Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

22.12.2020r. dodatkowe godziny wolne od zajęć

Komunikat
Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej
z dnia 18 grudnia 2020r.
w sprawie: dodatkowych godzin wolnych od zajęć dydaktycznych w dniu 22 grudnia 2020 r.

na prośbę Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, w oparciu o Zarządzenie nr 10 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2020/2021, ustalam w dniu 22 grudnia 2020 dodatkowe godziny wolne od zajęć dydaktycznych.

Data opublikowania: 22.12.2020
Osoba publikująca: Iwona Marczyk