Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Weronika Pokojska

Informacje ogólne

e-mail: weronika.pokojska@uj.edu.pl

stanowisko: asystent
jednostka: Zakład Zarządzania Kulturą

USOSweb

Ukończyła studia magisterskie z zarządzania kulturą oraz z zarządzania mediami w Instytucie Kultury. W 2019 r. obroniła doktorat na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, temat pracy: „Auto-biografie. Zarządzanie dziedzictwem koncernów motoryzacyjnych na przykładzie BMW, Mercedes-Benz i Volkswagen”.

Brała udział w kursach organizowanych przez zagraniczne i krajowe uczelnie i instytuty badawcze: Digitally Mapping Eastern Europe. Princeton-Herder Digital Humanities Summer Workshop (2018), Things to Remember - Materiality, Memory and Identity, Radboud University Nijmegen (2017), Summer School “Common Ground – How to Create Cities Together”, University of Applied Sciences Potsdam (2017), European Campus of Excellence “The Creative City: Past, Present and Future” Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (2015).

Światowe Dni Młodzieży 2016 jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny, projekt finansowany przez MKiDN w ramach programu “Obserwatorium kultury”.

Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze, projekt finansowany przez MKiDN w ramach programu “Obserwatorium kultury”.

Indywidualny projekt badawczy Icelandic Heritage: Between Tradition and Now na Háskólinn á Bifröst, Islandia (2014).

Zajmuje się zarządzaniem dziedzictwem, w szczególności interesuje się zagadnieniem dziedzictwa przedsiębiorstw i jego oddziaływaniem a także projektowaniem muzeów firmowych.

Od 2013 r. prowadzi zajęcia na studiach licencjackich i magisterskich w Instytucie Kultury z przedmiotów: Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym, Zarządzanie projektami w przestrzeni miejskiej, Laboratorium aktualne zagadnienia w kulturze. Współpracuje z NIMOZ (http://muzealnictwo.com/author/weronika-pokojska/).

Jedna z członków-założycieli polskiego oddziału Humanistic Management Network http://humanisticmanagement.network/poland-chapter

 • Gaweł Ł., Konior A., Pokojska W. (2020). Kształcenie menedżerów kultury na przykładzie studiów podyplomowych zarządzanie kulturą, “Zarządzanie w kulturze”, 2020, 21 z. 3, s. 253-273.

 • Pokojska W. (2020). Polityka kulturalna. Współczesne wyzwania – przykład Niemiec [w:] Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN, s. 3-24.

 • Konior A., Pokojska W. (2020). Study of the Baltic Sea Region [w:] Economic impact of the cultural routes of the Council of Europe in the European Union macro-regions. Strasbourg: European Commission, Council of Europe, p. 113-148.

 • Konior A., Pokojska W. (2020). Management of Postindustrial Heritage in Urban Revitalization Processes, “Sustainability” 12, 5034, s. 1-19. 

 • Murzyn, M., Pokojska, W. (2018). Przyszłość przeszłości w cyfrowej rzeczywistości: refleksje o cyfrowym dziedzictwie, „Zarządzanie w kulturze”, Tom 19 Nr 4, s. 361-378.

 • Pokojska, W. (2017). 1,5 miliona, czyli wpływ turystyki na przyrodę, kulturę i społeczeństwo Islandii [w:] R. Chymkowski, E. Konopka (red.), Islandia. Język, Naród, Natura, Warszawa, Studencki Klub Islandzki, s. 157-175.
 • Pokojska, W. (2017). Kultura i przedsiębiorczość na terenie Speicherstadt – potencjał dziedzictwa a nowa tożsamość [w:] Ł. Gaweł, W. Pokojska, A. Pudełko (red.), Nowe życie dziedzictwa przemysłowego – materialne/niematerialne, Kraków: Attyka, s. 84-117.
 • Pokojska, W. (2017). Mit założycielski przedsiębiorstwa w turystyce przemysłowej [w:] Ł. Gaweł, W. Pokojska, A. Pudełko (red.), Nowe życie dziedzictwa przemysłowego – materialne/niematerialne, Kraków, Attyka, s. 194-223.
 • Pokojska, W. (2017). Szlaki kultury industrialnej jako element procesu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych, „Turystyka kulturowa”, Nr 4/2017, s. 30-41. (Referat Szlaki kultury industrialnej jako element procesu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych wyróżniony w 2015 r. na REVITARE Ogólnopolskim Konkursie dla Studentów i Młodych Pracowników Nauki za Prace Naukowo-Badawcze Dotyczące Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych)
 • Pokojska, W. (2017). Breaking Definitional Boundaries – Museums in Iceland, „Zarządzanie w Kulturze”, Tom 18 Nr 1, s. 61-74. 
 • Pokojska, W. (2016). Współczesne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w działalności o charakterze kreatywnym [w:] Ł. Gaweł, W. Pokojska, A. Pudełko (red.), Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym, Kraków, Attyka, s. 201-224.
 • Pokojska, W. (2016). Między inscenizacją a miejscem pamięci: dziedzictwo przedsiębiorstw w przestrzeni miejskiej [w:] Ł. Gaweł, W. Pokojska, A. Pudełko (red.), Zarządzanie dziedzictwem: problemy, obszary, definicje, Kraków, Attyka, s. 47-71.
 • Pokojska, W. (2016). Analiza interesariuszy szlaków kulturowych [w:] E. Bogacz-Wojtanowska, Ł. Gaweł, A. Góral (red.), Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze, Kraków, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, s. 187-240.
 • Pokojska, W., Suszczewicz, M. (2016). Turystyka miejsc niechcianych – poradzieckie garnizony w Polsce Zachodniej [w:] „Turystyka kulturowa” Nr 2/2016, s. 101-115.
 • Pokojska, W. (2015). Reklama w kontekście marketingu historycznego [w:] Zarządzanie reklamą, B. Nierenberg (red.), Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 91-102.
 • Pokojska, W. (2015). Zapomniane dziedzictwo, czyli urban exploring [w:] „Zarządzanie w Kulturze”, Tom 16, Nr 2., s. 151-163.
 • Pokojska, W. (2014). Mercedes-Benz Museum Stuttgart – muzeum idealne? [w:] „Zarządzanie w Kulturze“, Tom 15, Numer 2. ISSN 1896-8201 e-ISSN 2084-3976, s. 117-130. 
 • Pokojska, W. (2012). Zmiana przez kulturę, kultura poprzez zmianę [w:] Od hałdy do kultury, Ł. Gaweł, K. Skalski (red.), Kraków: Wydawnictwo Attyka, s. 61-71.
 • Współredagowane z prof. Łukaszem Gawłem i Agnieszką Konior monografie („Zarządzanie dziedzictwem. Problemy, obszary, definicje”, „Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym”, „Nowe życie dziedzictwa przemysłowego – materialne/niematerialne”) otrzymały I nagrodę w konkursie DOCUP organizowanym przez Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich w kategorii publikacja naukowa.