Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracowniczki_cy

Instytutu Kultury UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Katarzyna Kopeć

Dr Katarzyna Kopeć

adiunkt

Zastępczyni Dyrektora Instytutu Kultury UJ ds. dydaktycznych

katarzyna.kopec@uj.edu.pl
Zakład Zarządzania Kulturą

ResearchGate
Academia
Scholar
USOS
Orcid

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (Uniwersytet Jagielloński, 2013), absolwentka zarządzania kulturą (Hochschule Zittau/Görlitz, Uniwersytet Jagielloński).

Badawczo zajmuje się m.in. polityka kulturalną i ekonomiką kultury, w tym szczególnie społeczno-kulturowymi kontekstami finansowania kultury.

Jest laureatką programów stypendialnych, w tym zagranicznych m.in.: programu Departamentu Stanu USA „International Visitor Leadership Program” (2007), stażu badawczego w Oxford Internet Institute (Uniwersytet Oksfordzki, 2015), Narodowego Programu Stypendialnego Republiki Słowackiej (Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, 2017), stypendium Deutscher Akademischer Austauschdienst DAAD (Hochschule für Musik Franz Liszt w Weimarze, 2018).

W 2014 ukazała się jej książka „Finansowanie kultury w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu”, jest ponadto autorką rozdziałów w monografiach oraz artykułów w języku polskim i angielskim.

Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania procesami jakości kształcenia w szkołach wyższych (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, 2013-2018), zarządzania projektami międzynarodowymi w kulturze (Stowarzyszenie Willa Decjusza w Krakowie, 2005-2013), tłumaczeń z języka niemieckiego i angielskiego, redakcji i korekty tekstów.

  • Kopeć, K. (2019), Indirect financing in culture on the example of tax relief in the video game industry, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", nr 54, 45-60.
  • Kopeć, K. (2019), W kierunku centralnego zarządzania polityką kulturalną. Analiza dyskursu programów wyborczych Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości, "Społeczeństwo i Polityka", nr 3(60), 221-238.
  • Kopeć, K. (2018), Bony jako instrument stymulowania uczestnictwa w kulturze i turystyce kulturowej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ", nr 371, 32-44.
  • Kopeć, K. (2018), Crowdsourcing - konsekwencje dla rynku pracy artystów, "Zarządzanie publiczne", nr 2(42), 185-194.
  • Kopeć, K. (2016) Praca artystów w kulturze uczestnictwa, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura VIII", nr (2) 2016, 49-59.
  • Kopeć, K. (2014), Empowerment czy wyzysk? O niejednoznacznej naturze prosumpcji w sieci, "Kultura i Polityka", nr 16, 158-170.
  • Kopeć, K. (2014), Finansowanie kultury w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, Kraków: Libron. 

  • Seminaria dyplomowe
  • Publiczne i prywatne finanse kultury
  • Finansowanie kultury