Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenie biblioteczne dla studentów piszących prace dyplomowe

W piątek, 15 stycznia o godzinie 10.15 odbędzie się szkolenie na temat baz danych i strategii poszukiwania źródeł potrzebnych do pisania pracy dyplomowej. Szkolenie poprowadzi Pani Katarzyna Kawa z Sekcji Gromadzenia Zbiorów Biblioteki Wydziałowej WZiKS UJ. 

Dołączenie do spotkania będzie możliwe po kliknięciu w link. Szczególnie zapraszam osoby przygotowujące swoje prace licencjackie i magisterskie. 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ODdhNTk0Y2YtZjZhMy00MWFiLWE0NGItYTQ2YzI1MGFjNWEy%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522c5ac5e81-e53b-4630-b664-0c78839e0840%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=3e9ce975-4ac9-4734-840d-a30674850ed7&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt
Data opublikowania: 11.01.2021
Osoba publikująca: Agnieszka Dudek