Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dołącz do zespołu badawczego!

Dołącz do zespołu badawczego!

W ramach MiniGRANTU POB Heritage (edycja II) dr Anna Pluszyńska będzie realizowała projekt badawczy „Zarządzanie prawami autorskimi w publicznych muzeach” i poszukuje chętnej osoby (studenta/studentki), która chciałaby się włączyć w prace badawcze.

Celem projektu badawczego jest zdiagnozowanie jak w praktyce wdrażany jest proces zarządzania prawami autorskimi w muzeach. W jego ramach odbędą się konsultacje merytoryczne z ekspertami działającymi na rzecz ochrony praw autorskich; wywiady z pracownikami instytucji kultury i z twórcami (spadkobiercami) a także badania ankietowe wśród odbiorców oraz skierowane do publicznych muzeów. Więcej o projekcie można przeczytać tu: https://kultura.uj.edu.pl/nauka/badania/prawo-autorskie-w-muzeach.

Na każdym z tych etapów projektu potrzebne jest wsparcie dodatkowej osoby. Dołączając więc do zespołu będziesz miał/a okazję nabyć dodatkowe umiejętności badawcze i organizacyjne.

Projekt potrwa od października br. do marca przyszłego roku, a za pracę będzie przysługiwało stypendium w kwocie 1000 zł brutto wypłacane w ratach.

Jeśli jesteś zainteresowany/a wypełnij formularz i odpowiedz na kilka pytań. Po przeprowadzeniu krótkiej rozmowy zostanie wybrana jedna osoba do zespołu projektowego.

Formularz można wypełnić do poniedziałku – 20 września 2022