Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracowniczki_cy

Instytutu Kultury UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Łukasz Kasprowski

mgr Łukasz Kasprowski

Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach, absolwent kierunku zarządzanie kulturą i mediami (specjalność: zarządzanie mediami).

Przedmiotem jego rozprawy doktorskiej realizowanej pod opieką dr hab. Marzeny Barańskiej, prof. UJ są strategie zarządzania formatem rozrywkowym w erze cyfrowej rozrywki i ich konsekwencje psychospołeczne.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół starych i nowych mediów w kontekście procesu cyfryzacji. Szczególnym obiektem zainteresowań są: psychologiczna perspektywa partycypacji w środowisku elektronicznym, imaginacje związane z adaptacją formatów rozrywkowych w środowisku cyfrowym oraz talent i reality show w optyce zarządzania humanistycznego.

 • Międzynarodowy projekt naukowo- badawczy „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Nowe konteksty” pod kierownictwem dra Artura Borcucha
 • Projekt badawczy „Nowa era marketingu przyszłością w biznesie” pod kierownictwem dr Anny Krzysztofek
 • Projekt „Experience and immersive technologies – from creative practice to educational theory” realizowany m w ramach programu Erasmus + Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji
 • Program mentoringowy Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów PTKS

 • Redaktor Kwartalnika „Zarządzanie mediami” na WZIKS UJ
 • Członek Zespołu ds. Promocji IK UJ
 • Redaktor Działu muzycznego oraz prowadzący audycję Talent Session w Ujot.Fm
 • Specjalista ds. mediów społecznościowych (JCC)
 • Doradca Klienta Strumieniowego (MIG)
 • Projektowanie i realizacja kampanii marketingowych m.in. dla przedsiębiorstw społecznych oraz firm sektora mediów
 • Obsługa mediów społecznościowych marek osobistych i artystycznych

 • Flak, Ł. (2019), Addytywność dziecięcych formatów rozrywkowych, „Zarządzanie mediami” T. 7, Nr 3, s. 173-191.
 • Flak, Ł. (2019), Rzeczywistość cyfrowego panoptykonu – społeczeństwo cichego przyzwolenia, [w:] Bezpieczeństwo w erze społeczeństwa informacyjnego. Dylematy i wyzwania, red. J. Borcuch, J. Porzerzyński, Laboratorium Wiedzy.
 • Flak, Ł. (2020), Nadprodukcja talentów w formatach na przykładzie muzycznych talent show, „Zarządzanie mediami” T. 8, Nr 3, s. 277-302.
 • Flak, Ł. (2020), Sztuka sfery cyfrowej - nowe wrażenia estetyczne czy łatwo osiągalny clickbait?, [w:] Estetyka/ inestetyka. Nowe działania artystyczne, red. P. Graczyk, M. Falkowski, C. Wozniak, WUJ.
 • Flak, Ł. (2020), Marketing w dobie ery cyfrowej: profilowanie konsumenta, [w:] Nowe konteksty w nauce XXI wieku, red. A. Krzysztofek, Laboratorium Wiedzy.
 • Flak, Ł. (2021), TV - uzdrawiające panaceum czy współczesne pandemonium?, Com Press wyd. 4 (1), s. 122–127.
 • Flak, Ł. (2021), Nowe technologie – remedium czy spiritus movens kryzysu psychicznego w erze Big Data?” Recenzja naukowa książki Adama Altera pt. „Uzależnienia 2.0 Dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom?, KULTURA – MEDIA – TEOLOGIA nr 45, s. 167–177.
 • Flak, Ł. (2021), Między demonizacją a apoteozą – Krytyczny przegląd naukowy odnośnie mediów cyfrowych, KULTURA – MEDIA – TEOLOGIA nr 48, s. 102–126.

Asystent na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Katedrze Ekonomiki Mediów i Reklamy oraz koordynator i prowadzący zajęcia z cyklu "Zarządzanie mediami społecznościowymi", "Podstawy marketingu w mediach " i "Ewolucja i ewaluacja rynku telewizyjnego " w Instytucie Kultury UJ.