Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jednostki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Zarządzania, Ekonomiki Mediów i Reklamy

Zakład Zarządzania i Ekonomiki Mediów powstał w 2008 roku, w 2013 został przekształcony w Katedrę Zarządzania i Ekonomiki Mediów, a następnie w Katedrę Zarządzania Mediami i Reklamy. Obecnie funkcjonuje jako Katedra Zarządzania, Ekonomiki Mediów i Reklamy.

Działalność naukowa Katedry koncentruje się wokół badania procesów determinujących zarządzanie mediami, w tym między innymi: informacją jako podstawowym dobrem XXI wieku, reklamą w jej rozmaitych aspektach (kulturowym, społecznym, komunikacyjnym, ekonomicznym etc.), ekonomiką mediów, systemami medialnymi, podstawami prawnymi organizacji medialnych, systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie etc.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Od początku swojego istnienia Katedra intensywnie angażuje się w działalność naukową w ramach młodej dyscypliny, jaką jest zarządzanie mediami. Refleksja nad zarządzaniem mediami rozwija się na całym świecie bardzo intensywnie. Wraz z postępującymi procesami mediatyzacji przestrzeni społecznej, cyfryzacji, a także zjawiskami takimi jak konwergencja czy budowa struktur społeczeństwa informacyjnego systematycznie wzrasta zapotrzebowanie na badania w tym zakresie. Katedra Zarządzania, Ekonomiki Mediów i Reklamy jest jedną z nielicznych w Polsce jednostek, w których tego typu analizy prowadzone są już od kilku lat. W 2010 r. kierownik Katedry prof. Bogusław Nierenberg wystąpił na prestiżowej międzynarodowej konferencji World Media Economics and Management Conference będąc pierwszym Polakiem, który prezentował wyniki swoich badań w zakresie zarządzania mediami na arenie międzynarodowej.

W 2016 roku na konferencję WMEMC do Nowego Jorku zaproszeni zostali również prof. Jan Kreft, mgr Michał Wójciak i mgr Malwina Popiołek. Zaprezentowali wówczas wyniki swoich badań dotyczących m.in. władzy algorytmów we współczesnej przestrzeni medialnej, zarządzania informacją w mediach społecznościowych i zarządzania marką modową, wymieniając się doświadczeniami i przemyśleniami z przedstawicielami międzynarodowego środowiska naukowego.

Kierownik: prof. zw. dr hab. Bogusław Nierenberg

e-mail: boguslaw.nierenberg@uj.edu.pl
wizytówka: USOSweb
 

więcej o

dr hab. Marzena Barańska, prof. UJ

e-mail: marzena.baranska@uj.edu.pl

wizytówka: USOSweb
 

więcej o

Adiunkt: dr hab. Jan Kreft, prof. UJ

e-mail: jan.kreft@uj.edu.pl

wizytówka: USOSweb
 

więcej o

dr Tomasz Dąbrowski

e-mail: t.dabrowski@uj.edu.pl
wizytówka: USOSweb
 

więcej o

dr Marcin Laberschek

e-mail: marcin.laberschek@uj.edu.pl
wizytówka: USOSweb
 

więcej o