Hall, P., Routledge.
 • Prawelska-Skrzypek, G., Ćwikła, M., Barańska, K., Kołodziejczyk, K. (2019), Badania w działaniu jako podejście w realizacji procesu promotorskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
 • Ćwikła, M. (2018), Wielogłos na temat przyszłości w obszarach sprojektyzowanych, „Zarządzanie w Kulturze” nr 19, 335-360.
 • Ćwikła, M. (2018), Book review: Return to Meaning: A Social Science with Something to Say by Mats Alvesson, Yiannis Gabriel and Roland Paulsen, „Organization” Vol. 26 (2), 302-304.  
 • Ćwikła, M. (2017), Cultural Projects in 2030: A Performative Approach, [w:] ReThinking Management. Perspectives and Impacts of Cultural Turns and Beyond, Red. Küpers, W., Sonnenburg, S., Zierold, M., Springer VS.
 • Ćwikła, M. (2016), Projekt to jest projekt. Specyfika zarządzania projektami kulturalnymi na przykładzie tworzenia koprodukcji teatralnych, Wydawnictwo Attyka.
 • Ćwikła, M., Jałocha, B. (2015), Unspread wings. Why cultural projects don't provide refreshing ideas for project management although they could?, „International Journal of Managing Projects in Business”, Vol. 8(4), 626-648.