Intytut Kultury

Strategia Instytutu Kultury 2017- 2024

 

Misja: dzięki rozwojowi pracowników, oryginalnym badaniom i publikacjom, a także współtworzeniu międzynarodowych sieci kształcić na wysoko ocenianym przez otoczenie (studentów, pracodawców, organizacje z otoczenia) poziomie nowoczesnych humanistów, teoretyków i praktyków kultury współczesnej, menadżerów kultury i mediów.
 

Wizja: Instytut Kultury stanie się jednym z najważniejszych ośrodków w Polsce i tej części Europy, który współtworzy i bada transformację cyfrową i inne współczesne przemiany w obszarze kultury i sztuki, zjawiska  w nurcie humanistycznym nauk o zarządzaniu, kształci poszukiwanych przez organizacje kultury i mediów menadżerów.
 

Cele strategiczne