Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracowniczki_cy

Instytutu Kultury UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ

Dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ

Absolwent studiów teatrologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim (1994).

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Uniwersytet Jagielloński, 2001, Działalność artystyczna Starego Teatru w latach 1954–1963. Narodziny legendy).

Habilitacja w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w dziedzinie nauk humanistycznych (Uniwersytet Jagielloński, 2011, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania).

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego (2019, afiliacja: nauki o zarządzaniu i jakości).

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym; zarządzanie publicznymi organizacjami kultury.

 • Kierownik zespołu badawczego w projekcie „Odbiorca krakowskiej oferty kulturalnej”, realizowanym we współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Narodowego w Krakowie, Urzędu Marszałkowskiego woj. małopolskiego oraz Urzędu Miasta Kraków (2017–2018).
 • Kierownik zespołu badawczego w projekcie „Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze” finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego w ramach programu Obserwatorium Kultury (2015–2016; numer umowy 05747/15/FPK/DMP).
 • Członek zespołu badawczego w projekcie „Światowe Dni Młodzieży 2016 jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny” dofinansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego w ramach programu Obserwatorium Kultury (2016; numer umowy 07545/16/FPK/NCK).
 • Członek zespołu badawczego w projekcie „Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury" – projekt naukowy zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu Sonata 2012 Narodowego Centrum Nauki (2012–2016; decyzja nr 2012/05/D/HS5/02822).

 • od XII 2019 – pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie
 • 2016–2019 – zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie ds. strategii, rozwoju i komunikacji
 • 2012–2016 – dyrektor Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2008–2012 – wicedyrektor Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1994–2005 – szef produkcji w wydawnictwie książkowym Kluszczyński

Wybrane prace eksperckie

 • 2020 – członek Zespołu Oceniającego wnioski w programie dotacyjnym Kultura dostępna
 • 2018–2020 – członek Zespołu Oceniającego wnioski w programie dotacyjnym Niepodległa
 • 2018 – członek Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2018–2021
 • 2014–2016 – Urząd Miasta Krakowa; współautor Strategii rozwoju Krakowa na lata 2015–2030 (członek sześcioosobowego zespołu ekspertów)
 • 2014 – Ekspert w zespole opracowującym Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami
 • w Małopolsce na lata 2014–2017, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • 2014 – Centrum Doradztwa Strategicznego w Krakowie; kierownik merytoryczny projektu badawczego (opracowanie Pozycja Muzeum Narodowego w Warszawie na mapie kulturalnej Warszawy i Polski. Raport z badań).
 • 2014 – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie; audytor normy jakościowej Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowe (MSUES).
 • 2013–2007 – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; ekspert oceniający projekty w ramach Małopolskiego Regionalnego Projektu Operacyjnego (oś priorytetowa: Turystyka i przemysł kulturowy).
 • 2013, 2014 – Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski; ekspert w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym – Międzynarodowy Szlak Zabytków Sakralnych THETRIS (międzynarodowy projekt, partnerzy z Austrii, Czech, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Węgier, Włoch);
 • 2013, 2014 – Miasto Bydgoszcz; ekspert w zakresie zarządzania szlakiem dziedzictwa poprzemysłowego i zabytków techniki SHIFT–X (międzynarodowy projekt, partnerzy z Austrii, Belgii, Czech, Niemiec).
 • 2012, 2013, 2014 – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, realizacja kontroli zarządczej w organizacji
 • 2012 – członek zespołu ekspertów powołany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, grupa ds. metadanych (współautor i redaktor opracowania: Lidia Karecka, Marcin Kłos, Karolina Tabak, Marcin Werla, Tomasz Zaucha, Katarzyna Zielonka, Łukasz Gaweł, Anna Kuśmidrowicz-Król, Metadane, zagadnienia słowników kontrolowanych, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2012).
 • 2011, 2012, 2014 – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego; audyt w zakresie zarządzania, kultury organizacyjnej, kategoryzacji obiektów i zarządzania zasobem dziedzictwa na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego (36 obiektów poprzemysłowych).  

 • Łukasz Gaweł, Filip Skowron, Agnieszka Szostak (red.), Raport z projektu badawczego krakowski odbiorca kultury, Wydawnictwo Attyka, Kraków 2019, ISBN 978–83–65644–57–2.
 • Łukasz Gaweł, Magdalena Laskowska (red.), Wyspiański nieznany, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2019, ISBN 978–83–7581–303–6.
 • Łukasz Gaweł, Monika Kostera (red.), Etnografie Instytucji dziedzictwa kulturowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, ISBN 978–83–233–4433–9.
 • Stanisław Wyspiański. Na chęciach mi nie braknie…, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2017, ISBN 978–83–7581–249–7.
 • Łukasz Gaweł, Weronika Pokojska, Agnieszka Pudełko (red.), Zarządzanie dziedzictwem. Problemy, obszary, definicje, Attyka, Kraków 2016, ISBN 978–83–65644–18–3
 • Ewa Bogacz-Wojtanowska, Łukasz Gaweł, Anna Góral (red.), Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Kraków 2016, ISBN 978–83–65644–19–0.
 • Dziedzictwo kulturowe – ustalenia podstawowe [w:] Alicja Jagielska-Burduk, Wojciech Szafrański, Łukasz Gaweł, Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury, Wolters Kluwer, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk–Warszawa 2016, ISBN 978–83–7865–373–8, ss. 15-26.
 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i jego interesariusze [w:] Alicja Jagielska-Burduk, Wojciech Szafrański, Łukasz Gaweł, Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury, Wolters Kluwer, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk–Warszawa 2016, ISBN 978–83–7865–373–8, ss. 26-44.
 • O znaczeniu badań z perspektywy zarządzania w dziedzinie nauk humanistycznych (w:) Monika Kostera (red.), Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2015, ISBN 978–83–7963–010–3, ss. 247–258.
 • Łukasz Gaweł, Poszukując człowieka – o wartościach w świecie zarządzania [w:] Bogusław Nierenberg, Roman Batko, Łukasz Sułkowski (red.), Zarządzanie humanistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, ISBN 978–83–233–3982–3, ss. 163–173.
 • Święto szlaku kulturowego – zarządzanie, funkcje, cele, rezultaty: na przykładzie Industriady na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego (artykuł współautorski z Adamem Hajdugą) (w:) Beata Krakowiak, Anna Stasiak (red.), Kultura i turystyka. W kręgu wydarzeń, Łódź 2014 (ISBN 978–83–61001–27–0), s. 285–302.
 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym – w stronę nowej metodologii, „Problemy Zarządzania” 2013, vol. 11, nr 4, s. 87–100 (ISSN 1644–9584).
 • Zarządzanie strategiczne szlakiem dziedzictwa kulturowego w świetle koncepcji stakeholders, „Turystyka Kulturowa” 2012, nr 10, s. 31–40 (ISSN1689–4642).
 • Muzeum w przestrzeni publicznej. Przyczynek do praktyki zarządzania instytucjami kultury, „Zarządzanie Publiczne”, nr 3(15) 2011 (publikacja 2012), s. 51–63.
 • Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

 • Seminaria magisterskie
 • Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym (wykład)
 • Organizacja i zarządzanie kulturą w Polsce (wykład)

 • dr Marcin LaberschekSymboliczne stanowienie władzy w instytucjach kultury (2016)
 • dr Agnieszka Konior - Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w kontekście procesu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych (2019)
 • dr Weronika PokojskaAuto-biografie. Zarządzanie dziedzictwem koncernów motoryzacyjnych na przykładzie BMW, Mercedes-Benz i Volkswagen (2019)
 • dr Jarosław KlaśZarządzanie dziedzictwem kulturowym społeczności lokalnej – przypadek Nowej Huty (2022)