Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jednostki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Cyfrowej Humanistyki w Zarządzaniu

Powstanie Zakładu Humanistyki Cyfrowej w Zarządzaniu wiąże się z gwałtownymi i coraz szybszymi zmianami, jakie zachodzą we współczesnych organizacjach. Humanistyczne aspekty zarządzania odnoszą się dzisiaj do relacji człowieka z technologiami, humanistycznych laboratoriów badawczych, czy komunikowania się przy pomocy nowych mediów. Cyborgizacja, wpływ algorytmów na codzienne wybory, cyfrowy panoptykon i szereg innych zagadnień dotyczących tzw. organizacji przyszłości wyznaczają nowe pola badawcze, które chce eksplorować Zakład Humanistyki Cyfrowej w Zarządzaniu.

 • automatyzacja i robotyzacja organizacji: zmiany na rynku pracy, zawody zagrożone itp.
 • relacja człowiek – maszyna;
 • przyszłość organizacji i zarządzania – rola fantazji, wyobrażeń, metafor;
 • performatywność zarządzania nastawionego na przyszłość;
 • przedsiębiorczość innowacyjna: organizacje typu start-up, spin-off;
 • projektowanie organizacji przyszłości;
 • nowatorstwo i design thinking w zarządzaniu;
 • nowe media: zagadnienia związane z zarządzaniem komunikacją i wiedzą, algorytmizacją i filtrowaniem treści, awataryzacją tożsamości organizacyjnej;
 • sztuczna inteligencja (AI), wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, cyborgizacja i ich wpływ na praktykę zarządzania i gospodarkę;
 • zarządzanie wiedzą i zarządzanie edukacją w kontekście cyfrowej humanistyki;
 • Internet Rzeczy (Internet of Things) - zarządzanie rozległymi sieciami powiązań;
 • zarządzanie wspierane cyfrowo - udział IT (narzędzi, programów) w codziennym zarządzaniu organizacją; planowanie, ewaluacja i cyberkontrola;
 • humanistyczne laboratoria badawcze;
 • postdyscyplinarne łączenie podejść badawczych;
 • problemy etyczne w organizacjach przyszłości;
 • zarządzanie różnorodnością (diversity and inclusion) w kontekście cyfrowej humanistyki.

Cele Zakładu Humanistyki Cyfrowej w Zarządzaniu to prowadzenie pionierskich badań i inicjowanie międzynarodowych dyskusji naukowych, dotyczących najnowszych zmian społecznych, technologicznych i ekonomicznych, które współcześnie kształtują zarządzanie. Aktywność Zakładu obejmuje organizację konferencji i warsztatów naukowych, działalność wydawniczą oraz udział w znaczących wydarzeniach badawczych w kraju i za granicą.

Przyszłość organizacji w ujęciu humanistycznym. Jakościowe eksperymenty metodologiczne i poznawcze

 

więcej o