Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja naukowa – ,,Dziedzictwo Kulturowe Europy – Mity, Stereotypy, Tożsamość (Polska, Rumunia, Ukraina, Białoruś) Kraków, 15.05.–17.05.2013

Organizatorzy:

Instytut Kultury, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Historyczny UJ


Współorganizatorzy:

Uniwersytet w Bukareszcie (Rumunia), Uniwersytet w Czerniowcach (Ukraina), Towarzystwo Polsko-Rumuńskie w Krakowie


Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

dr hab. Łukasz Gaweł (IK UJ)

dr hab. Marcin Brocki (IEiAK UJ)

Święty Graal czy Puszka Pandory?

 Wszechobecne dziedzictwo kulturowe jest nieodmiennie powodem zachwytu, afirmacji, dumy, lamentu, konfliktu lub niechęci. Jest ono immanentnym składnikiem wewnętrznego świata każdego człowieka, grupy etnicznej, społeczności lokalnej, narodu. Jest zbiorem otwartym i nigdy niedookreślonym. Jak pisze Peter Howard: „dziedzictwem kulturowym może być cokolwiek, jeśli chcemy, żeby nim było". Otacza nas od momentu naszych narodzin, albo lepiej – swoimi narodzinami, wpisujemy się w określone dziedzictwo. Dorastając, pisząc własną historię, możemy go negować, odrzucać, nie akceptować, ale nigdy w pełni się od niego nie uwalniamy – brak jakiegokolwiek kulturowego punktu odniesienia oznaczałby zaprzeczenie własnego człowieczeństwa.

Wobec powyższego, trudno przecenić znaczenie dziedzictwa dla jakiejkolwiek działalności człowieka, tak w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. W czasie organizowanej w Krakowie konferencji chcielibyśmy rozmawiać o znaczeniu dziedzictwa we współczesnym świecie, o jego identyfikowaniu, zarządzaniu, kształtowaniu i promowaniu. Pragniemy podjąć dyskusję o znaczeniu dziedzictwa postrzeganego z różnych perspektyw: społeczności lokalnej, regionu, narodu i państwa. Szczególnie chcemy przyjrzeć się dziedzictwu kulturowemu Europy Środkowo-Wschodniej, ta część Europy na skutek politycznych zawieruch ostatnich kilkudziesięciu lat musi podjąć szczególnie trudną dyskusję na temat dziedzictwa, często „dziedzictwa bez ojczyzny" i „dziedzictwa bez dziedzica". Czy w tak specyficznych warunkach dziedzictwo kulturowe musi być przysłowiową „puszką Pandory", czy też przeciwnie, jest szansą na autentyczne „oswojenie obcego", poznanie go, zaakceptowanie jego odmienności, wreszcie uznanie za naturalny składnik własnego otoczenia.

Program konferencji

Środa, 15.05.13, godz. 9.30 (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Kampus UJ, ul. Łojasiewicza 4, Kraków, sala 1.113)

Uroczyste otwarcie konferencji – powitanie uczestników konferencji przez władze Wydziału WZiKS UJ

Krzysztof Kowalski - Unde heritas? Refleksje o źródłach współczesnego pojęcia dziedzictwa (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński)

Joanna Hańderek - Wobec tradycji i jej dyskursów: wieloznaczność problemu (Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński)

Rafał Maciąg - Dziedzictwo jako temat ponowoczesny

Ewa Kocój - Kulturowe dziedzictwo Europy Środkowo-Wschodniej - afirmacja i niepamięć (Instytut Kultury, Uniwersytet Jagielloński)

Łukasz Gaweł - Zarządzać dziedzictwem, ale po co? (Instytut Kultury, Uniwersytet Jagielloński)

godz. 11.30 - Dyskusja, przerwa  

godz. 12.00-14.00  

Antoaneta Olteanu - Stereotypes and Mentality in 21st Century Romania (Uniwersytet w Bukareszcie)

Kazimierz Jurczak - Zapomnieć, zaprzeczyć czy oswoić? Elementy orientalne w rumuńskiej tożsamości kulturowej (Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Jagielloński)

Gabriela Codruţa-Antonesei - Zapomniane dziedzictwo – tradycja żydowska Jassów  (Universitatea „Al. I. Cuza" Iaşi; Instytut Filologii Romańskiej,  Uniwersytet Jagielloński)

Constantin Geambaşu - Cioran i Gombrowicz, czyli sprawa tożsamości (Uniwersytet w Bukareszcie)

Iwona Sowińska - Koniec romansu. Wizerunek Romów w nowym kinie Europy Środkowo-Wschodniej (Instytut Kultury, Uniwersytet Jagielloński)

Dyskusja

godz. 14.00 - 15.00 - Przerwa obiadowa

godz. 15.00 (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Kampus UJ, ul Łojasiewicza 4, Kraków)

Teodora Konach - Problematyka instytucjonalnej ochrony dziedzictwa niematerialnego na przykładzie przejawów folkloru (Instytut Kultury, Uniwersytet Jagielloński)

Małgorzata Ćwikła - Niewidzialne zarządzanie. Czy istnieją optymalne formy ochrony dziedzictwa kulturowego, które nie zmieniają jego znaczenia?

Helena Krasowska - Europejskie dziedzictwo kulturowe na przykładzie Międzynarodowego Folklorystycznego Festiwalu „Bukowińskie Spotkania" (Instytut Slawistyki PAN)

Anna Dominik - Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu – próba uchwycenia bogactwa wielokulturowego dziedzictwa dawnej Galicji: koncepcja i organizacja

Ewelina Twardoch - Dziedzictwo ojczyzny, której nie ma? Jugosławia w „Amerykańskim fikcjonarzu" Dubravki Ugrešić oraz „Grbavicy" Jasmili Žbanić (Instytut Sztuk Audiowizulanych, Uniwersytet Jagielloński)

Joanna Pelczar - Usłysz. Zobacz. Poczuj - Multimedia w służbie dziedzictwa ((Instytut Kultury, Uniwersytet Jagielloński)

Michał Pałasz - Media społecznościowe w upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego. Rozwiązania stosowane przez polskie muzea, światowe trendy (Instytut Kultury, Uniwersytet Jagielloński)

godz. 17.20 - dyskusja, zakończenie I dnia obrad


 

godz. 16.00 - panel studencki  (równolegle do obrad) (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Kampus UJ, ul Łojasiewicza 4, Kraków)

Helena Skąpska - Kulturowy kompromis. Plan zarządzania światowym dziedzictwem UNESCO  (Instytut Kultury, Uniwersytet Jagielloński)

Agnieszka Pudełko - Disneylandyzacja zrewitalizowanych przestrzeni – problem czy konieczność? (Instytut Kultury, Uniwersytet Jagielloński)

Weronika Pokojska  - Zapomniane dziedzictwo  (Instytut Kultury, Uniwersytet Jagielloński)

Kamil Kutowicz - Fotografia Ojczysta Jana Bułhaka jako medium służące zachowaniu dziedzictwa (ten temat jest mi bliższy, ale nie do końca wpisuje się chyba w tematykę konferencji) (Instytut Kultury, Uniwersytet Jagielloński)

Alexandra Munteanu - Różnice i podobieństwa koncepcji światopoglądowych oraz sposobów konstruowania postaci w sztukach E. Ionesco i S. Mrożka (Uniwersytet w Bukareszcie)

Justyna Zaborowska - „Nie, nie wrogość pije się z mlekiem matki. Dziedziczy się lęk".

Dziedzictwo kulturowe i tożsamościowe kobiet w Rodzinnej historii lęku i Ćwiczeń z utraty Agaty Tuszyńskiej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

 


 

Czwartek, 16.05.13, godz. 9.30 (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Kampus UJ, ul Łojasiewicza 4, Kraków, sala 1.113)

Urszula Lehr - Obrzędowość – tożsamościowy fenomen regionalnego dziedzictwa kulturowego (Przykład Podhala i Beskidu Śląskiego) (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)

Dorota Majkowska-Szajer - Ważne, bo własne. O rodzinnym obiegu dziedzictwa (Muzeum Etnograficzne w Krakowie)

Małgorzata Kowalewska - „Chleb nasz powszedni. Znaczenie chleba w kulturze polskiej"  (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)

Magdalena Zych - O muzeum, fondue i ekspedycjach polarnych, czyli szwajcarskie zmagania z dziedzictwem (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński)

Katarzyna Kotyńska - Mit lwowskiej Arkadii w twórczości Jurija Wynnyczuka: (re)konstrukcja, promocja, pasożytowanie? (Instytut Slawistyki PAN)

Marcin Potyczka - Kulturotwórcza rola Eucharystii w pierwotnym i współczesnym nauczaniu Kościoła (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

godz. 11.30 - dyskusja i przerwa

godz. 12.00

Robert Pawlusiński - Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w kształtowaniu oferty turystycznej obszarów wiejskich w Karpatach Polskich (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński)

Magdalena Woźniczko - Malowana wieś Zalipie jako przejaw turystyki etnograficznej na Powiślu Dąbrowskim (Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie)

Elżbieta Stach - Militarne dziedzictwo kulturowe i jego ochrona. Istniejące forteczne parki kulturowe a Twierdza Kraków – szanse i zagrożenia (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński).

13.00 - dyskusja, obiad, przejazd chętnych do Rynku Głównego

godz. 15.30 - zwiedzanie krakowskich muzeów (Muzeum Podziemia Rynku, Muzeum Etnograficzne)

18.00 - wernisaż wystawy, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, ul. Krakowska 46

 


 

Piątek, 17.05.13, godz. 9.30 (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, Wydział Historyczny UJ, ul. św. Anny 6, Kraków) godz. 9.30

Grzegorz Demel - Radzieckie dziedzictwo na zachodniej Ukrainie (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński)

Joanna Janicka - Zamość – kulturowa destynacja wschodniej (Polski Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Kamil Zieleziński -  Kozackie dziedzictwo współczesnej Ukrainy ( Wydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w Instytucie Studiów Regionalnych UJ)

Ewa Golachowska - Współczesny Kościół katolicki na Białorusi wobec dziedzictwa polskiego katolicyzmu (Instytut Slawistyki PAN)

Gustaw Juzala - Dziedzictwo niematerialne.  Ochrona muzyki tradycyjnej w krajach skandynawskich, bałtyckich i na Węgrzech (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)

Beata Turek - Użycie dziedzictwa kulturowego w konflikcie etnicznym - przykład walki symbolicznej pomiędzy Macedończykami a Albańczykami w Republice Macedonii (Instytut Kultury UJ, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński)

godz. 11.30 - Dyskusja, podsumowanie i zakończenie obrad

Data opublikowania: 09.05.2013
Osoba publikująca: Wiesław Bracha