Katedra Kultury Współczesnej

Katedra Kultury Współczesnej działająca w ramach Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego to postdyscyplinarny zespół naukowców, których przedmiotem zainteresowania są problemy i zjawiska kultury końca XX i początku XXI wieku. Współczesność to dla nas teraźniejszość i dwie ostatnie dekady. Badamy kulturę tworzącą się na naszych oczach: filmy, które wyświetlane są dzisiaj w kinach, książki, które recenzuje właśnie prasa, i teorię, która powstaje obecnie na światowych uniwersytetach.

IDEA

Kultura współczesna - do jej opisu nie wystarczają już zwykłe narzędzia wypracowane przez tradycyjne dziedziny nauki. Potrzebujemy nowych interpretacji. Powstają one obecnie w wielu ośrodkach akademickich na świecie.

Jesteśmy nieustannie atakowani codziennym bogactwem fenomenów kultury, nauki i sztuki. Polifoniczny zgiełk wymaga wyjścia poza tradycyjne podziały na akademickie dyscypliny, i objęcia wielu przestrzeni, w których formuje się ludzka twórczość i myśl. Naukowa działalność Katedry Kultury Współczesnej służy tworzeniu nowatorskiego, syntetycznego i uporządkowanego dyskursu.

Kerownik: prof. zw. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz

Adiunkt: dr hab. Iwona Sowińska

e-mail: iwona.sowinska@uj.edu.pl
wizytówka: USOSweb

 

Adiunkt: dr Rafał Maciąg

e-mail: rafal.maciag@uj.edu.pl
wizytówka: USOSweb

 

Adiunkt: dr Piotr Marecki

e-mail: piotr.marecki@uj.edu.pl
wizytówka: USOSweb