Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktorantki_ci

Instytutu Kultury UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Krzysztof Kula

mgr Krzysztof Kula

Nauki o zarządzaniu i jakości

Związany z Uniwersytetem Jagiellońskim od 2014 roku, gdzie ukończył studia licencjackie z zarządzania kulturą i mediami oraz studia magisterskie z zarządzania kulturą w Instytucie Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. W 2019 roku rozpoczął naukę w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.

Swoją uwagę skupia w szczególności na procesach zarządzania, które rozumiane w sposób humanistyczny, przez metaforyzację mechanizmów oraz zjawisk, mają doprowadzić do usprawnienia oraz lepszego zrozumienia poszczególnych elementów wchodzących w skład organizacji. Ponadto do naukowych fascynacji może zaliczyć zagłębianie zagadnień: antropologii organizacyjnej, socjologii, dziedzictwa kulturowego oraz przywództwa w organizacji.

 • (V 2020 – VI 2020) Współautor bazy danych (instytucji kultury w Polsce) w ramach badań „Badania o badaniach; Czy i jak instytucje kultury pozyskują wiedzę o sobie i swoim otoczeniu?” (Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK).
 • (II 2021 – IX 2021) Członek zespołu badawczego w projekcie pt. „Style przywództwa i modele współpracy w dobie pandemii koronawirusa i kryzysu ekologicznego - na podstawie działalności Koalicji Żywa Ziemia” finansowanego w ramach Konkursu dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych „Granty dla przyszłości” (POB Society of the Future).
 • (II 2021 – II 2022) Członek zespołu badawczego w projekcie pt. „Kryzys pandemiczno-ekologiczny a rezyliencja organizacyjna. Studium przypadku uniwersytetów ludowych”. finansowanego w ramach Minigranty Talent Management (POB Anthropocene).
 • (II 2022 – obecnie) Członek zespołu badawczego w projekcie pt. "Zarządzanie dziedzictwem w obliczu kryzysu kadr kultury: badania pilotażowe" finansowanego w ramach MiniGRANTY POB Heritage.

 • (X 2022 – obecnie) Mentor indywidualnego projektu naukowego w "Program Mentoringowy Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK".
 • (IX 2022 – obecnie) Koordynator II edycji cyklu spotkań „Webinaria o prowadzeniu badań w sektorze kultury” organizowanych przez Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK
 • (V 2022 – obecnie) Koordynator oraz Członek Komisji Programowej w "Program Mentoringowy Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK".
 • (I 2022 – obecnie) Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji "Badania w sektorze kultury. Dostępność".
 • (I 2021 – obecnie) Koordynator studiów podyplomowych z Zarządzania Kulturą organizowanych przez Zakład Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • (V 2020 – obecnie) Członek Stowarzyszenia Naukowego Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK,
 • (XII 2020 – XII 2021) Koordynator cyklu spotkań „Webinaria o prowadzeniu badań w sektorze kultury” organizowanych przez Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK,
 • (I 2021 – III 2021) Wiceprzewodniczący Komisji Antydyskryminacyjnej Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 • (I 2021 – VIII 2021) Członek Zarządu, Pełnomocnik ds. Wyborów oraz Radny Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 • (2018 VII – IX 2018) Stażysta w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie.
 • (2016 VI – VIII 2016) Stażysta w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie.

 • Halska-Pionka, B., Kula, K. (2018) Muzyczne arboretum – colere w instytucjach kultury, [w:] „Etnografie instytucji dziedzictwa kulturowego” (red.) dr hab. Łukasza Gawła, prof. UJ i prof. zw. dr hab. Moniki Kostery, Kraków: WUJ.
 • Kula, K. (2021) Quasi-sumienie organizacji jako niesfinalizowane dzieło zarządzania, [w:] „Monografia Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetów Jagiellońskich. Niezrealizowane, Niesfinalizowane, Niedokończone” (red.) Agnieszka Ścibior, Kraków: Petrus.