Dyplomy magisterskie specjalności ZK, ZM, KW od 13.09.2018r. gotowe do odbioru

Od 13.09.2018r. jest możliwość odbioru dyplomów magisterskich, proszę koniecznie o zwrot legitymacji studenckiej.
Data opublikowania: 12.09.2018
Osoba publikująca: Iwona Marczyk