Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracowniczki_cy

Instytutu Kultury UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Katarzyna Plebańczyk

Dr Katarzyna Plebańczyk

adiunkt

Absolwentka studiów teatrologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwentka Studium Zarządzania i Biznesu w Zakładzie Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o zarządzaniu, afiliacja: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Zarządzanie w organizacjach kultury, zwłaszcza zarządzanie strategiczne, audience development, zarządzanie zasobami ludzkimi (w tym zarządzanie twórczością, talentami).

Zarządzanie karierą - m.in. twórcy, artyści, menedżerowie kultury, menedżerowie artystyczni

Zrównoważony rozwój w odniesieniu do polityki publicznej, zarządzania publicznego w kontekście kultury czy sektora kreatywnego.

 • 2021-2022. Kierownik projektu Wolontariat jako pogłębianie wiedzy o człowieku wspierające zarządzanie różnorodnością, Projekt finansowany jest ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego Heritage w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • 2021-2022. Kierownik projektu Zrównoważony rozwój w obszarze kultury - od polityki publicznej do zarządzania organizacją. Projekt finansowany jest ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego FutureSoc w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • 2021-2022. Kierownik zespołu UJ w projekcie UNA Europa Local museums and European identities: heritage as a practice of belonging in Europe (UNA Europa SF 2004)
 • 2021-2022. członek zespołu w projekcie Partycypacja społeczna jako uwarunkowanie procesu podnoszenia jakości usług publicznych w samorządzie gminnym w Polsce. Projekt finansowany jest ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego FutureSoc w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • 2020- udział w pracach grup badawczych oraz projektowych UNA Europa
 • 2019-2021. Kierownik zespołu UJ w projekcie Learning how to tell the good food story (Erasmus +)
 • 2018-2022. Członek zespołu projektu CICERONE - Creative Industries Cultural Economy Production Network (Horizon 2020, Grant agreement 822778)
 • 2011-2015. Management Committee Member COST ACTION IS 1007 Investigating Cultural Sustainability
 • 2011-2013. Członek zespołu Culture as a Creative Resource for Future Europe. Cultural Policy and its Dimension in Four European Countries: Finland, Germany, Poland and Bulgaria (LLP Erasmus)

 • Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu Humanistycznego SWPS – stała współpraca
 • Program FSS Mobilność Pracowników Naukowych i Studentów – program współpracy naukowej i dydaktycznej finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego – członek zespołu UJ
 • Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013, 2014-2020 - ekspert
 • Małopolskie Towarzystwo Doradcze - członek
 • Komisja Stypendialna programu „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” PO KL - ekspert
 • Współpraca międzynarodowa Instytutu Kultury UJ, w tym m.in. programów Erasmus, Erasmus Mundus (ERANET, EMERGE, IANUS) oraz program krajowy MOST – koordynator w latach 2009-2017
 • Podyplomowe Studia Zarządzanie Kulturą UJ – koordynatorka i współautorka programu 2002-2005
 • Akademia Dziedzictwa Narodowego Centrum Kultury w Krakowie – stała współpraca
 • Komisja Zarządzania Kulturą i Mediami PAU w Krakowie – członek Komisji
 • Instytut Badań Organizacji Kultury (IBOK) – członek stowarzyszenia

 • Seminarium magisterskie
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie relacjami z publicznością (Audience development)
 • Współpraca w obszarze kultury
 • Zarządzanie karierą
 • Cultural Sustainability Investigation