Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Władze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Władze Instytutu Kultury

Dyrektor Instytutu Kultury: Dr hab. Cezary Woźniak, prof. UJ

Dr hab. Cezary Woźniak, ur. w 1961, studiował historię sztuki oraz filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W roku 1996 obronił doktorat na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie nadał mu w roku 2009 tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii. W latach 1988-1992 z Łukaszem Guzkiem i Krzysztofem Klimkiem prowadził niezależną Galerię QQ w Krakowie. W roku 1995 stypendysta Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa, Uniwersytet w Wuppertalu, Wydział Filozoficzny. W latach 2005 i 2006 stypendysta austriackiego Shang Shung Institut für tibetische Studien. Do 2010 profesor na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, wykładowca w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz gościnnie na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Autor książek Martina Heideggera myślenie sztuki (1998, 2004) i Okamgnienie. Doświadczenie źródłowe a granice filozofii (2008). Publikacje m.in. w Biuletynie Historii Sztuki, Kwartalniku Filozoficznym, Principiach, Studiach Humanistycznych, Studia Philosophiae Christianae. Założyciel i redaktor naczelny Wydawnictwa A. Główne obszary zainteresowań naukowych: fenomenologia, buddologia, filozofia kultury, estetyka.

e-mail: cezary.wozniak@uj.edu.pl
wizytówka: USOSweb

 

więcej o

Zastępca Dyrektora ds. dydaktyki: dr Katarzyna Kopeć
Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (Uniwersytet Jagielloński, 2013), absolwentka zarządzania kulturą (Hochschule Zittau/Görlitz, Uniwersytet Jagielloński). Od października 2018 pracuje na stanowisku asystenta w Zakładzie Zarządzania Kulturą (Instytut Kultury UJ).

 

Emaile: katarzyna.kopec@uj.edu.pl
stanowisko: Asystent z dr
jednostka: Zakład Zarządzania Kulturą

USOSweb

 

więcej o