Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim - I stopień

I tura rejestracji na zajęcia w semestrze letnim dla studiów I stopnia rozpocznie się 13 lutego br. o godz. 10.00, zakończy 18 lutego o godz. 23.00.

Proszę pamiętać o obowiązkowym podpięciu każdego przedmiotu pod etap studiów.

Data opublikowania: 09.02.2018
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek