Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Anna Modzelewska

Dr Anna Modzelewska

Anna Modzelewska – adiunkt w Katedrze Zarządzania, Ekonomiki Mediów i Reklamy; doktor w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Związana z Instytutem Kultury UJ od 2012 r.

W 2018 r. obroniła pracę doktorską „Struktury organizacyjne NSZZ Solidarność w latach 1980-1989” na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Bogusława Nierenberga (praca wydana drukiem przez Wydawnictwo UJ w 2019 r.: https://wuj.pl/ksiazka/struktury-organizacyjne-nszz-solidarnosc). Obecnie jest również doktorantem na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie nauki o mediach.

Pełni funkcję sekretarza w kwartalniku naukowym „Zarządzanie Mediami” od 2012 r. [40 pkt według listy MNiSW]: http://www.ejournals.eu/ZM/menu/363/.

Członek Zespołu doradczego do spraw programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” oraz działalności upowszechniającej naukę przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Członek zespołu COST zajmującego się badaniami dostępności mediów w akcji CA19142  „Leading Platform for European Citizens, Industries, Academia and Policymakers in Media Accessibility”: https://www.cost.eu/actions/CA19142/#tabs|Name:management-committee

Przedstawiciel nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego w Radzie Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w latach 2020-2024.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki struktur organizacyjnych, przywództwa, zrównoważonego rozwoju, jak również społecznego oddziaływania mediów.

W latach 2012-2020 prowadziła zajęcia z przedmiotów takich jak: Organizacja i zarządzanie mediami w Polsce, Strategie organizacji rynku medialnego, Zarządzanie organizacjami mediów, Systemy medialne - modele zarządzania, Gatunki dziennikarskie, Podstawy prawne organizacji mediów, Analiza mediów, Podstawy zarządzania, Rozmowy o mediach, Zarządzanie wydawnictwem oraz Seminaria licencjackie.

W 2016 r. zrealizowała projekt badawczy dotyczący zarządzani mediami na Islandii na Uniwersytecie Bifrost w Republice Islandii w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Absolwentka Dziennikarstwa i komunikacji społecznej UJ (2012 r.) i Instytutu Reportażu w Warszawie (Polska Szkoła Reportażu, 2011 r.). W latach 2008-2012  pracowała jako dziennikarz w „Gazecie Krakowskiej”, gdzie opublikowała ponad 300 artykułów o tematyce społecznej, politycznej i kulturalnej. Stażystka w tygodniku „POLITYKA” (2012 r.).

W 2010 r. otrzymała Nagrodę Młodych Dziennikarzy w kategorii Debiut Publicystyczny Roku.