Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktory_rzy

wypromowani w Zakładzie Zarządzania Kulturą

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Jarosław Klaś

dr Jarosław Klaś

Doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (w 2021 r. obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie pracę doktorską „Zarządzanie dziedzictwem kulturowym społeczności lokalnej – przypadek Nowej Huty”). Absolwent studiów magisterskich z zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2013) i studiów licencjackich z kulturoznawstwa na Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie (2011). Ukończył liczne szkolenia z zakresu zarządzania kulturą i zarządzania projektami.

 • Animacja kultury
 • Zarządzanie instytucjami kultury
 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym (zwłaszcza Nowej Huty)

W latach 2018-2019 z ramienia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie sprawował opiekę nad studentką w ramach projektu „Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji” o numerze WND-POWR.04.01.00-00-IH02/16, finansowanym w ramach programu POWER, konkurs INNOHUMAN.

Animator i menadżer kultury. Związany z Ośrodkiem Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie: kierownik Pracowni Dziedzictwa i Tożsamości Nowej Huty (2018-2019) i Nowohuckiego Laboratorium Dziedzictwa (2020-2022), a od 1 października 2022 r. dyrektor tej instytucji. Współpracuje z licznymi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi. Członek Instytutu Badań Organizacji Kultury – IBOK oraz Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności. Pomysłodawca i koordynator takich projektów jak „Korowód Nowohucki” (2016), „Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie” (2017), „Nowa Huta – architektoniczny portret miasta” (2018), „Nowa Huta w kulturze – kultura w Nowej Hucie” (2019).

Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania kulturą dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (zakres tematyczny: animacja kultury, zarządzanie projektami i pisanie projektów, ochrona dziedzictwa kulturowego i zarządzanie nim, metody badawcze w zarządzaniu). 

 • Urbańska-Kłapa Elżbieta, Klaś Jarosław (red.) (2020), Nowa Huta od NATURY strony, Kraków: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida.
 • Klaś Jarosław, Skindzier-Wąchała Maria (red.) (2019), Nowa Huta w kulturze - kultura w Nowej Hucie, Kraków: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida.
 • Klaś Jarosław (2019), Początki zorganizowanej działalności kulturalnej w Nowej Hucie, w: Klaś Jarosław, Skindzier-Wąchała Maria (red.), Nowa Huta w kulturze - kultura w Nowej Hucie, Kraków: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, s. 174-185.
 • Klaś Jarosław (2019), Odkrywanie dziedzictwa. O projekcie Alternatywny Przewodnik po Nowej Hucie, „Światowid. Rocznik Muzeum PRL-u w Krakowie”, nr 5/2018, s. 89-99.
 • Klaś Jarosław (2019), Nowa Huta na szlakach kulturowych, „Turystyka Kulturowa”, nr 3, s. 92-114.
 • Klaś Jarosław (red.) (2018), Nowa Huta. Architektoniczny portret miasta drugiej połowy XX wieku, Kraków: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida.
 • Klaś Jarosław (2018), Zarządzanie przez animację - dziedzictwo kulturowe w centrach, ośrodkach i domach kultury, w: Gaweł Łukasz, Kostera Monika (red.), Etnografie instytucji dziedzictwa kulturowego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 99-116.
 • Klaś Jarosław (red.) (2017), Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie, Kraków: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida.
 • Klaś Jarosław (2016), Od wsi do miasta. Przekształcenia przestrzeni obecnej Nowej Huty na przełomie lat 40. i 50. XX w., „Perspektywy Kultury”, nr 15, s. 171-188.
 • Klaś Jarosław (2016), Ochrona dziedzictwa kulturowego Nowej Huty - między teorią a praktyką, w: Gaweł Łukasz, Pokojska Weronika, Pudełko Agnieszka (red.), Zarządzanie dziedzictwem. Problemy, obszary, definicje, Kraków: Wydawnictwo Attyka, s. 254-284.
 • Klaś Jarosław (2016), Nowa Huta jako przykład przestrzeni zaprojektowanej z myślą o mieszkańcach, „Kultura Współczesna. Teoria, interpretacje, praktyka”, nr 4 (92), s.109-122.
 • Klaś Jarosław (2016), Misja instytucji kultury na przykładzie muzeum – po co i jak ją tworzyć, „Zarządzanie w kulturze”, nr 17, z. 1, s. 1-8.
 • Klaś Jarosław (2016), Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe w świetle konwencji UNESCO, w: Gaweł Łukasz, Pokojska Weronika, Pudełko Agnieszka (red.), Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym, Kraków: Wydawnictwo Attyka, s. 117-161.
 • Klaś Jarosław (2015), Historical Museums: Between Collective Memory and Politics of Historical Memory, in: Gaweł Łukasz, Kocój Ewa (ed.), Cultural Heritage. Management, Identity and Potential, Kraków: Jagiellonian Univeristy Press, pp. 107-129.
 • Klaś Jarosław, Daraż-Duda Katarzyna (red.) (2013), Międzywojenny Kraków. Architektura, kultura, nauka, Kraków: Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury „Episteme”.
 • Klaś Jarosław (2013), Muzea historyczne - pomiędzy pamięcią zbiorową a polityką pamięci historycznej, „Zarządzanie w kulturze”, nr 14, z. 3, s. 197-215.
 • Klaś Jarosław (2012), Kultura fizyczna co kształtuje ducha. O sporcie w instytucjach kultury, „Zarządzanie w kulturze”, nr 13, z. 4, s. 405-420.