Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydarzenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seminarium „Zarządzanie wizerunkiem i kryzysem w instytucjach kultury” 30.12.2021

Zapraszamy do udziału w seminarium „Zarządzanie wizerunkiem i kryzysem w instytucjach kultury”, które jest efektem projektu dr Anny Modzelewskiej, zrealizowanego w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Pandemia COVID-19 wpłynęła w istotny sposób na funkcjonowania instytucji kultury w Polsce. Od marca 2020 roku instytucje kultury działają w warunkach nieustającego kryzysu i niepewności. Pandemia to tylko jeden z przykładów czynników wpływających na możliwość wystąpienia sytuacji kryzysowej w instytucji kultury. Seminarium poświęcone będzie zagadnieniom z zakresu zarządzania kryzysowego i budowania wizerunku w instytucjach kultury.

W trakcie spotkania zaprezentowany zostanie podręcznik dobrych praktyk z zakresu zarządzania wizerunkiem i strategii działań instytucji kultury w kryzysie. Tekst powstał na podstawie analizy piśmiennictwa z zakresu zarządzania wizerunkiem w instytucjach kultury, jak również realizacji badań jakościowych dotyczących praktyk PR, diagnozy kryzysów i strategii ich rozwiązania w tych instytucjach.

Tematyka seminarium skupiona będzie wokół głównych części książki:
I. Zarządzanie wizerunkiem, budowanie marki, marketing w instytucjach kultury;
II. Sytuacje kryzysowe w instytucjach kultury – analiza zagrożeń, czynników ryzyka;
III. PR w sytuacjach kryzysowych, strategie rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w praktyce;
IV. Kryzys w mediach społecznościowych – specyfika i strategia rozwiązań;
V. Sytuacje kryzysowe w instytucjach kultury - omówienie przykładów działań kryzysów w instytucjach, kryzysów z udziałem mediów tradycyjnych i kryzysów w mediach społecznościowych.

Seminarium „Zarządzanie wizerunkiem i kryzysem w instytucjach kultury” odbędzie się 30 grudnia o godz. 16.00 na platformie MS Teams.

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.