Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzanie kulturą i mediami w niepewnych czasach: studia przypadku, pod red. Anny Modzelewskiej

Zarządzanie kulturą i mediami w niepewnych czasach: studia przypadku, pod red. Anny Modzelewskiej

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją "Zarządzanie kulturą i mediami w niepewnych czasach: studia przypadku", pod redakcją Anny Modzelewskiej.

Myśl humanistyczna wraz z jej antropocentryzmem i harmonijnym rozwojem „nauk o duchu” stale zyskuje na znaczeniu w dyskursie nauk o zarządzania na świecie (Nierenberg, Batko i Sułkowski, 2015). Niepewność oddziaływania i wpływu otoczenia zewnętrznego, którą niewątpliwie spowodowała pandemia COVID-19, wymuszają zmianę nie tylko w funkcjonowaniu organizacji, lecz także w sposobie prowadzenia badań.  Monografia prezentuje artykuły powstałe w latach 2019–2020 w ramach seminarium licencjackiego prowadzonego w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowywane pod opieką dr Anny Modzelewskiej, redaktora monografii. Publikacja została podzielona na cztery sekcje tematyczne skupione wokół zagadnień: strategia organizacji, zarządzanie wizerunkiem, zarządzanie kulturą oraz sztuka i zarządzanie.

Recenzje
 
"... proponowana publikacja dostarcza wiedzy o tym, jak organizacje działające w Polsce radzą sobie z różnymi aktualnymi problemami medialności oraz zarządzania wizerunkiem i kulturą [...]. Publikacja może być traktowana jako literatura naukowa dostarczająca wiedzy w pewnym obszarze współczesnego życia. Jednak jej najbardziej istotny odbiorca to student drugiego i trzeciego stopnia. Jako podręcznik akademicki posiada szczególne walory - zarówno wnosi merytoryczną wiedzę, jak i zaprasza do refleksji i dialogu. Z powodzeniem może być wykorzystana jako zestaw studiów przypadku [...] na zajęciach z takich przedmiotów, jak: zarządzanie, teoria organizacji, zarządzanie mediami, zarządzanie instytucjami kultury".
 
prof. zw. dr hab. Monika Kostera (Uniwersytet Jagielloński)
 
"... monografia jest dziełem aktualnym i ważnym, bowiem na gruncie nauk o zarządzaniu podejmuje wątki dotyczące zmian w obrębie organizacji i sposobów zarządzania nimi, a wymuszonych globalną zarazą, spowodowaną COVID-19. [...] Autorzy poszczególnych rozdziałów potrafili skonstruować opowieści zadziwiające dojrzałością, warsztatem naukowym i celnością formułowanych wniosków. W wyniku tych działań powstało dzieło interesujące poznawczo, które winno zainteresować nie tylko pracowników i studentów wydziałów zarządzania wyższych uczelni, lecz także praktyków, którzy chcą lepiej zrozumieć istotę zarządzanych organizacji i dziejących się w nich procesów".
 
prof. zw. dr hab. Bogusław Nierenberg (Uniwersytet Jagielloński)


Spis streści

Zarządzanie kulturą i mediami w niepewnych czasach: studia przypadku
pod red. Anny Modzelewskiej 

Anna Modzelewska, Wstęp. Zarządzanie humanistyczne w niepewnych czasach                

Część I: Strategia organizacji 

Jakub Rybczyński, Strategia zarządzania sytuacją kryzysową na przykładzie marki Reserved w latach 2010-2020  

Sara Polaczek, Społeczna odpowiedzialność biznesu w marce modowej Elementy - studium przypadku

Joanna Kleszcz, Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie firmy Wyborowa PernodRicard                                                                                                

Część II: Zarządzanie wizerunkiem 

Zuzanna Bąk, Budowanie marki osobistej w mediach społecznościowych na przykładzie Anny Lewandowskiej  

Karolina Oleksy, Pasywna komunikacja masowa jako narzędzie kreowania wizerunku 

Kryspin Fic, Zarządzanie wizerunkiem administracji rządowej na przykładzie aktywności Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w mediach społecznościowych w latach 2018-2019  

Część III: Zarządzanie kulturą 

Adriana Kaprzyk, Zarządzanie dziedzictwem kulturowym Nowej Huty na przykładzie analizy strategii Muzeum Nowej Huty  

Katarzyna Czarnecka, Maciej Godoś, Zarządzanie przestrzenią i wykorzystanie jej w instytucjach kultury - wpływ przestrzeni na odbiór i wizerunek organizacji 

Michalina Krzysiek, Zarządzanie pamięcią o artyście na przykładzie działalności fundacji imienia Zbigniewa Wodeckiego  

Część IV: Zarządzanie i sztuka 

Hubert Okonowicz, „Baczyński – to jestem ja”. Sprawozdanie z realizacja projektu teatralnego 

Katarzyna Żabińska, Specyfika zarządzania projektem kulturalnym opartym na wartościach chrześcijańskich na przykładzie festiwalu Slot Art Festival 

Zuzanna Majeran, Fikcja literacka jako źródło wiedzy o organizacji i zarządzaniu: studium przypadku struktury organizacyjnej na przykładzie sklepu Stanisława Wokulskiego w „Lalce” autorstwa Bolesława Prusa 

Linki do pobrania:

https://www.academia.edu/44869407/A_Modzelewska_red_Zarz%C4%85dzanie_kultur%C4%85_i_mediami_w_niepewnych_czasach_studia_przypadku_Wydawnictwo_Naukowe_Wydzia%C5%82u_Zarz%C4%85dzania_UW_Warszawa_2020