Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dołącz do zespołu badawczego!

Dołącz do zespołu badawczego!

W ramach MiniGRNATU POB Heritage dr Angnieszka Konior i dr Anna Pluszyńska będą realizowały projekt badawczy „Dostępność cyfrowa, architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna w publicznych instytucjach kultury” i poszukują chętnej osoby (studenta/studentki), która chciałaby się włączyć w prace badawcze.

Celem projektu badawczego jest:

- ocena wdrożenia przepisów ustawy o zapewnieniu dostępności (architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej) osobom ze szczególnymi potrzebami w badanych publicznych instytucjach kultury,

- wyjaśnienie w jakim stopniu instytucje kultury są gotowe na wdrażanie dostępności,

- zidentyfikowanie problemów, barier i potrzeb związanych z wdrażaniem dostępności,

- nawiązanie współpracy z pracownikami małopolskich publicznych instytucji kultury oraz konsultacje w zakresie zapewniania dostępności tych instytucji osobom ze szczególnymi potrzebami,

- sformułowanie rekomendacji w zakresie zapewniania dostępności instytucji.

Zakres obowiązków całego zespołu badawczego obejmuje m.in. przegląd literatury, organizację zogniskowanych wywiadów grupowych, badania ankietowe, integrację i analizę wyników przeprowadzonych badań. Dołączając do zespołu będziesz miał/a okazję nabyć dodatkowe umiejętności badawcze i organizacyjne.

Projekt potrwa od marca do końca sierpnia, a za pracę będzie przysługiwało stypendium miesięczne w kwocie 150 zł.

Jeśli jesteś zainteresowany/a wypełnij formularz i odpowiedz na kilka pytań. Skontaktujemy się z wybranymi osobami, by przeprowadzić krótką rozmowę i zaprosimy jedną z nich do zespołu projektowego.

Na zgłoszenia czekamy do piątku – 5 marca 2021