Nagroda w konkursie DOCUP dla Doktorantek Instytutu Kultury

Z przyjemnością informujemy, iż doktorantki Instytutu Kultury UJ, mgr Agnieszka Konior i mgr Weronika Pokojska, otrzymały I nagrodę w konkursie DOCUP organizowanym przez Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich w kategorii publikacja naukowa za trzy tomy dotyczące dziedzictwa kulturowego, wydane w serii Biblioteka Zarządzania Kulturą: „Zarządzanie dziedzictwem. Problemy, obszary, definicje”, „Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym”, „Nowe życie dziedzictwa przemysłowego: materialne/niematerialne”.

Nagrodzone publikacje są jedynymi wśród wyróżnionych dotyczącymi nauk humanistycznych.

Wręczenie nagród odbyło się 25 listopada 2017 roku w Lublinie.

Gratulujemy redaktorkom i autorom tekstów zawartych w tomie.